Wave of Prayer 6 december 2018

Ook vandaag was er een viering op het kantoor van Sabeel in Oost-Jeruzalem. De gebeden die daar zijn uitgesproken vindt u hieronder. Ze geven een beeld van de kwetsbaarheid en de kracht van de Palestijnse (christelijke) gemeenschap. 

Op de 36 ste vrijdag van de Grote Mars die vraagt om recht op terugkeer, zijn er tenminste 18 Palestijnen gewond geraakt door het Israëlische leger. Er werd met scherp geschoten tegen hen die langs de grens van Gaza protesteerden en er werd traangas gebruikt.
Eeuwige, wij bidden voor al die mensen die gewond zijn geraakt terwijl zij in Gaza aan het protesteren waren. Wij vragen U dat zij die protesteren het volhouden om op geweldloze wijze hun eisen te bereiken.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
De Palestijnse gouverneur van Jeruzalem Adnan Gghaith is gevangen genomen, nadat het Israëlisch leger zijn huis in Silwan was binnengedrongen. Zijn gevangenschap gepaard gaande met nog een aantal andere aanhoudingen, schijnt een nieuwe campagne te zijn, nu gericht tegen leden van het Palestijns leiderschap.
Eeuwige, wij bidden voor alle politieke gevangenen. Wij vragen U dat deze campagne die gehouden wordt om het gezag van Palestijns leiderschap te ondermijnen, mag ophouden.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Op 29 november is de dag van Solidariteit met het Palestijnse volk. In 1947 adopteerde de Verenigde Naties het verdeelplan voor Palestina. Deze dag is nog steeds de dag van solidariteit met het Palestijnse volk en deze dag wordt steeds sinds 1978 in herinnering gebracht. Desondanks gaat de Israëlische bezetting door en de internationale gemeenschap zwijgt.
Eeuwige, uw bent de God van gerechtigheid en U zegt ons ‘Je moet zwakke mensen verdedigen, je moet mensen die machteloos zijn beschermen’. (Spreuken 31, 8) Wij bidden dat de internationale gemeenschap zich uitspreekt als het gaat om misdaden die de bezetting teweeg brengt. En dat zij tegelijkertijd stappen zet om de rechten van de Palestijnen te beschermen.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Twee jonge vrouwen waren vorige week het slachtoffer van een verschrikkelijke moord. Op 26 november, werd het lichaam van de 16 jarige meisje Yara Ayoub gevonden in haar stad Jish, Galilea.
Op dezelfde dag werd in Tel Aviv het lichaam van een 13 jarig meisje Sylvana Tsegai gevonden, een dochter van een Eritreese asielzoeker. Deze moord werd in haar huis ontdekt.
Verdachten van deze moorden zijn aangehouden met als aanklacht aanranding en moord.
Eeuwige, wij zijn diep geschokt door deze verschrikkelijke moorden en wij bidden dat de daders van deze gewelddadige aanslagen berecht worden. Wij rouwen mee met de families van Yara en Sylvana die in diep verdriet gehuld zijn. Wij vragen aan uw zoon Jezus van Nazareth om in zijn spoor ons ver weg te houden van geweld, om vergeving te vragen voor onze zondige verlangens en samen, vervuld van uw Geest ons leven te gaan. Dat betekent anderen liefdevol en met respect behandelen.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
De 9 de conferentie van Kairos vindt plaats op[ 6 en 7 december in het Dar Annadwah Internationale Centrum in Bethlehem. Het thema van de conferentie is: Hoop waar geen hoop is.
Eeuwige, wij bidden dat deze conferentie zal slagen en dat het zowel mediterende als motiverende dagen zullen zijn voor de plaatselijke en internationale deelnemers.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Het  Kumi Now geweldloze initiatief  gaat deze week door. Dit heeft te maken met het werk van de Christelijke Vredesteams en daar tegenover als heikelpunt de Israëlische militaire checkpoints die er zijn om de bezetting te versterken. Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever en wel in de stad Hebron lijden onder de aanwezigheid van kolonisten en het leger.Deze teams zijn in deze wijk sinds 1995 aan het monitoren geweest  als het gaat om schendingen van mensenrechten. De Kumi Now organisatie  vraagt u om een brief te sturen naar uw lokale politie of commissaris met de vraag: ‘Koopt u apparatuur van gecombineerde systemen of van een ander bedrijf die profiteert van de Israëlische bezetting? www.kuminow.com
Eeuwige, wij bidden voor al die Palestijnen die lijden onder te laat komen, lichaamscontrole of zelfs aanhouding als zij op weg naar school, werk gaan en door de militaire checkpoints moeten. Wij bidden dat het werk van de Christelijke Vredesteams iets uithaalt, teweeg brengt als zij rapporteren van mensenrechten schendingen bij de checkpoints.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Sabeel houdt lokale bijeenkomsten die met de Advent en voorbereiding op Kerst te maken hebben.
a. Kerstactiviteiten voor kinderen in Nazareth
b. Gemeente bijbel studies.
c. Een Oecumenisch diner in Jeruzalem om de christelijke gemeenschap bij elkaar te brengen en om samen Kerstmis te vieren.
Eeuwige, wij danken U aan het begin van deze Advent dat wij proberen de menselijkheid onder onszelf te peilen, en waarbij U ons leert lief te hebben.
Wij vragen om uw leiding zodat wij niet alleen nadenken over deze tijd, –als tijd  van hoop, vreugde, vrede en liefde–, maar ook hiermee aan de gang gaan.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Myanmar en Thailand.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.