Wave of Prayer 6 mei 2021

Elke week publiceert Sabeel Jeruzalem gebeden, de Wave of Prayer. Deze gebeden geven een goed beeld van de hoop, het verlangen en de zorgen van de Palestijnse christelijke gemeenschap in Palestina en Israël. Kairos-Sabeel Nederland geeft ze graag in vertaling aan u door! De gebeden hebben een vaste opbouw: telkens een stukje achtergrondinformatie, gevolgd door een gebedsintentie.

Deze week sprak  Kumi Now Maandag over de dreiging gecensureerd te worden en over het geweld waar onder  Palestijnse journalisten lijden. Afgelopen maandag, 3 mei , werd de “World Press Freedom Day” gevierd. Volgende week zal Kumi Now de aandacht richten op de steun van de Verenigde Staten voor Israël.  De grote hoeveelheid ondersteunend  militair materiaal uit de Verenigde Staten dat door Israël wordt ingezet om Palestijnen in het Heilige Land te bestrijden komt dan aan de orde.

Eeuwige, wij bidden dat leiders in de hele wereld die wapentuig  verkopen nogmaals onder  ogen zien en bedenken hoeveel verwoesting en onderdrukking ze  veroorzaken met het gebruik van dit wapentuig. Eeuwige, in Uw genade, hoor ons gebed.

Tijdens een van de ernstigste rampen in de geschiedenis van het land Israël stierven 45 mensen en raakten meer dan 150 mensen gewond gedurende een Joods feest op een heilige plek in Noord Israël. Deze ramp begon toen een trap het begaf, er waren tienduizenden mensen bijeen op die berg.

Eeuwige, wij bidden voor alle families van de slachtoffers als zij treuren over het verlies van hun geliefden. We bidden ook voor een spoedig herstel van alle gewonden van deze ramp. We danken voor alle medische teams die moedig en onvermoeibaar werkten om de levens van de gewonden te redden. Eeuwige, in Uw genade, hoor ons gebed.

Op woensdag 21 april  kondigde het Palestijns Museum de start van de 2e fase van haar Digitaal Archiverings- Project dat door UCLA  (Universiteit van Californië in L.A.)gepubliceerd     wordt. Het project zal 180.000  archiefstukken digitaliseren. Deze  archiefstukken tonen de verschillende aspecten in de sociale geschiedenis van Palestina  vanaf 1800 tot op  heden.

Eeuwige,  wij danken U voor dit innovatieve project waardoor de identiteit en de waardevolle herinneringen aan de sociale en culturele geschiedenis van de Palestijnen bewaard blijft. Eeuwige, in Uw genade, hoor ons gebed.

In maart rapporteerde WHO (Wereld Gezondheids Organisatie) dat een vrouw van 70, die met vier  kankerpatiënten uit Gaza reisde, geen Israëlische reisvergunning kreeg om de    Beit Hanoun-Erez-grens naar Israël te passeren voor een behandeling  in Oost Jeruzalem.

Eeuwige, wij bidden dat de Israëlische autoriteiten zich genadig tonen en internationale wettelijke verplichtingen nakomen reisvergunningen te verlenen aan patiënten en hun verzorgers uit Gaza. Eeuwige in Uw genade, hoor ons gebed.

Deze week verzamelden vele Palestijnen zich buiten de Damascus Poort in Jeruzalem om te protesteren tegen de discriminatie die zij ondervinden door de Israëlische bezetting. Deze protesten zijn een antwoord op de demonstraties van  ultra-rechtse en anti-Palestijnse Israëlische activisten een week daar voor.

Eeuwige, wij bidden om recht en vrede in onze problematische stad Jeruzalem. Wij zijn dankbaar voor iedereen die de  machthebbers waarheidsgetrouw en zorgvuldig aanspreekt om de onrechtvaardige politieke besluitvorming aan het licht te brengen. Eeuwige, in Uw genade, hoor ons gebed.

In een nieuw rapport “A Threshold Crossed” (Een overschreden Drempel) stelt Human Rights Watch dat Israël  misdaden begaat door Palestijnen in Israël en in de bezette gebieden te vervolgen. Human Rights Watch stelt  dat Israël  een politiek hanteert van  “het constant  onderdrukken van  Palestijnen door Joodse Israëliers” hoewel Palestijnen inwoners  van Israël zijn.

Eeuwige, wij bidden dat de internationale gemeenschap gehoor geeft aan de uitkomsten van dit rapport en dat  bewijzen van discriminatie en onderdrukking van Palestijnen zorgvuldig door Israël worden onderzocht. Eeuwige, in Uw genade, hoor ons gebed.

Dit jaar  vieren de kerken die de Juliaanse  kalender volgen Eerste Paasdag op 2 mei.

Heer Jezus, onze Goede Herder, wij richten ons tot U als wij aan alle mensen die afgelopen zondag Pasen vierden. Wij luisteren naar Uw stem en proberen U te volgen als wij er aan denken hoe U uw leven opgaf voor ons. Goede Jezus, in Uw genade, hoor ons gebed.

De Palestijnse Journalisten Vereniging  veroordeelde onlangs de aanval op Rawa Abu Morshed . Zij werd door een “ Field Officer” van Hamas in Gaza aangevallen.  Hij sloeg haar met een stok en schold haar uit omdat  ze geen “hijab”(hoofddoek) droeg. Ze moest naar het ziekenhuis gaan om haar verwondingen te laten verzorgen.

Eeuwige , wij bidden om Rawa ’s spoedig herstel. We bidden dat de man die Rawa op het niet dragen van een hijab ter verantwoording  wordt geroepen. We bidden dat de mensen elkaars vrijheid  gaan respecteren en dat zulke gebeurtenissen nooit worden of  getolereerd of  vergoelijkt. Eeuwige, in Uw genade, hoor ons gebed.

Wij voegen onze gebeden bij die van de Wereldraad van Kerken voor de landen Afghanistan, Tadzjikistan, Kyrgyzië, Mongolië, Tajikstan, Turkmenistan, Uzbekisten

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.