Wave of Prayer 6 november 2014

Lees hieronder de gebeden die afgelopen donderdag tijdens de viering van Schrift en Tafel  op het kantoor van Sabeel Jeruzalem werden uitgesproken.
Over de hele wereld gebruiken vrienden van Sabeel deze gebeden in persoonlijke gebedsmomenten of in publieke vieringen. Zo gaan de gebeden de hele wereld rond als een ‘golf van gebed’.

God, Israël gaat door met het collectief afstraffen van Palestijnen die in Oost-Jeruzalem wonen: Palestijnen worden tegengehouden als ze willen bidden in de Al Aqsa Moskee, Palestijnse jongeren worden gevangen gezet en de Palestijnse gemeenschap wordt getreiterd. Hoewel de Israëlische minister president Netanyahu heeft opgeroepen tot kalmte en terughoudendheid van de rechtse Israëliërs en Joodse kolonisten, blijven die doorgaan met hun uitdagende bezoeken aan de Al Aqsa en hun oproep tot uitbreiding van Israëlische soevereiniteit over het gebied.

Heer, ontferm U.

Vorige week kondigde Nobelprijswinnaar voor de vrede, Malala Yousafzai uit Pakistan, aan dat zij haar geldprijs ($50,000) geeft voor de herbouw van UNRWA scholen in Gaza die zijn beschadigd ten gevolge van het recente militaire offensief van Israël. Wij zijn diep geroerd door haar betrokkenheid bij het bewust maken van het belang van onderwijs aan de jeugd, immers “zonder onderwijs zal er nooit vrede zijn”. Mogen ook anderen worden geraakt door haar edelmoedigheid.

Heer, ontferm U.

We danken U voor de erkenning van de Palestijnse staat door de regering van Zweden en voor stemmen in het Ierse Parlement die de Ierse regering oproepen hetzelfde te doen. Heer, we bidden dat andere landen ook deze stap zullen zetten en zo bijdragen aan vrede en zelfbestuur van het Palestijnse volk.

Heer, ontferm U.

Heer, we verwelkomen onze nieuwe interim directeur, ds. William Roberts, en zijn dankbaar voor de expertise en dienst die hij Sabeel verleent. We bidden u voor de activiteiten van deze week: de jeugd manifestatie in Nabi Musa/Mar Saba, het uitbrengen van Sabeel en Al-liqa´Centers´ boek over geweldloos verzet, en een gemeente in het ontvolkte dorp Ein Karem. 

Heer, ontferm U.

We bidden voor de Wereldraad van kerken en voor de landen Burundi, Kongo en Rwanda.

Heer, ontferm U.

 

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.