Wave of Prayer 6 april 2017

Lees hieronder een vertaling van de gebeden die tijdens de wekelijkse viering op het kantoor van Sabeel Jeruzalem zullen worden uitgesproken. Over de hele wereld gebruiken Vrienden van Sabeel deze gebeden in persoonlijke gebedsmomenten of in publieke vieringen. Zo gaan de gebeden de hele wereld rond als een ‘golf van gebed’. De gebeden geven ook een mooi beeld van de activiteiten van Sabeel.

Vorige week vrijdag deden zes duizend Palestijnen en mensen vanuit de gehele wereld mee aan de ‘vijfde jaarlijkse bevrijdingsbeweging – ofwel de Palestijnse Marathon te Bethlehem. Het doel van deze marathons is om de ogen van de wereld te openen voor de situatie van de Palestijnen en hun zeer gelimiteerde vrijheid van beweging.

Eeuwige, wij danken U voor de creativiteit van de Palestijnse bevolking en hun vrienden wereldwijd om op deze wijze te laten zien wat er aan onrecht geschiedt in Palestina. Wij danken U voor deze goed georganiseerde marathon en voor alle mensen die hebben meegewerkt om het te doen slagen.
Heer, wij bidden U verhoor ons.

Afgelopen zaterdag deden honderden Joden en Arabieren mee aan een mars door Jeruzalem, gericht tegen de bezetting. Dit als protest tegen de voortdurende controle van Israël op Palestijns grondgebied, met name in Oost-Jeruzalem. Maar evenzeer een mars voor een vredig en goede oplossing voor beide volken.

Eeuwige, wij bidden U voor al die geweldige mensen die weigeren zich over te geven aan het kwaad dat geschiedt en juist willen werken aan een goede toekomstige wereld. Wij danken U voor alle Palestijnen en Israëliërs die hand in hand samen doorgaan, opdat uw wil geschiede.
Heer, wij bidden U verhoor ons.

Komend weekend wordt Palmzondag gevierd. Vele Palestijnse christenen die op de West Bank wonen wachten op een vergunning van de Israëlische militaire dienst om naar de processie in Jeruzalem te gaan vanwege deze feestdag; om er te vieren en te bidden.

Eeuwige, wij bidden U dat alle Palestijnen toegang krijgen om te zijn op de plekken waar zij willen bidden en deelnemen aan de diensten. Dat de Heilige Stad open mag zijn voor alle geloven.
Heer, wij bidden U verhoor ons.

Sabeel is bezig de jaarlijkse wandeling, -de alternatieve kruisweg-, te organiseren langs de plaatsen waar nu geleden wordt. Dit alles ter voorbereiding van het Paasfeest. Tijdens deze Kruisweg komen twee wegen samen, zowel het lijden dat Jezus doormaakte, als het lijden dat de Palestijnen heden ten dage meemaken. En dat hangt weer samen met de huidige verschrikkelijke dingen van onrecht die nu gebeuren in zowel Israël als Palestina.

Eeuwige, wij vragen U wees bij diegenen die dit jaar deze kruisweg lopen. Zend uw heilige Geest om hen te leiden juist terwijl ze in gedachten ook langs de plekken komen die Jezus heeft ondergaan. Dat deze twee ‘wegen’ bij elkaar komen zodat het huidige lijden daarin een plek krijgt. Laat iedereen niet vergeten dat de vreugde van het Paasfeest volgt op het lijden van Goede Vrijdag. God, wij weten dat het onrecht dat nu geschiedt in de wereld tot een einde zal komen en dat U het laatste woord heeft.
Heer, wij bidden U verhoor ons.

Vorige week donderdag heeft het Israëlische kabinet erin toegestemd dat er een nieuwe nederzetting gebouwd mag worden voor kolonisten die zijn geëvacueerd van de buitenpost Amona. Dit is de allereerste keer dat er in 20 jaar een nieuwe nederzetting gebouwd mag worden op de Westelijke Jordaanoever.

Eeuwige, Israël gaat maar door stukken land in te pikken en Palestijnen zonder enige clementie weg te jagen uit hun huizen en hun land.
Wij bidden U dat de Internationale Gemeenschap moed zal tonen als het gaat om internationale wetten die een einde zullen maken aan de graaicultuur en arrogantie van de Israëlische regering.
Heer, wij bidden U verhoor ons.

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de Balkan landen: Albanië, Bosnië en Herzegovina, FYR van Macedonië, Kosovo, Montenegro, Servië en Slovenië.
Heer, wij bidden U verhoor ons.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.