Wave of prayer 7 oktober 2021

Deze week vierde  KUMI NOW online de Internationale Dag voor Geweldloosheid met aandacht te besteden aan organisaties die zonder geweld te gebruiken aan het werk zijn voor een rechtvaardige vrede in  Palestina/Israël. Nog zo’n belangrijke datum is 10 oktober, de Dag voor de Geestelijke Volksgezondheid. Aan deze dag zal volgende week door KUMI NOW online aan dacht worden. Het document van KUMI NOW  laat weten dat “de mensen in Palestina worden geconfronteerd met enorme problemen die het gevolg zijn van de Israëlische bezetting. . . . maar daarbij komt nog de  onzichtbare last van de psychologische beschadiging die het lichamelijk geweld veroorzaakt bij slachtoffers, gezinnen en getuigen.                                                                                                                                 

Gebed:                                                                                                                                                                                  

Eeuwige, help ons dat wij onze lasten aan U kunnen geven. Wij bidden tot U en vragen U Uw licht te laten schijnen over hen die lijden in onze wereld waarmee U ons hiermee hoop geeft.                                   

Eeuwige, in Uw genade . . . . .hoor ons gebed.

 

Op vrijdag 1 oktober werden 694 Palestijnen door de Israëlische politie gearresteerd bij de checkpoints die in de Oude Stad van Jeruzalem  zijn opgezet. De Palestijnen probeerden de weg te vinden naar de Al Aqsa Moskee. Zij werden gearresteerd omdat zij de stad vanaf de West Bank binnen wilden gaan zonder de benodigde  papieren.                                                                                                                            

Gebed:                                                                                                                                                                                  

Eeuwige, wij bidden om opheffing van de verstikkende greep van de Israëlische checkpoints.  Door de checkpoints wordt de Palestijnen het recht ontzegd familie, scholen, ziekenhuizen  gebedshuizen te bezoeken of werk te vinden. Wij bidden dat de Palestijnen vrij in hun land kunnen bewegen zonder de beperkingen zoals de Israëliers hen opleggen.                                                                       

Eeuwige, in Uw genade . . . . .hoor ons gebed.

 

De Israëlische politie heeft het Ministerie van de Rechtspraak gevraagd een wet in werking te stellen waardoor de politie de burgerlijke vrijheden laat vallen van Palestijnen die in Israël wonen. Als antwoord op het verhoogde aantal georganiseerde misdaden in de Arabische gemeenschappen wil de Israëlische politie het recht hebben huiszoekingen te doen zonder vergunning  om veiligheids-camera’s te pakken te krijgen.  De Israëlische politie heeft deze vergunningen niet nodig  om de orde te bewaken in Israëlische gemeenschappen.                                                                                                              

Gebed:                                                                                                                                                                                 

Eeuwige, er zijn veel zorgen om de vele gewelds-misdaden  bij de Palestijnse gemeenschappen in Israël. Wij bidden dat de burgerrechten van het Palestijnse volk niet nog  meer worden ondermijnd door het toestaan van het in beslag nemen  van veiligheids-camera’s  zoals de Israëlische politie vraagt, dit om  misdaden tegen te gaan.                                                                                                

Eeuwige, in Uw genade   . . . hoor ons gebed

 

Op woensdag 29 september werd een nieuwe tentoonstelling geopend in het Palestijnse Museum te Birzet.  De tentoonstelling had de naam “Een volk aan de Zee”. Het tweehonderd- jaar- oude verhaal over de belangrijke plaatsen aan de Palestijnse kust wordt daar getoond.  

Gebed:    

Eeuwige, wij danken U voor deze voorstellingen op de nieuwe tentoonstelling die Palestijnen zal herinneren aan hun sterkte band met hun kustplaatsen  en aan het bezette Gaza. Wij betreuren dat veel Palestijnen nooit de kust kunnen bezoeken vanwege de reisbeperkingen die  worden opgelegd door de Israëlische bezetting.                                                                                                                                               

Eeuwige,  in Uw genade . . . . . .hoor ons gebed.

 

De Palestijnse autoriteiten oefenen druk uit op Turkse officials om meer informatie te geven over zes Palestijnse mannen en een Palestijnse vrouw die onlangs in Turkije die zijn verdwenen. Ze verdwenen alle zes los van elkaar in de afgelopen maand, tot nu toe zonder spoor achter te laten. Twee van hen zijn studenten en de anderen hebben enige tijd in het land gewerkt.                         

Gebed:                                                                                                                                                           

Eeuwige, wij bidden voor de veiligheid van deze Palestijnen met wie we geen contact kunnen krijgen in Turkije. Wij bidden dat de autoriteiten naar hen op zoek  gaan en dat ze spoedig aan hun families en vrienden worden terug gegeven.                                                                                                                                Eeuwige, in Uw genade . . . . . hoor ons gebed.     

 

Verschillende Palestijnen, waaronder een kind van drie jaar, raakten gewond toen op dinsdag 28 september Israëlische kolonisten de Palestijnse inwoners, hun huizen en voertuigen aanvielen, hun oogst vernielden en dozijnen bomen ontwortelden in Masafer Yatta ten zuiden van Hebron. Israëlische soldaten hielpen de kolonisten door gas canisters en stun-granaten op de inwoners af te vuren.                                                                                                                                              Gebed:                                                                                                                                                             

Eeuwige, wij bidden voor de Palestijnse gemeenschappen die voortdurend worden bedreigd door Israëlische soldaten. Wij bidden dat de Israëlische regering een begin maakt met het nakomen van de verplichting van  internationale wetten om Palestijnse inwoners te beschermen en om de basis-voorzieningen  die zij nodig hebben op orde te houden.                                                                                         

Eeuwige, in Uw genade  . . . . . .. hoor ons gebed. 

 

Gebed:                                                                                                                                                                               

Wij voegen onze gebeden bij die van de Wereldraad van Kerken als zij bidden voor de landen Colombia, Ecuador en Venezuela.                                                             Eeuwige in Uw genade . . . . . .hoor ons gebed.  

 

 

 

         

Dit delen: