Wave of Prayer 6 februari 2020

In de Wave of Prayer van deze week o.a. aandacht voor de onrust veroorzaakt door het vredesplan van president Trump.

Spanningen tussen Israël en Gaza zijn de laatste twee weken, na een periode van relatieve rust, aardige toegenomen. De pas gedane voorstellen van president Trump waarin Israël aan alle kanten wordt voorgetrokken en in bescherming wordt genomen hebben tot resultaat gehad dat er een escalatie aan raketten vuur en explosieve ballonnen vanaf Gaza zijn afgevuurd. Afgelopen woensdag zijn drie raketten afgevuurd vanaf Gaza richting Zuid-Israël. Daarop antwoordde Israël donderdag en vrijdag weer op met luchtaanvallen.
Eeuwige, lieve God, wij bidden om een afname van spanningen tussen Israël en Gaza en dat er een rechtvaardige en vredig einde komt aan de blokkade van Gaza. Wij vragen dat er eerlijke tussenpersonen worden ingezet met plannen voor goede inhoudelijke vredesvoorstellen die het Internationaal Recht en de mensenrechten in Gaza en de Bezette Gebieden respecteren.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Deze week is bestemd om even een rustperiode in te gelasten voor het Kumi Now initiatief. Activisten worden aangemoedigd om even te relaxen voordat er volgende week weer het volgende initiatief wordt gelanceerd. Wij vragen ook aan mensen om dit als een gelegenheid te zien om wat te lezen over de pas gebeurde evenementen.
Eeuwige, wij danken U voor de woorden van uw Zoon Jezus die op de berg deze woorden van bemoediging sprak: ‘Zalig zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden’. (Mattheüs, 5,6)
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
De nieuwe voorstellen op dinsdag 28 januari door president Trump aangekondigd zijn door Elders als ‘onwerkbaar’ verklaard. Elders is een NGO waar wereldwijde bekende publieke figuren inzitten. Ban Ki Moon, een gedeputeerde van Elders maar ook de vorige secretaris generaal van de United Nations bracht in een statement tot uiting dat de internationale Gemeenschap het voorstel dat Israël stukken van bezet gebied die aan Palestina toebehoren zou innemen, sterk zou afwijzen. Hij sprak ook in duidelijke taal wat betreft Jeruzalem als onverdeelde hoofdstad. Deze stad uit te roepen tot hoofdstad van Israël is ‘gevaarlijk’ en ‘provocerend’.
Eeuwige, wij richten ons tot U en bidden om hulp voor het Palestijnse volk. Zullen de regeringen blijven zwijgen als zijn zien dat nog meer Palestijns land illegaal wordt geannexeerd?  Zal de rest van wereld nu toch sterke regeringen inzetten die ten aanzien van Internationaal Recht beslagen ten ijs komen?  Is er iemand die openlijk zich durft uit te spreken en hierbij het woord ‘apartheid’ in de mond neemt en dat ten stelligste afkeurt in het Heilig Land?
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Albert Aghazarian, een Palestijns-Armeens Patriot en een beroemd historicus is gestorven. Hij studeerde en werkte in de Birzeit universiteit en zorgde voor simultane vertalingen op conferenties. In 1991 werkte hij, als een lid van de Palestijnse delegatie, op de conferentie van Madrid nauw samen met Dr Hanan Ashrawi.  Dr Ashrawi noemde hem ‘de zoon van Jeruzalem en de straten van de oude stad zullen zijn stem en zijn erudiete persoonlijkheid blijven horen’. Zijn dochter Elisa maakt iedere week de Wave of Prayer in het Arabisch en wij van onze kant condoleren haar en haar familie.
Eeuwige, wij danken U voor het leven en het werk van Aghazarian en met name voor zijn buitengewone gaven voor taal en zijn werk als historicus, dat altijd gericht was op de stad Jeruzalem.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Een echtpaar uit Gaza, Mohammed en Wafa Ralaban raakten verstrikt in de bureaucratie van het verkrijgen van vergunningen toen zij in verwachting was van hun ‘premature’ kindjes. Zij werd met grote spoed vervoerd naar het Makkased Ziekenhuis in Oost-Jeruzalem toen hun vierling veel te vroeg, geboren werden. Drie van de baby’s stierven voordat Mohammed een vergunning kreeg om zijn vrouw te bezoeken en het dochtertje dat het gered had. Artsen voor mensenrechten in Israël en de ziekenhuis autoriteiten zorgden er voor dat de ouders niet gelijk weer teruggestuurd zouden worden naar Gaza en vroegen een verlenging van de vergunning op humanitaire gronden, aan.
Eeuwige, wij bidden dat het dochtertje Salin gezond mag opgroeien en dat haar ouders voor haar goed zullen zorgen en haar tijdens haar leven ondersteunen. Wij vragen dat de Israëlische autoriteiten willen op houden vergunningen die ouders nodig hebben om hun zieke kinderen naar het ziekenhuis in Jeruzalem te brengen en te bezoeken, niet af te geven of eindeloos dit verzoek uit te stellen.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Op vrijdag 28 februari hield Sabeel Jeruzalem een bijbel studie bijeenkomst in Ramallah. Dit als ondersteuning voor leiders/leidsters van de 27 bijbelgroepen die bijeen waren. De bedoeling was elkaar te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen, te leren en elkaar te bemoedigen.
Eeuwige, wij danken U voor de leiders/leidsters die vanuit heel Palestina samen kwamen in Ramallah en wij bidden dat zij kracht ontvangen door het bestuderen en horen van uw Woord. Dat zij zich door U beschermd weten in deze crisistijd.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Andorra, Italië, Malta, Portugal, San Marino, Spanje en Vaticaanstad.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.