Wave of Prayer 7 februari 2019

Elke week maakt Kairos-Sabeel Nederland een vertaling van de Wave of Prayer van Sabeel. De Wave of Prayer bevat de gebeden die tijdens de wekelijkse viering op het kantoor van Sabeel in Oost-Jeruzalem zijn uitgesproken. Voor wie solidariteit met Palestijnse christenen belangrijk vindt, is de Wave of Prayer een bron van informatie en inspiratie.

De Grote mars tot terugkeer ging op 1 februari gewoon door. Het ministerie van gezondheid van Gaza rapporteerde dat 32 Palestijnen langs de grens Gaza-Israël  gewond zijn geraakt door Israëlische aanvallen met scherp.
Eeuwige, iedere week vernemen we weer opnieuw van gewonden en doden in Gaza en de situatie aldaar is meer dan verschrikkelijk. Wij bidden U dat er een einde komt aan het lijden en de blokkade van Gaza.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Mahmoud Omar Jaafreh. een Palestijn uit het gebied Jabel al-Mukabbir van bezet Jeruzalem werd op vrijdag 1 februari j.l. gedwongen een gedeelte van zijn huis te vernietigen. Zo niet, dan had de gemeente hem geld gevorderd om het werk uit te voeren. Hij deed het daarom zelf. De Israëlische autoriteiten gebruiken deze methode om Palestijnen die zonder vergunning bouwen, -een vergunning die ze nooit krijgen! – om hun huizen met de grond gelijk te maken.
Eeuwige, wij bidden voor hen die gedwongen worden de muren van hun huizen om ver te halen.
Wij bidden U Heer dat er een einde komt aan deze vorm van discriminatie veroorzaakt door Israëlisch politiek denken en handelen.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
UNICEF en UNESCO zijn diep verontrust over de toename van Israëlische bemoeienis in het schoolgebeuren in bezet gebied. Deze incidenten veroorzaken grote impact in het garanderen van een veilige toegang tot onderwijs op deze scholen. In 2018 werden 5 scholen op de Westelijke Jordaan Oever met de grond gelijk gemaakt of in beslag genomen door Israëlische autoriteiten. 50 andere scholen op de West Bank en Oost-Jeruzalem dreigen hetzelfde lot te ondergaan.
Eeuwige, wij weten dat U een speciale plaats in uw hart heeft voor kinderen. U zei tegen uw leerlingen: ’Laat de kinderen tot mij komen, en houd ze niet tegen, aan hen behoort het koninkrijk der hemelen.’
Lieve God, wij vragen U, dat wij zorg dragen voor alle kinderen, met name voor hen die gebukt gaan onder geweld en mishandeling.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Lina Osama Quteineh een Palestijns genetisch onderzoeker uit Bezet Oost-Jeruzalem heeft in 2018 in Zwitserland de tweede prijs behaald voor het beste gepubliceerde onderzoek over orgaan transplantatie.
Eeuwige, wij danken U voor de inzichten die U schenkt aan onze doctoren en wetenschappers die zeer gericht onderzoek doen naar de werking van het lichaam. Wij danken U en wij vragen dat hun werk gebruikt mag worden voor hen die ziek zijn.
Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.
De Palestijnse president Mahmoud Abbas heeft de aanname van de nieuwe Sociale Wet voor Veiligheid uitgesteld. De Palestijnse autoriteit was op 15 januari al begonnen deze wet te implementeren. Maar vanwege de protesten overal vandaan heeft hij besloten om eerst over te gaan tot verdere besprekingen hier omtrent.
Eeuwige, wij danken U dat de algemene staking die op handen was vanwege deze wet, is afgewend en dat er nu eerst opnieuw gesproken gaat worden.
Wij bidden U voor allen die een verantwoordelijke positie bekleden en dat zij hun rol daarin met eerlijkheid en integriteit bekleden.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Deze week is week 16 van het Kumi Now initiatief. De focus op dit moment is een weldadige rust periode nemen na alle activistische ondernemingen.
Neem een een rustperiode in acht en vernieuw je energie door een eind te gaan wandelen of met plezier een gezonde maaltijd te klaar te maken.
Eeuwige, wij danken U voor allen die lijden onder het onrecht dat plaatsvindt in Palestina en op alle andere plekken in de wereld en er aan werken dit leed te beëindigen. Wij bidden dat een rustperiode verfrissing brengt in hun gedachten en hun doen en laten maar ook tegelijkertijd hernieuwde toewijding biedt voor het werk dat U hen hebt toegedacht.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Andorra, Italië, Malta, Portugal, San Marino, Spanje en Vaticaan stad.

 

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.