Wave of Prayer 8 oktober 2020

Ook deze week publiceert Sabeel Jeruzalem gebeden. Zij geven een goed beeld van de hoop, het verlangen en de zorgen van de Palestijnse christelijke gemeenschap in Palestina en Israël. Kairos-Sabeel Nederland geeft ze graag in vertaling aan u door! De gebeden hebben een vaste opbouw: telkens een stukje achtergrondinformatie, gevolgd door een gebedsintentie.

Afgelopen donderdag, 6 oktober, zond het Kumi Now Initiatief Online een toespraak uit van het Palestinian Centre for Human Rights (PCHR). Deze mensenrechten organisatie werd eerst in 1995 in Gaza opgericht door Palestijnse rechters en activisten als reactie op de wreedheden waaronder  de Palestijnen moesten lijden onder de Israëlische militaire bezetting.

Eeuwige, wij zijn dankbaar voor de mensenrechten actie die door de PCHR wordt gevoerd. Wij blijven bidden voor een einde aan de belegering en de blokkade van Gaza en een eind aan de Israëlische militaire bezetting die het leven in de bezette Palestijnse gebieden verstikt. Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Israël heeft de nationale lock down uitgebreid nadat er meer dan 9000 corona besmettingen waren geconstateerd op één dag eind september. In Palestina werden recentelijk 426 nieuwe gevallen geconstateerd.

Eeuwige, wij bidden voor de ernstige situatie in Israël/Palestina met de grote toename van de coronavirus infecties en wij bidden voor de druk die dit veroorzaakt op de gezondheidszorg. Wij bidden om wijsheid voor de autoriteiten die beslissingen moeten nemen om deze plotselinge toename van de infecties in te dammen. Wij bidden dat zij helpen de bevolking te beschermen en dat een toename van het infectieniveau  wordt bereikt. Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Na de vredesbesprekingen van vorige week in Turkije zijn de conflicterende partijen in Palestina overeengekomen dat ze binnen zes maanden verkiezingen zouden houden. Dit is een poging om de strijd van meer dan tien jaar tussen Fatah ( die de Palestinian Authority beheerst) en Hamas,(de regerende partij ) in Gaza. Deze beslissing komt kort na de Israëlische transacties met de Verengde Arabische Emiraten en Bahrein ten einde de situatie te normaliseren.

Eeuwige wij bidden dat de Palestijnen tot een eenduidig standpunt komen waardoor het volk verkiezingen kan houden en beslissingen kan nemen.  Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons .

In een open brief hebben meer dan 1000 academici en rechtsgeleerden de regering en academische instellingen over de hele wereld opgeroepen om hen, die recht voor Palestina bepleiten,  niet te berispen. Een aanbod voor een onderzoek door Dr. Valentina Azarova van de Universiteit van Toronto werd afgeslagen toen een rechter bezwaar maakte tegen haar onderzoek naar de Israëlische politiek. De universiteit van Toronto ontkent ooit een officieel  aanbod te hebben gedaan. De brief geeft aan  dat dit weer het zoveelste voorbeeld is  hoe alle kritiek op de regering van Israël  nu wordt onderdrukt in onze tijd waarin de Israëlische  onderdrukking van de Palestijnen wordt verscherpt.

Goede Jezus, U vraagt ons te stoppen met  leugens en (uit de bijbel: Ef. 4:25)  ”iedereen moet tegen zijn naaste de waarheid spreken, want wij zijn allen ledematen van een lichaam”.  Wij bidden dat de academici en de rechtsgeleerden uit de hele wereld de moed hebben voortdurend de waarheid te spreken tegen de machthebbers en dat ze niet tot zwijgen worden gebracht. Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Vrijdag 25 september schoot de Egyptische marine twee Palestijnse vissers dood, een derde raakte gewond  en werd gearresteerd. De vissers waren broers uit Deir Al-Balan, een stad in centraal Gaza.

Eeuwige, wij bidden voor de gezinnen van de vissers in hun verdriet over het verlies van hun familieleden en ook voor de gewonde derde man die in hechtenis zit in Egypte. Veel vissers uit Gaza strijden om hun gezinnen te onderhouden in een zone die door Israël werd opgelegd en die bestaat uit een paar zeemijlen waar de visvoorraad weggevist is. Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.

Wij bidden voor  de familie van Dana Hasan,  een gezonde 26-jarige vrouw die een hartaanval kreeg en stierf. Wij denken ook aan haar vrienden uit de Ramallah Christelijke, Katholieke Jeugdgroep die plotseling in september twee leden verloor. Heer, U bent een rots van bescherming, houd  Dana’s gezin en haar jonge vrienden vast met Uw liefde. Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.

Wij sluiten ons aan bij de Wereldraad van Kerken in de gebeden voor Colombia, Equador en Venzuela.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.