Wave of prayer 28 december 2021

 

 

 

Op dinsdag 28 december sprak bisschop Munib Younan die met emeritaat is, de toehoorders van Kumi Now toe. Het onderwerp was: christenen in het Heilige Land. Dit is de laatste week van het Kumi Now project en wij zullen nu een pauze inlassen om te zien wat we in de toekomst gaan doen. 

Gebed

Eeuwige, wij danken voor al die mensen die zich gecommitteerd hebben, als het om het Kumi Now project gaat, om zich in te zetten voor gerechtigheid, inclusief denken en geweldloosheid. Wij bidden dat hun commitment door zal gaan als wij, Sabeel Jeruzalem, weer beginnen om hier opnieuw vorm en inhoud aan te geven: een vernieuwde versie van Kumi Now.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed 

 

Aartsbisschop Tutu, overleed afgelopen zondag, 26 december Deze bijzondere mens was een uitgesproken activist tegen apartheid in Zuid Afrika. Tijdens zijn latere jaren werd zijn aandacht getrokken naar wat er gebeurde in Heilige Land. Hij zag overeenkomsten tussen de wijze waarop Israël de Palestijnen behandelt en de behandeling van de zwarte bevolking in Zuid Afrika die onder apartheid leefde.

Gebed

Eeuwige, wij zijn U zeer dankbaar voor het leven van de aartsbisschop Tutu. Wij danken U voor zijn geloof, zijn commitment om ongerechtigheid ter sprake te brengen als hij dat zag gebeuren en wij danken U ook voor zijn humor. Wij bidden dat zijn familie vrede mag ervaren in deze moeilijke tijden. Dat hij mag rusten in vrede en in glorie mag verrijzen.

Eeuwige, in uw genade,…..hoor ons gebed 

 

Sabeel wenst onze hele staf, onze vrijwilligers en vrienden een heel Gelukkig Nieuwjaar en veel zegen voor 2022. 

Gebed

Eeuwige, nu 2021 eindigt en het Nieuwe Jaar begint, willen wij even de tijd nemen om alles wat er in 2021 is gebeurd in herinnering te brengen. De moeilijkheden, de tragedies en de zware tijden zitten nog vers in het geheugen. Hierbij denken wij aan Libanon, Afghanistan, Syrië en Palestina. Maar laten wij ook onze zegeningen tellen, uw ontvangen genade, uw belofte dat er vrede zal komen. Ondanks het feit dat de wereld zeer veel moet doormaken, in verwarring is, herinner ons er toch voortdurend aan dat U gezegd heeft dat U de wereld heeft overwonnen.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

Hisham Abu Hawash , een Palestijnse gevangene, opgesloten in een Israëlische militaire gevangenis, is al vier maanden in hongerstaking.De laatste paar dagen is zijn gezondheidstoestand  buitengewoon slecht en gaat ook achteruit. Abu Hawash is 40 jaar oud en vader van vijf kinderen ( Hadi, Mohammed, Izz al-din, Waqas en Saba), Hij heeft 8 jaar in de gevangenis doorgebracht. Ongeveer de helft van die tijd, zo’n 52 maanden heeft hij achter de tralies doorgebracht. Steeds gevangen gezeten zonder enige beschuldiging/aanklacht en verhoor. Dit alles onder administratieve detentie orders. 

Gebed Eeuwige, wij bidden dat de geestkracht van Hisham en alle Palestijnse gevangenen die in hongerstaking zijn krachtig blijft, nu zijn gezondheidstoestand ernstig achteruit gaat. Wij denken aan de familie van Hisham en het lijden dat zij ondergaan.

Eeuwige in uw genade…..hoor ons gebed

 

De Palestijnse stad Burqa, dichtbij Nablus wordt alsmaar aangevallen door Israëlische kolonisten en Israëlische bezettings troepen. De stad is bijna helemaal afgesloten van de rest van de regio door bergen zand/aarde die de wegen blokkeren en alleen kolonisten toelaten tot de illegale nederzettingen en outposts die het hele gebied omringen. Burqa wordt geteisterd door voortdurende aanvallen van zo’n 15.000 Israëliërs die samenkwamen om het leven van Yehuda Dimentman te gedenken die gedood is – zoals ‘men’ vermeldt – door Palestijnse gewapende mannen. 

Gebed

Eeuwige, lieve God, wij bidden voor de burgers van Burqa en alle Palestijnse dorpen en steden die alsmaar te lijden hebben onder de Israëlische bezetting. Wij bidden dat de Internationale Gemeenschap de woorden en acties gericht tegen de Israëlische autoriteiten zullen volgen om een einde te maken aan de bouw van de nederzettingen. Wij bidden ook voor de familie van Yehuda Dimentman. Dat zij vrede mogen vinden na deze ingewikkelde en verdrietige periode.

Eeuwige, in uw genade, …..hoor ons gebed

 

Gebed Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Japan, Noord Korea, Zuid Korea en Taiwan.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed.

 

Dit delen: