Wave of Prayer 8 februari 2018

Elke week is er op het kantoor van Sabeel in Oost-Jeruzalem een viering. Palestijnse christenen en bezoekers van over de hele wereld delen daar hun hoop en nood. De gebeden die tijdens de viering worden uitgesproken worden in vele landen gepubliceerd. Zo gaan ze de wereld over als een Wave of Prayer.

Afgelopen woensdag heeft de hoge commissaris van de Verenigde Naties voor mensenrechten een rapport vrijgegeven waarin 206 bedrijven wereldwijd worden genoemd zaken te doen met Israëlische nederzettingen. Nederzettingen die gebouwd zijn op de bezette Westelijke Jordaan oever. Dit is in strijd met het internationale recht.

Eeuwige, wij danken U voor alle rechtschapen mensen wereldwijd die ons uiteenzetten hoe zij die als maar méér willen, profiteren van het lijden van de Palestijnen. Dat de bedrijven die profiteren van het gestolen goed van de Palestijnen spijt hebben van het geen zij gedaan hebben en een andere weg gaan die ethisch verantwoord is.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Vorige week hebben Israëlische troepen een 16 jarige Palestijn doodgeschoten toen er protesten aan de gang waren in het district Ramallah. Layth Abu Naim van het al-Mughayyer dorp werd door het hoofd geschoten toen er schermutselingen uitbraken in het dorp.

Eeuwige, wij denken aan de moeder van Layth als zij huilt om haar kind, dat gedood is. Wij bidden U dat er een einde komt aan de bezetting dat alsmaar onze opgroeiende jeugdigen verhindert in veiligheid te leven.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Afgelopen woensdag hebben Israëlische kolonisten vele olijfbomen omver gehaald die groeiden op Palestijns grondgebied ten Noorden van de bezette Westelijke Jordaan oever in het district van Nablus.

Eeuwige, wij denken aan de Palestijnse boeren die alsmaar minder inkomen genereren door de haat en het extremisme van de kolonisten. Wij bidden U om de theologie van liefde om zo haat en extremisme te boven te komen. Wij gaan door te vragen om uw geest om ons kracht te geven nieuwe bomen van hoop te planten, ondanks alle geweld die onze buren ons aandoen.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Zondag jongstleden hebben Israëlische troepen twee klaslokalen van een Palestijnse school dichtbij Jeruzalem vernield. Met een helikopter die van bovenuit alles overzag hebben de troepen de twee klaslokalen in de Abu al-Nawwar bedoeïenen gemeenschap omver gehaald. Deze is helemaal omringd door illegale Israëlische nederzettingen.

Eeuwige, wij bidden U voor onze kinderen. Dat zij het nodige onderwijs en de nodige opvoeding krijgen om hun vasthoudendheid en veerkracht te versterken, in hun in beslag genomen dorp. Wij bidden dat de leerlingen, uitgerust met goed onderwijs, de kans krijgen hun dromen die zij hebben voor de toekomst te behouden. Dat de acties van Israëlische troepen het geweten wakker maken, als het gaat om hun niet te rechtvaardigen onrechtvaardigheden die zij betrachten tegen de Palestijnse gemeenschappen.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Op vrijdag jl. hield Sabeel een eendaagse retraite voor de bijbel studiegroepen in Nablus, Rafidia en Jericho. De 40 jonge mensen die er aan meededen, bezochten de rivier de Jordaan, de berg van de verzoekingen en het huis van Zaccheüs in Jericho.

Eeuwige, wij danken U voor deze jonge mensen die voortdurend zich verzamelen rond uw woord en leren inclusief te denken, leren om recht te doen en leren om op een geweldloze manier te leven. Wij blijven bidden voor al onze bijbel groepen en diegenen die hen leiden.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

De Israëlische regering is van plan meer dan 34.000 Afrikaanse vluchtelingen naar Rwanda te deporteren. In antwoord daarop zijn activisten bezig de Afrikanen die bedreigd worden door uitzetting te verbergen. Deze activisten hebben hun campagne het Anna Frank Toevluchts Huis genoemd, naar het Nederlands-Joods meisje Anne Frank die zich met haar familie verstopte in een huis te Amsterdam om aan de Duitsers te ontkomen.

Eeuwige, wij bidden U voor alle mensen die hulp en veiligheid nodig hebben. wij zijn dankbaar voor de activisten die in Israël recht zoeken en het ten uitvoer brengen. Mensen die het besluit van hun regering uitdagen en die zoeken uw wil te doen en uw geboden van de liefde te onderhouden. Wij bidden ook voor de 5 miljoen Palestijnen die in vluchtelingen kampen wonen. Zij zijn vluchteling geworden door toedoen van Zionistische milities en door de staat Israël.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Palestijnen houden niet op te reageren op het besluit van Donald Trump om Jeruzalem als hoofdstad van Israël te benoemen. De straat protesten houden steeds aan, maar één vluchtelingen stel in de Gaza strook is op eigen idee gekomen door hen een drieling te noemen: Qudsm ‘Asima, Falasteen (Jeruzalem, hoofdstad en Palestina).

Eeuwige, wij danken U én voor de veilige geboorte van de drieling én voor hun moeder. Wij herinneren ons de hoop en de vreugde van de geboorte van Emanuel  – God met ons –die de machtigen van hun troon stootte en de nederigen en de zachtmoedigen optilden.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Andorra, Italië, Malta, Portugal, San Marino, Spanje en Vaticaan stad.

 

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.