Wave of Prayer 7 april 2016

Lees hieronder een vertaling van de gebeden die vanmorgen tijdens de wekelijkse viering van Schrift en Tafel op het kantoor van Sabeel Jeruzalem zullen worden uitgesproken.
Over de hele wereld gebruiken Vrienden van Sabeel deze gebeden in persoonlijke gebedsmomenten of in publieke vieringen. Zo gaan de gebeden de hele wereld rond als een ‘golf van gebed’.

Ondanks de klachten en de grote reserves als het gaat om de uitbreiding van de illegale nederzettingen, die tot uiting worden gebracht door de internationale gemeenschap, zoals Frankrijk, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Naties, blijft alles bij het oude. Het neerhalen van huizen gaat ook onverminderd door waardoor het land ooit bestemd als een toekomstige Palestijnse staat iedere dag steeds kleiner en kleiner wordt.

Eeuwige, God van gerechtigheid, wij zijn ten einde raad als we om ons heen zien dat landen die macht hebben kennelijk geen macht hebben en niet staat zijn om het innemen van land, het bouwen van illegale nederzettingen door Israel, tegen te houden. Wij vragen U maak de roep van de internationale gemeenschap krachtig. Dat zij niet aflaat om door te gaan met haar protest. Open de oren van Israel opdat zij horen, open de ogen van Israel opdat zij zien wat er gaande is, zodat er ooit op een dag vrede zal zijn.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Irael heeft maandag grote delen van de Westelijke Jordaanoever, waaronder ook nog wijken van Bethlehem, afgesneden van elektriciteit. De Palestijnse Autoriteit is in onderhandeling over het geld dat zij schuldig is aan de Israëlische Elektriciteits Coöperatie en om die reden is de elektriciteitsvoorziening afgesneden als een waarschuwing en als een sanctie maatregel.

Eeuwige, God van erbarmen, het gaat altijd om mensen aan de onderkant van de samenleving die lijden onder het feit dat politieke systemen en organisaties met elkaar in gevecht zijn. Ook al is de Palestijnse Autoriteit geld schuldig aan Israel dan nog gaat het altijd om de inwoners die gestraft worden. Zij hebben elektriciteit nodig voor hun dagelijkse besognes. Wees met diegenen wiens lijden alleen maar meer wordt door deze ontbering. Wij vragen U dat er toch een oplossing gevonden mag worden.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Uit rapporten die zojuist zijn verschenen, is gebleken dat verschillende ziekenhuizen rondom Israel, moeders van Israëlische joodse afkomst gescheiden worden van Israëlische Arabische moeders die een kind moeten baren of behandeld moeten worden. Dit gebeurt vaak omdat een moeder een persoonlijke aanvraag doet om naar een andere wijk te mogen gaan om daar opgenomen te worden. Dit is tegen de Israëlische wet en verboden door het ministerie van gezondheidszorg.

Eeuwige, God van alle mensen, discriminatie en angst nemen bezit van dit land, waardoor individuen van elkaar gescheiden worden. Geef mensen, zo vragen wij U de moed om het racisme in de gemeenschap tegen te gaan. Geef haar de kracht om juist bruggen te bouwen in plaats van muren op te richten.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Deze week ontvangt Sabeel voor de tweede keer mensen die getraind worden om Bijbelstudies te geven. Deze cursus wordt in Ramallah gehouden en de deelnemers komen zowel uit Jeruzalem als uit de Westelijke Jordaanoever. Dit alles om in de toekomst deze Bijbelstudies beter te kunnen leiden.

Eeuwige, wij danken U voor mogelijkheid die er geboden wordt om door te gaan met het trainen van mensen in de gemeenschap en op deze manier ook hun geloof weer door te geven aan anderen. Zend uw heilige Geest over deze mensen die hieraan deelnemen en help hen de boodschap te horen die U graag aan hen wilt overdragen.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Brunei, Maleisië en Singapore.

Heer, onze God wij bidden U verhoor ons.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.