Wave of Prayer 7 november 2019

Kairos-Sabeel Nederland vertaalt elke week de gebeden die Sabeel als Wave of Prayer de wereld rond stuurt. Deze gebeden laten zien wat de nood en het verlangen van de Palestijnse christelijke gemeenschap is.

Tenminste 96 Palestijnen zijn afgelopen vrijdag gewond geraakt toen Israëlische soldaten honderden geweldloos protesterende aanvielen tijdens de 81ste  Grote Mars tot Terugkeer. Dit gebeurde in het grensgebied tussen Israël en Gaza. Luchtaanvallen richting Israël vonden ook het afgelopen weekend plaats. Deze werden weer beantwoord met extreem geweld van de Israëlische luchtmacht.
Eeuwige, wij blijven bidden voor de inwoners van Gaza nu zij hun stem wederom verheffen als een legitiem protest. Tegelijkertijd lijden zij ook onder een constante angst als de luchtbombardementen plaatsvinden. Dat uw wil geschiede opdat alle mensen van dit land zich ooit mogen verheugen over de vruchten van een rechtvaardige vrede.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Deze week focust Kumi Now op het werk van de Palestijnse Grassroot organisatie: ‘Stop the Wall’. Doordat Israël een MUUR van 700 km aan het bouwen is, heeft het steeds meer land van de Palestijnen in beslag genomen. Meer dan 85 % van de scheidingsmuur is gebouwd op Palestijnse grond. Deze Grassroot organisatie is op zoek om dit te ontmantelen. De Internationale Rechtbank heeft in 2004 de bouw van de MUUR illegaal verklaard.
Eeuwige, uw zoon Jezus uit Nazareth, man van vrede, zal ooit op een dag
‘een vaandel opsteken voor alle volken
Hij brengt bijeen wie uit Israël verdreven waren,
de vluchtelingen uit Juda brengt hij samen,
van de vier uiteinden van de aarde.’ (Jesaja 11,12)
Wij bidden dat er een einde komt aan de scheiding door het plaatsen van de MUUR veroorzaakt. De Palestijnen, uw mensen, verlangen er zo naar dat de MUUR ooit ontmanteld zal worden en dat de eigenaren van de grond hun land zullen terug krijgen.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Het Augusta Victoria Ziekenhuis in Oost Jeruzalem heeft een afdeling voor kanker bestrijding. Kinderen en volwassenen worden daar behandeld voor deze vreselijke ziekte. De administratie van dit ziekenhuis kampt met een serieuze financiële crisis nu Israël en de Verenigde Staten serieuze plannen hebben om de gelden die zij ontvangen, te korten. Het Palestijnse volk heeft wel fondsen voor het ziekenhuis, maar meer geld is absoluut noodzakelijk.
Eeuwige, wij bidden voor hen die allerlei behandelingen moeten ondergaan en wij bidden voor de staf van het Augusta Victoria ziekenhuis. Heer, deze Palestijnse patiënten kunnen nergens anders naar toe om de behandeling die zij nodig hebben, te ondergaan. Dat er toch fondsen worden gevonden opdat de nodige medische hulp gegeven kan worden.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Afgelopen augustus hadden twee vrouwelijke democratische congresleden, Rashida Tlaib en Llhan Omar, het plan opgevat om Palestijnse gebieden te bezoeken. Hun bezoek werd door Israël tegenhouden op grond van het feit dat zij hun steun hadden verleend aan de boycot van Israël. Dit alles vanwege de manier waarop zij Palestijnen behandelen. Er is nu een nieuwe site opgericht zodat iedereen zich kan verplaatsen naar Oost-Jeruzalem, Hebron en Bethlehem, als een soort van reisgids.
id=com.Smart2it.VR.Smart2VR.PalestineVR&hl=en US )
Eeuwige, vele mensen hebben Palestina bezocht en gezien wat voor een impact de onderdrukkende politiek door Israël gepleegd, inhoudt. Wij bidden dat meer mensen deze site zullen gebruiken om te zien welk onrecht er aan Palestijnen wordt gedaan als gevolg van deze gevoerde politiek.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Een aantal Noorse advocaten en professoren die recht doceren, hebben op 31 oktober een schrijven uitgegeven dat gaat over ’Bescherm het Internationale recht’. De inhoud van dit schrijven daagt de eigen positie van de Noorse regering uit als het gaat over Israël en de alsmaar gepleegde gewelddadigheden die in strijd zijn met het Internationaal Recht. Zij vragen om het invoeren van sancties tegen Israël vanwege hun serieuze misstanden als het gaat om het schenden van mensenrechten tegen de Palestijnen.
Eeuwige, wij hebben alsmaar geroepen en gevraagd aan hen die die wetten maken en uitvoeren om respect voor het Internationaal Recht te tonen en voor het herstel van de mensenrechten.
Wij vragen U  dat zij die over de gehele wereld wetten uitvaardigen zich vinden in deze Noorse oproep voor herstel van het recht als het gaat om de situatie in Israël/Palestina.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Nog een maand te gaan en dan zal Sabeel gastheer zijn op de eerste internationale samenkomst die duurt van 2 tot 7 december. Op verschillende plekken in de stad Bethlehem zal het plaatsvinden. Allerlei organisaties die werken aan vrede in Palestina en Israël zullen met elkaar in contact worden gebracht, zoals Kairos-Sabeel, de Bethlehem Bijbel School, al-Liqua en Dar al-Kalima. De deelnemers zullen met elkaar proberen te onderzoeken hoe het Kumi Now initiatief wereldwijd zijn weg kan vinden om op geweldloze wijze een rechtvaardige vrede in Palestina-Ísraël te bereiken.
Eeuwige, wij bidden U kunt U ons helpen om de mensen die bijeenkomen tijdens de Internationale Bijeenkomst van Sabeel om een rechtvaardige vrede in het heilige Land tot stand te brengen. Zegen hen die komen, opdat zij de oren gebruiken om te zien en de oren openzetten om de boodschap te horen die klinkt vanuit de vergadering die U graag zou willen dat zij horen als zij weer huiswaarts keren.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen in Oceanië: het Amerikaanse Samoa, de Cook eilanden, Fiji, Frans Polynesië, Kanaky, Kiribati, de Marshall eilanden, Micronesia, Nauru, Niue en Vanuatu.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.