Wave of Prayer 6 oktober 2016

Lees hieronder een vertaling van de gebeden die vandaag tijdens de wekelijkse viering van Schrift en Tafel op het kantoor van Sabeel Jeruzalem zullen worden uitgesproken.
Over de hele wereld gebruiken Vrienden van Sabeel deze gebeden in persoonlijke gebedsmomenten of in publieke vieringen. Zo gaan de gebeden de hele wereld rond als een ‘golf van gebed’.

De Israëlische marine is bezig zich voor te bereiden om twee boten door vrouwen bemand en die richting Gaza varen, tegen te houden. Het doel van de reis van de vrouwen is de wereld in te lichten over de blokkade van Gaza. Zij willen enerzijds de nodige voorraden voedsel, medicijnen die de mensen daar broodnodig hebben naar Gaza brengen en anderzijds om die tien jaar geleden ontstane blokkade te doorbreken. De boten die deel uitmaken van de Freedom Flotilla Alliance zullen komende donderdag in Gaza arriveren.

Eeuwige, de kinderen uit Gaza wachten met ongeduld om in de door het leger bezette havens de boten en hun heroïsche vrouwelijke bemanning te begroeten.
Wij bidden U om de veiligheid van deze vrouwelijke vredebrengers die hun leven riskerend koers zetten naar een land vol zorg en onrust, om het volk te laten weten dat zij niet alleen zijn.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Palestijnse religieuze moslims leiders hebben Palestijnen dringend verzocht om met velen aanwezig te zijn bij de Al Aqsa Moskee. Dit met betrekking tot het intensiveren van Israëls maatregelen gedurende de joodse vrije dagen die er aan komen.
Extremistische Joden en zeer rechtse Zionisten gaan door om de ingang van de derde heilige plaats van de Moslims met geweld te blokkeren. Dit om de Palestijnen te provoceren.

Eeuwige, er geen vrede in uw stad Jeruzalem. Onze olijfbomen worden vernield, de wegen worden geblokkeerd, onze huizen vernield. Kinderen worden gearresteerd en de bezienswaardigheden die wij heilig noemen, worden slagvelden.
Onze harten zijn bedroefd door de Israëlische bezetting.
Wij bidden U God dat uw vrede over ons land neerdaalt.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Zowel het Islamitisch Nieuwe Jaar als het Joodse Nieuwe jaar worden deze week gevierd. Vele Joden bezoeken de Klaagmuur om er te bidden en om als families samen te komen om te vieren. Israël heeft bevolen een volledig militaire verbod op het zich verplaatsen van Palestijnen dat er toe leidt dat onze mensen gevangen raken achter de checkpoints en de apartheidsmuur.
Families worden van elkaar gescheiden en moskeeën in Jeruzalem zijn hierdoor bijna leeg.

Eeuwige, deze vorm van discriminatie is overduidelijk en zij die machtig zijn kennen geen erbarmen.
Wij bidden U God om de wereld te inspireren en zich uit te spreken dat het nu genoeg is met deze ongerechtigheden.
Dat de wereld krachtig handelt om een einde te maken aan de Israëlische militaire bezetting die ons als Palestijnen berooft van al onze rechten.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Vrienden van Sabeel Duitsland zijn gastheer op een conferentie in Stuttgart bestemd voor de leiders van Vrienden van Sabeel in Europa. Deze twee dagen van ontmoeten en vergaderen geeft de gelegenheid om samen als Europese Vrienden van Sabeel te bidden en na te denken over de uitdagingen en mogelijkheden die voor hen liggen.

Eeuwige, wij danken U voor de zegeningen die uitgaan van onze toegewijde vrienden over de gehele wereld, met name in Europa. Wij bidden U om vruchtbare resultaten van deze bijeenkomsten en ook met de wens dat broederschap en zusterschap worden versterkt.
Onze reis richting gerechtigheid wordt gemakkelijker gemaakt door onze Simons van Cyrenen.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Samen met de Wereldraad van kerken bidden wij voor de landen Armenië, Azerbeidzjan en Georgië.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.