Wave of Prayer 8 April 2021

Elke week publiceert Sabeel Jeruzalem gebeden, de Wave of Prayer. Deze gebeden geven een goed beeld van de hoop, het verlangen en de zorgen van de Palestijnse christelijke gemeenschap in Palestina en Israël. Kairos-Sabeel Nederland geeft ze graag in vertaling aan u door! De gebeden hebben een vaste opbouw: telkens een stukje achtergrondinformatie, gevolgd door een gebedsintentie.

Deze week zal de online bijeenkomst van Kumi Now gaan over de positie van de Palestijnse minderjarigen die vervolgd worden en berecht in Israëlische rechtszalen. De organisatie van de Gevangenen Ondersteuning, Addameer rapporteert dat 700 Palestijnse kinderen onder de 18 jaar ieder jaar op verschillende plaatsen worden vervolgd en berecht, nadat ze zijn gearresteerd, ondervraagd en vastgehouden door de Israëlische militaire dienst.
Eeuwige, wij bidden dat de Palestijnse kinderen in de bezette gebieden recht hebben op legale professionele afdoende hulp volgens het Internationale Recht. Wij blijven bidden dat er een einde komt aan de militaire bezetting van Palestina. Eeuwige, in uw genade, hoor ons gebed.
Kairos Palestina heeft een Paas Alert doen uitgaan, die de blik voornamelijk richt op Jeruzalem. ‘Dat dit jaar waarin de blik gericht is op de viering van de Verrijzenis, een viering mag zijn van vernieuwde vrede, liefde en volledige gelijkheid voor alle inwoners in Jeruzalem, de hele regio en de hele wereld.  De mensen in Jeruzalem zijn verantwoordelijk, de internationale gemeenschap is verantwoordelijk en ook alle kerken. Daarbij gaat het om Jeruzalem als heilige stad waar recht, vrede en liefde mag zijn .
Eeuwige, God van hoop:  In de Klaagliederen 3,22 staat: ’’Genadig bent U Eeuwige, wij zijn nog in leven! Uw ontferming kent geen grenzen’’. Anders gezegd: Uw vasthoudende liefde zal nooit ophouden, uw barmhartigheid zal nooit eindigen. Wij bidden dat de heilige stad Jeruzalem een stad zal zijn van vrede, verzoening en liefde.
Eeuwige, in uw genade hoor ons gebed.
In Israël zijn tot nu toe 5 miljoen mensen gevaccineerd tegen Covid- 19 en het aantal besmettingen gaat omlaag. Echter in de Palestijnse gebieden gaan het aantal besmettingen omhoog, met name in Gaza. Tot nu heeft Israël als bezettingsmacht gefaald zijn verantwoordelijkheid te nemen inzake het verstrekken van vaccins voor ongeveer 5 miljoen Palestijnen die onder het militaire regime leven.
Eeuwige, U bent onze hulp en onze bevrijder voor hen die in nood verkeren. Wij brengen allen die in arme landen voor uw aanschijn. Dat de rijke en machtige landen de vaccin voorraden delen, opdat allen beschermd worden tegen het virus. Eeuwige, in uw genade, hoor ons gebed.
Op zondag 28 maart werden dichtbij het dorp Rummanah nabij de MUUR in de buurt van Jenin Palestijnse arbeiders achterna gezeten door Israëlische soldaten. Tijdens dit incident viel Mahmoud Qasrawi op de grond en hield daar een ernstige hoofdwond aan over. Hij werd onmiddellijk naar de Intensive Care van het Rafidai ziekenhuis gebracht.
Eeuwige, wij denken aan alle Palestijnse arbeiders die heel veel te verduren hebben om de dagelijkse kost te verdienen. Wij bidden U voor Mahmoud Qasrawi dat hij de juiste behandeling krijgt zodat zijn hoofdwond geneest. Eeuwige, in uw genade, hoor ons gebed.
Op zondag 28 maart zette een groep kolonisten een tent neer op Palestijns grondgebied in de stad Taqou, ten oosten van Bethlehem. Dit is de eerste stap die gezet wordt om een nieuwe nederzetting te beginnen. Deze zal dan Palestijnse boeren beletten om hun land te bewerken, te zaaien en te oogsten.
Eeuwige, wij bidden dat er een einde komt aan de snelle manier van uitbreiding van illegale Israëlische nederzettingen in het gebied van de bezette Westbank. Eeuwige, in uw genade, hoor ons gebed.
Nadat hij 20 jaar als politieke gevangene gezeten had, is Magd Barbar 45 jaar oud eindelijk op maandag 29 maart vrijgelaten. Festiviteiten gehouden vanwege zijn vrijlating waren door de Israëlische autoriteiten niet toegestaan en waren van korte duur. Hij werd op dinsdag nacht weer gearresteerd vanwege het feestvieren. Wel werd hij de volgende dag weer vrijgelaten.
Eeuwige, wij bidden voor de duizenden Palestijnen die om politieke redenen in Israëlische gevangenissen zitten. In Lukas 1, 78 en 79 staat: ‘’Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God
zal het stralende licht uit de hemel over ons opgaan en verschijnen aan allen die leven in duisternis en verkeren in de schaduw van de dood, zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede’’. Eeuwige, in uw genade, hoor ons gebed.
Palestijnen hebben op dinsdag 30 maart voor de 45 e keer de Dag van het Land herdacht. In 1976 werden zes Palestijnen gedood en nog veel meer mensen raakten gewond, toen zij demonstreerden tegen inname van hun land. Tot op heden gaat de Israëlische annexatie binnen Israël en de West Bank als maar door.
Eeuwige, wij bidden dat het naleven van de Internationale Wet de Israëlische autoriteiten zal uitdagen om een andere richting in te slaan en de misdaden begaan tegen de Palestijnen, zal voorkomen. Eeuwige, in uw genade, hoor ons gebed.
Tonny Davis, 87 jaar oud, stierf op 23 februari na veel jaren campagne gevoerd te hebben voor de Palestijnen. Hij was actief lid van de Kairos beweging, deed mee aan nationale bijeenkomsten en organiseerde lokale acties in Exeter. Hij was ook actief in de Devon Quaker werkgroep waar het ging over Israël en Palestina.
Eeuwige, wij danken U voor het leven en de getuigenis van Tony Davis. Wij bidden U voor zijn vrouw, zijn gezin en vrienden, nu zij treuren om zijn heengaan. Eeuwige, in uw genade, hoor ons gebed.
Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen in de Balkan: Albanië, Bosnië en Herzegovina, Kroatië, Kosovo, Montenegro, Noord Macedonië, Servië en Slovenië.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.