Wave of Prayer 8 augustus 2019

De Nederlandse vertaling van de Wave of Prayer van 8 augustus 2019.

Tijdens de 69e Mars tot Terugkeer zijn er 66 Palestijnse burgers gewond geraakt. De reden van dit alles is het gebruik van excessief geweld door het Israëlisch leger gericht op voornamelijk vreedzame betogers die langs de oostelijke grens van de Gaza strook liepen. Onder de gewonden waren tenminste 28 kinderen, 4 vrouwen en een gehandicapte. 27 kinderen werden met scherp beschoten waarvan 2 zich in een kritieke toestand bevinden. Voor de eerste keer zijn er sinds 2018 aan de oostkant van Gaza stad tijdens deze marsen géén gewonden gevallen  Dit is het gevolg van dat er meer Palestijnse veiligheidstroepen, gekleed in officieel tenue, aanwezig waren. Zij hielden in de ‘Jakar’ straat mensen tegen die te dicht langs de grens liepen.
Eeuwige, wij blijven bidden voor de mensen uit Gaza die hun stem laten horen als protest tegen hun situatie. Wij danken U voor allen die opstaan vanwege dit excessief geweld en die anderen beschermen tegen het gevaar van letsel dat zij kunnen oplopen. Dat uw wil geschiede, opdat eens mensen uit dit land mogen genieten van de vruchten van een rechtvaardige vrede.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Deze week worden we aangemoedigd om bezig te zijn met de Tweede Kumi Zorg week. Daarbij denken wij aan hen wiens gezondheid te lijden heeft door een leven dat dagelijks gevuld is met activistische activiteiten. Deze ’zorg’ houdt in even te stoppen met de uitdagingen die er spelen en een adempauze te nemen en na te denken over wat het leven en de dingen die je onderneemt voor jou betekenen.
Eeuwige, herinner ons eraan dat wij niet alleen bestaan om aan het werk te zijn maar ons beseffen dat we meer energie en enthousiasme krijgen als we voldoende rust nemen.
Wij bidden dat diegenen die betrokken zijn bij activistische activiteiten zichzelf niet over de kop werken en maar blijven doorgaan op deze weg, maar tegelijkertijd ook zorg hebben voor hun emotionele-geestelijke gezondheid.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Op donderdag 1 augustus onderschepte de Israëlische politie een bus waarin kinderen zaten die op zomerkamp een busreisje maakten in Oost Jeruzalem in het buurtschap Issawiyah.  De politie arresteerde twee van de groep begeleiders. Buitenlandse diplomaten hebben nog onlangs deze plek bezocht om zich op de hoogte te stellen van de situatie aldaar. Dit vanwege de voortdurende intimiderende opstootjes, maar ook door het feit dat twee kinderen van 4 en 6 jaar door de politie werden gesommeerd mee te komen voor ondervraging.
Eeuwige wij blijven bidden voor allen die in het Heilige Land dagelijks te maken hebben met onderdrukking en intimiderend gedrag. Dat uw warme bescherming zich als een net over de kinderen uitspreidt, zodat zij de kans krijgen om kind te zijn in vrede, vrijheid en liefde.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
De Grote Mufti van Jeruzalem, Sheik Muhammad Hussein heeft verklaard dat vrijdag 2 augustus de start is van de maand van de moslim, Dhu a–Hijjah. Dat betekent dat het Eid al-Adha , het offerfeest, op 11 augustus plaatsvindt.
Eeuwige, uw zoon Jezus leerde ons bruggen te bouwen tussen verschillende geloofsovertuigingen en begrip te tonen voor elkaar. Wij bidden voor onze Moslim broeders en zusters, dat zij het offerfeest in vrede met elkaar mogen vieren.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Het Palestijns Jeugdorkest maakt een rondreis in Noord Europa. Zij zullen spelen in Noorwegen, Denemarken, België en Nederland. (16 augustus in het concert gebouw te Amsterdam)
Lieve God, wij danken U voor alle Palestijnse ‘kaarsen’ die de duisternis van de bezetting trotseren. Dit is Heer, onze God, het ware gezicht van onze Palestijnse jeugd. Geef hen de kans en een vredig gemoed om iets van uw schoonheid, God van licht en liefde, te laten zien.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Het 1000 en één Palestijns Lachfestival zal in augustus plaatsvinden. Palestijnse stand-up comedians zullen vijf nachten lang uitvoeringen geven in Jeruzalem, Ramallah en Bethlehem.
Eeuwige, nu wij strompelend door het leven gaan, help ons, zo vragen wij U toch meer te lachen dan te huilen, meer vreugde om ons heen verspreiden dan somberheid, meer opgewektheid ten toon te spreiden dan wanhoop. Wij bidden dat zulke muzikale evenementen vreugde brengen in onze gemeenschappen.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Kameroen, de Centrale Afrikaanse Republiek en Equatoriaal Guinea.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.