Wave of Prayer 7 maart 2019

Vertaling van de gebeden die vandaag zijn uitgesproken tijdens de viering bij Sabeel in Oost-Jeruzalem. Deze keer veel ‘vaste intenties’ over o.a. Gaza en Kumi Now. En gebeden met betrekking tot racisme, vernielingen en de Tempelberg.

Israëlische gevechts vliegtuigen hebben in de Gaza strook luchtaanvallen uitgevoerd op plaatsen die tot de Hamas beweging behoren. Al enkele weken hebben enige honderden protesterende vluchtelingen ‘’de nacht van protesten’’ georganiseerd. Zij zetten daarbij autobanden in brand en roepen slogans door veel luide speakers. Zij worden wel ‘de nacht in de war stuurders’ genoemd. Ook de wekelijkse Grote Mars tot Terugkeer langs de grens met Israël gaat gewoon door. Wel vallen er vele gewonden door toedoen van het Israëlische leger.
Eeuwige, wij gaan door met bidden om een einde te maken aan het lijden van de mensen in Gaza die onder onmogelijke omstandigheden moeten leven. Wij danken U voor al die mensen die creatieve methodes verzinnen om op geweldloze wijze vrijheid te verkrijgen.
Heer, onze God wij bidden U verhoor ons.
Sabeel Nazareth organiseerde een bijeenkomst bij het uitkomen van een nieuw boek van Johnny Mansour dat ging over het leven en getuigenis van Akilah al Hasst. De heer Akilah speelde een grote rol om weerstand te bieden tegen de Ottomaanse wet van de 19 e eeuw en in het beschermen van Palestijnen tegen criminaliteit en wetteloosheid.
Eeuwige, wij danken U voor de staf, de vrijwilligers en de medewerkers van Sabeel Nazareth. Dat uw Geest steeds weer opnieuw de verschillende bedieningen en het werk van Sabeel mag zegenen.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Israëlische bulldozers hebben in Beit Safafa, een wijk in Jeruzalem, een Palestijnse auto wasplaats vernietigd. De vernietiging werd toegeschreven aan het feit dat er geen vergunning was om deze autowasplaats te bouwen. Maar het is bijna onmogelijk om hiervoor een vergunning te krijgen. Alleen al op zondag heeft de Jeruzalem Planning en het Bouw Comité tenminste 20 verzoeken aangevraagd door Palestijnen, afgewezen. Zij wilden een bouw vergunning aanvragen om een appartementencomplex te bouwen. Deze verzoeken nemen heel veel tijd in beslag en het is bijna onmogelijk een vergunning te krijgen.
Eeuwige, help ons niet de hoop in de humaniteit van onze onderdrukker te verliezen.
wij bidden om uw Geest om ons kracht te geven om staande te blijven in dit land van onze voorvaderen.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Israëlische autoriteiten gaven een order af aan de voorzitter van de Waqf raadsvergadering, Sheikh Abd al-Athims Salhab om hem gedurende 40 dagen te verbieden de compound van de  Al-Aqsa Moskee binnen te gaan. Vorige week werd – samen met andere hoofden van de Waqf,- Salhab gevangen genomen vanwege zijn belangrijke rol in het openen van de al Rahma Poort (de Poort van barmhartigheid). Dit is een van de poorten van de Al-Aqsa Moskee.
Eeuwige, wij blijven bidden voor al die mensen die op geweldloze wijze iets organiseren om recht en gerechtigheid te brengen voor mensen die leven aan de randen van de samenleving. Dat de getuigenis van de verschillende activisten mogen door gaan om onze mensen te inspireren en name onze jongeren zullen aansporen om zich te compromitteren tot geweldloosheid.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.De beweging van Zwarte mensen (M4BL) heeft geconstateerd dat gedurende de laatste maanden verschillende progressieve leiders aangevallen zijn vanwege het opkomen voor Palestijnse mensenrechten. Genoemd werden: Angela Y. Davis, Marc Lamont Hill en Ilhan Omar. Bij ieder geval werd bij de aanhouding gerefereerd aan antisemitisme gelijkgesteld aan stilzwijgende kritiek op de Israëlische regering. Dat houdt in dat zij hun gedrag moeten bijstellen en proberen onafhankelijke Zwarte politieke stemmen die banden hebben met gemeenschappen over het gehele land en in het buitenland, tot zwijgen te brengen.
Eeuwige, wij danken U voor allen die solidariteit tonen, -hoeveel moeite dat ook kost-, met alle mensen die te maken hebben onrecht.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Donderdag 8 maart is uitgeroepen tot Internationale Vrouwendag. Wij vieren dan alles wat vrouwen wereldwijd tot stand hebben gebracht en ook de erkenning die zij verdienen van steeds opnieuw de gelijkheid van mannen en vrouwen te promoten. Wij herdenken met name op deze dag de Palestijnse vrouwen, die vaak de spits moeten af bijten als het gaat om het geweld van de Israëlische bezetting. Het zijn juist de vrouwen die sterk moeten blijven als hun echtgenoten en kinderen worden gearresteerd. Het zijn juist de vrouwen die huizen moeten herstellen na een militaire aanval en alles in puin ligt. Het zijn juist de vrouwen die proberen de gemeenschap bij elkaar te houden als er voortdurend onderdrukking plaats vindt.
Eeuwige, lieve God, wij danken U voor vrouwen overal vandaan en wij bidden dat zij het volhouden en moed houden. Zegen hen/haar en wijs deze vrouwen de weg die zij moeten gaan, in hun voortdurende strijd die zij moeten voeren voor hen zelf, hun families, en hun land, naar een situatie waar vrede en recht geldt.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Deze week focust Kumi Now op de humanitaire crisis in Gaza. Dat betekent veel humanitaire strijd voor de vrouwen aldaar. De Coalitie van Vrouwen voor Vrede (CWP) is bezig de vrouwen in Gaza te helpen en bij te staan.
Eeuwige, liefdevolle God, wij bidden voor de Coalitie van Vrouwen voor Vrede en het werk dat zij verrichten  om vrouwen uit Gaza te ondersteunen. Zegen die mensen die meedoen met Kumi Now en moedig hen aan in de ondersteuning van het Palestijnse volk.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Eeuwige, Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Liberia en Sierra Leone.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.