Close

 

 

 

Het Kumi Now initiatief focust deze week op de Syrische Golan.Syriërs wonen nog steeds in de Golan, enerzijds voortdurend geteisterd door het Israëlische Militair Bewind, anderzijds door het bouwen van illegale nederzettingen als promotie voor het toerisme.Volgende week dinsdag focust Kumi Now op de christenen die wonen in het Heilige Land.

Gebed

Eeuwige, wij bidden voor de Syriërs die de afgelopen jaren zo geleden hebben. Wij vragen dat de Syriërs in de Golan en in andere regio’s vrede en recht mogen worden toegezegd.

Eeuwige, in uw genade …..hoor ons gebed

 

Het Corona virus, nu als Omicron variant, waart met grote snelheid over de wereld. Gevolg is dat er niet gereisd mag worden, er lockdowns zijn en veel onzekerheden blijven als het gaat om de komende feestdagen waar families samenkomen.

Gebed

Eeuwige, Gij die mensen heelt, wij bidden, nu wij weer moeten leven met onzekerheden, voor hen die geïnfecteerd zijn met Covid-19. Wij bidden voor hen die werken in de ziekenhuizen, voor hen die bang zijn om weer overrompeld te worden,voor de wetenschappers die onvermoeibaar doorgaan om te ontdekken hoe de nieuwe variant reageert en tot slot voor alle politici die moeten beslissen of en wanneer meer restricties zijn vereist om mensenlevens te redden.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed 

 

Palestijnse politieke gevangenen gaan door met hun hongerstaking. Deze hongerstakingen dienen als verzet tegen martelingen, slechte behandelingen en medisch verzuim door de Israëlische autoriteiten. Tegelijkertijd maakt de Israëlische regering gebruik van administratieve detentie, hetgeen slechts onder zeer extreme gelimiteerde omstandigheden volgens Internationaal Recht wordt toegelaten.

Gebed

Eeuwige, wij blijven bidden voor de Palestijnse gevangenen. Moge de woorden van uw Zoon uitgesproken op de berg van de zaligsprekingen: ‘’Zalig zij die hongeren en dorsten om gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden’’ waarheid worden.Wij vragen U, breng troost aan de Palestijnse politieke gevangenen.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed 

 

Op 15 en 16 december organiseerde de Dar al Kali Universiteit hun 23 ste Internationale Conferentie. Het ging over Kunst en Burgerschap

Gebed

Eeuwige, wij zijn dankbaar voor al diegenen die de conferentie bijwoonden, ofwel door fysieke aanwezigheid, door satelliet verbindingen of op indirecte wijze. Wij zijn dankbaarheid verschuldigd aan Rev Dr. Mitri Raheb en zijn spiritueel leiderschap aan de universiteit. Wij vragen U dit werk te zegenen en de staf en studenten van de Dar al Kalima Universiteit bij te staan en kracht te geven als zij aan het werk of aan het studeren zijn.

Eeuwige, in uw genade……hoor ons gebed

 

Sabeel Jeruzalem vierde vorige week haar jaarlijkse kerstdiner. Er waren 170 mensen aanwezig. Sabeel Nazareth organiseerde ook allerlei evenementen, bijvoorbeeld uitstapjes naar Bethlehem en Jeruzalem.

Gebed

Eeuwige, wij bidden met grote dankbaarheid tijdens deze heilige tijden voor de gelegenheden die er zijn om samen te komen om de herinnering aan de geboorte van Jezus Christus te vieren. Zegen allen die er voor gezorgd hebben dat dit allemaal mogelijk was ondanks alle moeilijkheden met Covid-19.

Eeuwige, in uw genade……hoor ons gebed

 

Tijdens deze kersttijd kijken wij naar Bethlehem, de geboorteplaats van Jezus en wij zien een lijdende stad. De pandemie heeft de economie een zware slag toegebracht. Velen zijn afhankelijk van het toerisme en het is nu al het tweede jaar op rij dat er nauwelijks mensen zijn. Sommige mensen moeten hun kinderen van school halen, omdat zij een keuze moeten maken tussen educatie, eten of medicijnen. Anderen kunnen de huur niet meer betalen en waren of zijn genoodzaakt bij de ouders of grootouders in te trekken. 

Gebed 

Eeuwige, Uw Zoon heeft gezegd, jullie zijn het licht in de wereld ( Joh, 8,12) Terwijl wij de vier kaarsen tijdens de Advent hebben aangestoken herinnerde U ons dat wij niet in het duister zullen wandelen als wij uw licht volgen. Wij vragen U het donker van armoede, onderdrukking, ziekte en verlies zwaar op ons drukken: Leer ons onze ogen gericht te houden op uw licht.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

GebedSamen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen China, Hongkong en Macau

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed