Wave of Prayer 8 december 2016

Lees hieronder een vertaling van de gebeden die donderdagmorgen tijdens de wekelijkse viering op het kantoor van Sabeel in Jeruzalem zullen worden uitgesproken.

Over de hele wereld gebruiken Vrienden van Sabeel deze gebeden in persoonlijke gebedsmomenten of in publieke vieringen. Zo gaan de gebeden de hele wereld rond als een ‘golf van gebed’.

 Kairos Palestina viert zijn zeven jarige bestaan op de 8ste en 9de december in het Dar Annadwa Internationale Centrum  te Bethlehem, met als motto: ’Geloof, Sumud, en Creatief  Verzet.  (Sumud betekent in het Arabisch standvastigheid)

 

Eeuwige, wij bidden dat de Kairos conferentie in Bethlehem een bezinnend en gemotiveerd gebeuren mag zijn met name voor de lokale en internationale  deelnemers.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Wij zijn dankbaar om met elkaar de kans te krijgen om opnieuw ons weer bezig te houden met de Advent en die ook samen te ervaren. De Advent waarin wij de komst van Jezus Christus in de wereld vieren.

Eeuwige, wij bidden U dat de Kerstboodschap van Sabeel die deze week is gepubliceerd zal inspireren om er tijdens dit vakantieseizoen met elkaar over de gehele wereld  over te praten en tot actie te komen.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Tijdens de Advent houdt Sabeel zich bezig met verschillende lokale programma’s zoals een oecumenische viering in Nazareth,  gemeenschappelijke Bijbelstudies, twee solidariteitsbezoeken naar een kindertehuis en een tehuis voor oudere mensen, en een oecumenisch diner in Jeruzalem waar de  christelijke gemeenschap samenkomt om het feest van Kerstmis te vieren.

Eeuwige, wij danken U voor het begin van de Advent die twee weekends geleden heeft plaatsgevonden, waarin we nadenken over hoe mens zijn, -humaan zijn, iets van onszelf wordt, zoals Jezus ook mens is geworden en ons heeft geleerd hoe wij moeten liefhebben. Eeuwige, wij vragen uw hulp zodat wij niet alleen nadenken over deze tijd van hoop, vreugde, geluk, vrede en liefde, maar er ook naar handelen.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Deze week worden in Bethlehem, Ramallah, Nazareth, Shefa’ Amre en in andere steden en dorpen zowel in Israël als in Palestina, lichtfeesten rondom de kerstboom gehouden, zodat de gehele gemeenschap er vreugde aan kan beleven. Deze feesten worden ook samen gevierd met de christelijke pelgrims die het heilige land bezoeken om zich te verheugen op de komst van de geboorte van Jezus Christus.

Eeuwige, nu wij nadenken over wat de Advent ons te zeggen heeft en over de liefde van God, die mens is geworden, bidden wij U dat de ogen van de pelgrims geopend worden om te zien wat de werkelijke realiteit in dit land is. Dat zij zien en ervaren dat de Palestijnen lijden onder bezetting en onderdrukking  hen aangedaan door Israël. Wij bidden U dat uw liefde licht doet schijnen in de donkerte van ons bestaan.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Liberia en Sierra Leone.

Heer onze God, wij bidden U verhoor.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.