Wave of Prayer 7 augustus 2020

Het Kumi Now Initiative  moedigt zijn ondersteuners aan om op maandag 4 augustus aandacht te schenken aan het werk van jonge , vrouwelijke filmers tijdens de Palestinian  Arts Night. Dan is er ook de mogelijkheid kennis te maken met  enkele vrouwen van de Shashat Women Cinema die in die uitzending  worden ondervraagd. (www.kuminow.com/online).

Eeuwige,  wij danken U vanwege  de filmers,  vooral de vrouwelijke, die in staat zijn hun gave te gebruiken om indrukwekkende beelden te tonen en die verhalen vertellen die het lijden van het Palestijnse volk dat onder  de Israëlische bezetting tonen. Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.

Sinds de uitbraak van het Coronavirus  hebben de Bezette Palestijnse Gebieden 15.000 besmettingen geregistreerd. Ze ondervinden nu een tweede, ergere,  golf van de pandemie, 86 doden werden geregistreerd vanaf 2 augustus. De Palestijnse Gezondsheids Autoriteit rapporteerde een piek van nieuwe gevallen in Hebron en Oost Jerusalem. Zij zijn niet in staat  strikte, beperkende,  maatregels te nemen in deze gebieden die onder het gezag van Israël vallen. De toestand in deze gebieden wordt verergerd door Israëlische nachtelijke aanvallen en arrestaties. Ook zijn de test faciliteiten  in Silwan en Jenin vernield en gesloten.

Eeuwige, Wij roepen tot U en bidden dat de Israëlische autoriteiten ophouden met hun getreiter en agressieve daden tegen de Palestijnen.  Wij bidden dat de mensen die in overvolle omstandigheden leven, speciaal in de vluchtelingen kampen op de West Bank en in Gaza  hulp en advies kunnen  krijgen  op welke manier  zij zich kunnen wapenen tegen het virus. Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.

Op  vrijdag 31 juli woonden meer dan 27.000 Palestijnse Moslims de Eid al-Adha gebeden bij in het Al-Aqsa Moskee complex in Jerusalem. Alle gelovigen moesten mondkapjses dragen, hun eigen gebedskleedje mee te nemen en de vereiste afstand te bewaren. Voor  de Islam is het Al-Aqsa moskee complex  in Oost Jerusalem een heilige plaats en het is verboden voor niet-moslims daar te bidden. In weerwil met deze afspraak vielen groepen Joodse kolonisten onder gewapende bescherming het complex binnen.  Zij probeerden de dag er voor het complex binnen te vallen om de joodse Tisha B’Av dag te vieren.

Eeuwige, wij bidden dat de mensen die in Jerusalem wonen elkaar met respect en begrip behandelen  en dat alle geloven de vrijheid en de gelegenheid hebben om te bidden zonder dat hun heilige plaatsen belegerd worden. Wij bidden dat die verstorende  invasies van kolonisten in het complex in Jerusalem stoppen. Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.

Drie schilderijen van Banksy die oorspronkelijk in The Walled Off Hotel in Bethlehem  hingen zijn door Sotheby in Londen verkocht. Het drieluik gaat over de vluchtelingen-crisis in Europa gedurende de afgelopen 10 jaar. De verkoop van het drieluik bracht 2,2 miljoen pond op die Banksy ter beschikking stelt ten behoeve van de bouw van een  nieuwe unit voor plotselinge aanvallen en voor benodigdheden voor kinderen in het Ziekenhuis van de  Bethlehemse  Arabische Vereniging  voor Herstel.

Eeuwige, wij danken U voor de royale gift ten behoeve  van de gezondheidszorg van de mensen in Bethlehem. Wij maken ons ook zorgen over de discriminatie van de Israëlische autoriteiten die de Israëlische gezondheidszorg  volledig steunen terwijl de Palestijnse zorg nauwelijks gefinancierd wordt  en afhankelijk is van steun uit het buitenland. Eeuwige wij bidden om een einde aan dit onrecht. Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Het Gezamenlijk Advocaten Initiatief (georganiseerd door de YMCA  in oost Jerusalem en de Palestijnse YMCA ) hebben een trainingsprogramma opgezet voor Palestijnse  middelbare school leerlingen in de leeftijd van 15 en 16. Ze hebben de leerlingen in verbinding gebracht met leerlingen die een andere achtergrond hebben: een paar uit een jeugdgroep in het Dhaisha Vluchtelingen Kamp, een paar uit de Melkite Katholieke School in Beit Sahour en een paar uit de Al-Khader Village Middelbare  Meisjes School. Tot nu toe hebben 40 leerlingen zich voor het programma opgegeven en hebben ze trainingen gevolgd. Deze  leerlingen krijgen de gelegenheid hun stijl van  pleiten en hun presentatie te verbeteren. Ze leren tevens  hoe de bezetting hun levens op verschillende manieren beïnvloedt.

Eeuwige, wij danken u voor dit vooruitstrevende , nieuwe initiatief om jonge Palestijnen met verschillende achtergronden inzicht te verschaffen in elkaars leven en vooruitzichten. Wij bidden dat deze gezamenlijke ervaring hen zal bemoedigen om vertrouwen te krijgen. Wij bidden  en dat zij inzicht krijgen  hoe zij dienstbaar kunnen zijn en  hoe zij hun eigen gemeenschap kunnen versterken. Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Na hun arrestatie en hun ondervraging hebben Suhail Khoury en zijn vrouw Ranis Elias van het Nationaal Conservatorium en het Yabous Cultureel centrum een verklaring in het Arabisch en Engels  gegeven. Deze verklaring  riep op  alle Mensenrechten Organisaties, de Unesco en vertegenwoordigers van de Europese Unie de Europese Unie, vertegenwoordigers van Consulaten en Diplomaten hun  organisatie in Jerusalem te ondersteunen.  Ook vroegen Suhail Khoury en Ranis Elias de bezettende macht verantwoordelijk te stellen voor de dagelijkse schending van de rechten van de Palestijnen en hun organisaties almede verantwoording te eisen  voor alle aanvallen op wetenschappers, kunstenaars, musici  en alle mensen  die in het culturele leven een taak vervullen.

Eeuwige , wij bidden dat organisaties en individuele personen  in de hele wereld gehoor geven aan de roep van Suhail en Rania.  We bidden dat aanvallen ophouden en dat  wetenschappers, kunstenaars en musici vrij zijn om in de hele wereld hun kunst en cultuur te promoten. Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.

Wij voegen onze gebeden  bij het gebed van de Wereld Raad van Kerken voor Kameroen, De Centraal Afrikaanse Republiek en Equatoriaal Guinea.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.