Wave of Prayer 8 juli

Deze week geeft aan dat we halverwege het Kumi Now jaar zijn.

Volgende week komt de Kumi Now vergadering online bijeen om de BDS (Boycott, Divestment, Sanctions) beweging te bespreken. Deze werd 9 juli 2005 gelanceerd en is nu een wereldwijde beweging die steeds op zoek is om de internationale coöperaties/bedrijven die profiteren van de Israëlische onderdrukking van Palestijnen, uit te dagen en er mee te stoppen.

Gebed

Eeuwige, wij bidden U dat meer kerken, academische verenigingen, vakbonden en andere groeperingen zich rekenschap geven op welke wijze zij investeren in coöperaties /bedrijven die profiteren van de Israëlische bezetting.

Wij bidden dat de druk om niet te investeren, dat de druk op de Israëlische regering zal toenemen en dat Israël zich zal houden aan Internationaal Recht.

Eeuwige in uw genade…..hoor ons gebed

De afgelopen week zijn vier Israëlische Palestijnse burgers tijdens schietpartijen omgekomen. Sinds het begin van dit jaar zijn 49 Palestijnse burgers door geweld omgekomen. Op zaterdag 26 juni zijn drie leden van een Palestijnse familie gedood in een vuurgevecht buiten het dorp Eilabun, in de omstreken van Galilea.

Een Palestijnse man, zijn vrouw en 16 jaar oude dochter werden gedood, terwijl hun negen jaar oude dochter licht gewond werd.

De dag daarop werd Jamil Zabarqa, een dertig jarige man dood geschoten bij een benzine station in Lod, ten zuidoosten van Tel Aviv.

Gebed

Eeuwige wij bidden voor het herstel van het negenjarig meisje waarop werd geschoten dichtbij Galilea. Wij bidden voor allen die door verdriet zijn overmand, vanwege de dood van al deze Palestijnen, tijdens het afgelopen weekend.

Wij vragen U dat de Israëlische politie serieus onderzoek doet naar deze misdaden en bekendmaakt als dit het werk van criminele bendes blijkt te zijn.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed. 

De deadline vastgesteld door de Israëlische autoriteiten aan 13 Palestijnse families om hun eigen huis weer af te breken, verliep op zondag 27 juni.  Ordes om huizen af te breken is in het Al-Bustan kwartier in de wijk Silwan, ten zuiden van de oude stad van Jeruzalem door de Israëlische rechtbank uitgevaardigd.

Het gaat om 86 woningen. Een Israëlische kolonisten organisatie wil dit stuk land veranderen in een nationaal park.

Gebed 

Eeuwige, wij bidden dat er een einde komt aan de Israëlische politiek om huizen af te laten breken.. Op deze manier hebben zij het gemunt op Palestijnse gemeenschappen. Wij vragen U dat de internationale organisaties en de regeringen over de gehele wereld deze Israëlische regerings politiek en schending van het internationaal recht, aan de kaak stellen.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed.

Zondag nacht 27 juni zijn Israëliërs van de illegale nederzetting Ahiya het dorp Jalud ten zuiden van Nablus binnengevallen. Zij hakten olijfbomen om, vernielden druivenstruiken die er waren geplant, namen een waterpomp in beslag en vernietigden elektriciteitsbedrading. Deze wijk bij de Jalud school is voortdurend doelwit van de kolonisten.

Gebed

Eeuwige, wij roepen tot U namens de Palestijnse boeren die proberen hun grond en kleine gemeenschappen te beschermen, omdat steeds keer op keer hun gewassen worden beschadigd. Wij bidden dat er een einde komt aan deze kwade daden van de kolonisten en dat zij ook ter verantwoording worden geroepen voor hun crimineel gedrag.      

Eeuwige in uw genade…..hoor ons gebed.

De jong volwassenen groep van Sabeel in Nazareth kwam voor het eerst sinds het begin van het Coronatijdperk bij elkaar om op zaterdag 26 juni met elkaar te lunchen.

Gebed

Eeuwige, uw Zoon Jezus uit Nazareth, was trouw aan zijn beloften. Hij zei waar twee of drie in uw Naam bijeen zijn, dat bent U. Wij bidden dat de bijeenkomst in Nazareth voor hen een aanmoediging zal zijn om door de gaan en vast te houden aan de hoop en geloof die zij beloofd hebben.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed.

Leden van de gemeenschap, voorgangers en vertegenwoordigers van christelijke organisaties brachten een bezoek aan de familie Nizar Banat om hen eer te bewijzen. Zij waren allen getuige van de de wrede aanhouding van Nizar Banat en zijn plotselinge dood in de gevangenis.  Zij waardeerden ook de wijze waarop Nizar zijn recht om vrij uit te spreken aan de kaak stelde, zeker als hij het oneens was met de plaatselijke politie.

Gebed

Eeuwige, wij bidden voor de familie van Nizar Banat nu zij rouwen om zijn sterven.  Wij vragen U dat er een serieus onderzoek plaatsvindt, wat betreft zijn plotselinge dood veroorzaakt door de Palestijnse autoriteiten.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed.

Gebed

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Soedan, Zuid Soedan en Oeganda

Eeuwige in uw genade….hoor ons gebed.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.