Wave of Prayer 7 december 2017

Elke week publiceert Kairos Sabeel Nederland een vertaling van de Wave of Prayer. De Wave of Prayer is een nieuwsbrief van Sabeel met de tekst van de gebeden die worden uitgesproken tijdens de wekelijkse viering op het kantoor van Sabeel in Oost-Jeruzalem. Deze gebeden geven een mooi beeld van de actualiteit in Palestina en Israël en bieden de mogelijkheid om solidair te zijn met Palestijnse christenen. Deze week gaat het in de gebeden uiteraard over Jeruzalem, maar ook over het dorpje Qusra en de familie Mahmoud Odeh.

De oppositie groeit tegen het verwachte voornemen van Donald Trump om Jeruzalem als hoofdstad van Israël te erkennen.

Eeuwige,wij bidden U voor onze stad Jeruzalem, de stad van vrede. Wij vragen U dat degenen die krachtige beslissingen nemen zich afzijdig houden van tirannie en exclusiviteit en zich overgeven aan uw wil van gerechtigheid en inclusiviteit. Wij bidden dat er werkelijke vrede komt in de stad Jeruzalem, de zo geliefde stad bij al haar kinderen.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Afgelopen zondag begon over de gehele wereld de gezegende Adventstijd. Vele kerken in Palestina zijn begonnen aan de voorbereiding van het Kerstfeest.

Eeuwige, wij worden er aan herinnerd dat U gekozen hebt om uw Zoon naar dit land te zenden, waar hij liefde en de vreugde van uw koninkrijk bracht. Wij bidden U voor de vele kerken in ons land; dat uw Geest met ons allen zal zijn, nu wij ons voorbereiden om U opnieuw deze komende kerst te verwelkomen.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Afgelopen donderdag zijn de inwoners van een dorp Qusra in het Nablus district op de bezette Jordaanoever uitzinnig van woede geworden vanwege het doden van een Palestijnse boer door een Israëlische kolonist terwijl hij op het land aan het werk was.

Eeuwige, wij bidden U voor de familie van Mahmoud Odeh en in het bijzonder voor zijn 10 kinderen. Dat U hen troost in hun verdriet en verlies. Wij vragen dat zij geholpen en voorzien worden in hun geestelijke en materiële nood. Wij bidden U dat er een einde komt aan de Israëlische bezetting die maar doorgaat onschuldige mensen te doden.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Deze week wordt er door het Centrum van Milieu Educatie de 8ste Palestijnse Conferentie gehouden of wel Groene Educatie; gisteren en vandaag genoemd.
Ook viert Kairos-Palestina deze week tijdens een conferentie zijn 8ste verjaardag gevierd, met als thema: de Palestijnse christenen: de realiteit en welke rol daarin te vervullen.

Eeuwige, wees de verschillende Palestijnse organisaties nabij nu zij zich buigen over de uitdagingen die aan de orde zijn, maar ook nu zij bezig zijn oplossingen te vinden en ervaringen te delen in een land dat geplaagd wordt door ongerechtigheid.
Heer, Onze God, wij bidden U verhoor ons.

’Human Rights Watch’ heeft opnieuw zeer dringend er op aangedrongen de zaken database van Verenigde Naties te publiceren. Daarin wordt duidelijk wie van de Israëlische nederzettingen profiteren, gebouwd op bezet Palestijns grondgebied.

Eeuwige, wij roepen tot U en roepen tot de wereld om ons te bevrijden van de bezetting. Voor hen die hebberig zijn, is de liefde voor het geld sterker dat ethiek en gerechtigheid. Wees met ons God, opdat het donker overwonnen mag worden. Schijn uw licht in onze duisternis en bevrijdt ons van deze wrede en onrechtvaardige bezetting.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Het Israëlische bezettingsleger heeft 6 caravans neergezet bij een militaire buitenpost in de stad Hebron, waarbij anderhalf dumans Palestijns land in beslag is genomen.

Eeuwige, het Israëlische leger gaat maar door ons volk te vernederen en steeds weer een stuk grond dat ons toebehoort af te nemen, terwijl we nog zo weinig land bezitten.
Wij bidden U dat er een einde komt aan de Israëlische bezetting dat zich de vrijheid permitteert om onrecht te plegen.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Myanmar en Thailand.

Wij denken in het bijzonder de Rohinga’s die stateloos zijn en opgejaagd worden, tot ver over de grens. Wij denken tegelijk aan mensen die intern verplaatst worden en aan alle vluchtelingen. Dat zij krijgen wat zij nodig hebben: voedsel, kleren, medicijnen, dekens, onderwijs, gerechtigheid en veiligheid.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.