Wave of Prayer 8 juni 2017

Lees hieronder een vertaling van de gebeden die donderdagmorgen tijdens de wekelijkse viering van Schrift en Tafel op het kantoor van Sabeel Jeruzalem zijn uitgesproken. Over de hele wereld gebruiken Vrienden van Sabeel deze gebeden in persoonlijke gebedsmomenten of in publieke vieringen. Zo gaan de gebeden de hele wereld rond als een ‘golf van gebed’.

Het jaar 2017 wordt gemarkeerd  door vele herdenkingen in de geschiedenis van Palestina. Deze week is het 50 jaar geleden dat de Israëlische bezetting van Oost-Jeruzalem, van de Westelijke Jordaanoever en de Gaza strook begonnen is.

Eeuwige, deze week zijn we zeer bedroefd nu de bezetting al 50 jaar duurt. Hierdoor heeft er zoveel onrecht en zoveel lijden plaatsgevonden en is er zoveel bezit van het Palestijnse volk onteigend. Wij bidden U dat 2017, -het 50ste jaar-, het Jubeljaar, een jaar van Bijbelse betekenis mag zijn. Een jaar dat we de vrijheid van ons land en vrijheid voor al zijn inwoners mogen proclameren. Eeuwige, wij roepen het uit naar U toe en bidden dat dit jaar een jaar zal zijn dat de waarheid boven macht zal staan, dat dit jaar een tijd zal zijn om de stilte te doorbreken als het gaat om onrecht, en het een jaar zal zijn voor werkelijke vrede, een jaar voor Palestina.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Vorige week werd er door Israëlische soldaten op een 15 jarig meisje Nouf  Iqab Infeiat geschoten, die beweerden dat ze een mes in haar hand had, ofschoon dat niet op de video’s te zien was. Zij overleed een paar uur later. Toen zij, liggend op straat, hevig bloedde, stonden de soldaten om haar heen en schreeuwden haar allerlei beledigingen toe in plaats van om medische hulp in te roepen.

Eeuwige, de Israëlische bezetting gaat maar door en floreert door haat, geweld en angst terwijl de kinderen de tol moeten betalen. Wij vragen U om uw steun en uw troost voor de familie van Nouf, nu zij treuren om het verlies van hun dierbare dochter. Wij bidden dat er een einde komt aan de bezetting, die kinderen tot slachtoffer maakt en de humaniteit van de bezetters vernietigt.

Heer, onze God, w ij bidden U verhoor ons.

Afgelopen zondag vierden kerken over de gehele wereld het feest van Pinksteren en herdachten het begin van de kerk in Jeruzalem. Toen en ook nu leefde/leeft de kerk in een tijd van bezetting en was/is op zoek naar een alternatieve weg in een wereld waar men bekoord werd/wordt door een rijk gebaseerd op macht.

Eeuwige, gezegende verlosser van de gehele aarde, wij bidden met name deze week voor uw kerk in het Midden-Oosten. Wees bij de vrouwen, mannen en kinderen die uw lichaam zijn in het Midden-Oosten en zend over hen uw Heilige Geest. Bescherm uw kerk tegen alle kwaad en laat zij haar licht schijnen van uw liefde, uw waarheid, uw genade en uw goedheid.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Tijdens de conferentie gehouden in de eerste twee weken van juni van 2017, zullen de Vrienden van Sabeel van Groot-Brittannië tal van evenementen organiseren. Door deze evenementen kunnen mensen kennis maken met het werk van Sabeel Jeruzalem en zich daardoor laten focussen en inspireren op welke manier zij kunnen bijdragen om het christelijke Palestijnse verhaal door te vertellen aan zoveel mogelijk andere mensen.

Eeuwige, wij dragen deze conferentie aan U op. Zend uw Heilige Geest over de sprekers, met name Omar uit Jeruzalem. Geef de deelnemers oren om te horen en harten die bereid zijn contact te zoeken met de broeders en zusters die in Palestina wonen. Wij bidden U dat een ieder die betrokken is bij de conferentie zal groeien in geloof en kennis.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij U voor de landen Lesotho, Namibië, Zuid Afrika en Swaziland.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.