Wave of Prayer 7 september 2017

Lees hieronder een vertaling van de gebeden die donderdagmorgen om 12.00 uur tijdens de wekelijkse viering van Schrift en Tafel op het kantoor van Sabeel Jeruzalem zullen worden uitgesproken. Over de hele wereld gebruiken Vrienden van Sabeel deze gebeden in persoonlijke gebedsmomenten of in publieke vieringen. Zo gaan de gebeden de hele wereld rond als een ‘golf van gebed’.

Maandag 4 september jl. vond er in Bethlehem een ontmoeting plaats van Nationale Coalitie van de Christelijke Organisaties in Palestina. Dat is een coalitie bestaande uit 36 organisaties. Het doel van deze bijeenkomst was om de onderlinge samenwerking en netwerken te verstevigen.

Eeuwige, wij danken U voor deze zo succesvolle bijeenkomst en dat hierdoor de onderlinge verstandhouding veel verbeterd is. Wij bidden dat deze geest van samenwerking door mag gaan zodat wij in staat zijn sterker te staan als het gaat om onze Palestijnse gemeenschap ten dienste te zijn.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

In Jeruzalem ondervinden Palestijnse en internationale organisaties steeds meer druk van de zijde van de Israëlische bankensector. De onlangs ingevoerde restricties zijn politiek gekleurd en hebben tot doel om het werk van de burgerlijke gemeenschap in Israël in bezet Oost Jeruzalem te beperken. Komende donderdag organiseert Sabeel een bijeenkomst voor non-gouvernementele organisaties voor een consultatie en om samen naar wegen te zoeken om deze uitdaging/confrontatie aan te gaan.

Eeuwige, de sterken en machtigen gaan maar door een plot te verzinnen tegen de zwakken, de gemarginaliseerden. Wij bidden U dat de Palestijnse gemeenschap in kracht mag toenemen om zo door te gaan met hun werk in Oost-Jeruzalem. Lieve God, geef wijsheid en moed aan de diverse organisaties die aan het werk zijn en help ze om de obstakels die ze tijdens hun werk ondervinden uit de weg te ruimen.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Vorige week pleegde Mohannad Yunis een 24 jarige schrijver zelfmoord in zijn huis te Gaza. Mohannad was zeer getalenteerd en zijn werk was zeer populair onder jonge Palestijnen.

Eeuwige, help ons het kwaad van depressies en wanhopige hulpeloosheid in Gaza weg te nemen. Wij bidden voor de familie van Mohannad en alle mensen in Gaza die leven onder het onderdrukkende militaire regime van Israël. Dat de gedachtenis aan Mohannad en zijn werk eeuwig durende waarde mag hebben en hoop geven te midden van de hopeloosheid in Gaza.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons

De lokale school in Khan al Ahmar, een Palestijnse gemeenschap van bedoeïenen in Jeruzalem wordt door de Israëlische autoriteiten gedreigd te verdwijnen. 175 leerlingen komen van verschillende Palestijnse gemeenten naar deze school om les te krijgen. Israël blokkeert de weg die naar de school leidt en onthoudt de school van elektriciteit en water, waardoor de leerlingen onder erbarmelijke toestanden moeten leren. Veel leerlingen worden gedwongen ondergrondse tunnels te gebruiken om bij de school te komen, maar deze tunnels zijn eigenlijk bedoeld voor de riolering, afvoer van onze dagelijkse behoeften.

Eeuwige, hoewel wij weten dat U met de studenten mee oploopt, hen nabij bent, zijn we toch bang dat hun veiligheid door Israëlische soldaten en kolonisten in gevaar komt. Lieve God, wij weten dat U het licht van de wereld bent, toch zijn de leslokalen donker en miserabel. Wij bidden U dat er een einde komt aan de Israëlische bezetting die maar doorgaat en geen enkel erbarmen toont aan onze Palestijnse mensen.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

De laatste maand is de wereld getuige geweest van vele verwoestende calamiteiten. We noemen de overstromingen in Zuid Azië en Texas en de branden in Californië.

Eeuwige, wij bidden om een generatie leiders die de moed heeft verantwoordelijkheid te nemen als het gaat om klimaat verandering en wat ze daaraan kunnen doen. Lieve God wij pleiten voor politici en leiders die zich vandaag inzetten voor datgene dat het beste is voor de naties van deze wereld, maar ook denken aan de toekomst, opdat catastrofale veranderingen vermeden worden.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen, Benin, de Ivoorkust en Togo.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.