Wave of Prayer 7 augustus 2014

Elke donderdag vindt er in het kantoor van Sabeel te Jeruzalem een oecumenische viering plaats. De gebeden die tijdens deze viering worden gebeden worden door de vrienden van Sabeel over de hele wereld meegebeden. Zo gaat een Wave of Prayer (een golf van gebed) over de aarde.

(Afbeelding: Arabische tekst van het Onzevader.)

Eeuwige, God van vrede,
Onze gebeden voor een echte en blijvend staakt het vuren en voor de bescherming van de burgers gaan onverminderd voort.
De noodtoestand in Gaza houdt niet alleen het alarmerende dodental van burgers in en de overvolle mortuaria, maar veroorzaakt ook een algehele crisis in de gezondheidstoestand van mensen die zich snel verbreidt in alle steden. In vele van deze steden die toch al dicht bevolkt zijn verblijven ook nog ontheemde mensen.
Door gebrek aan water, elektriciteit en medische voorzieningen tot en met het uitbreken van ziektes zal een humanitaire ramp in Gaza voorlopig niet ten einde zijn.
God, wij vragen U, troost uw volk in Gaza, wees bij hen als zij schuilen in hun verwoeste verblijfplaatsen, in de overvolle ziekenhuizen en als zij in de lange rijen wachten voor het verkrijgen van water.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Eeuwige, God van genade en erbarmen,
Wij bidden U voor de gewonden in Gaza, zo’n 9000 in getal.
Voor velen wacht een langdurig herstel of een blijvende handicap.
Velen riskeren dood te gaan door gebrek aan capaciteit en medische apparatuur in de ziekenhuizen. Velen zouden uit Gaza geëvacueerd moeten worden.
Wij bidden voor de moedige mensen van de ziekenhuisstaf, de gezondheidswerkers in Gaza die dag in dag uit en nacht na nacht doorwerken onder de dreiging van bombardementen.
Wij zijn hen dankbaar, maar ook is onze dank verschuldigd aan de doctoren en verpleegkundigen uit Jeruzalem die naar Gaza zijn gegaan om te helpen.
En wij bidden tot slot voor de aanwezigheid van de buitenlanders die de ziekenhuizen beschermen en werken in solidariteit met de mensen.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Eeuwige,
De Palestijnen in dit land zijn meer dan beledigd als zij dood en verderf meemaken, geleden door broeders en zusters in Gaza.
Overal heersen spanningen en de toenemende protesten op de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem hebben geleid tot botsingen tussen de mensen en de Israëlische soldaten, met als gevolg nog meer ellende en verwondingen.
God van liefde, wij bidden U voor een snel einde van alle geweld en een eerlijk politieke oplossing die er toe zal leiden dat alle mensen in dit land mogen leven in vrede.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Eeuwige,
Wij bidden U samen met de Wereldraad van Kerken voor Canada en de Verenigde staten.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.