Wave of Prayer 8 september 2016

Lees hieronder een vertaling van de gebeden die zo meteen tijdens de wekelijkse viering van Schrift en Tafel op het kantoor van Sabeel Jeruzalem zullen worden uitgesproken.
Over de hele wereld gebruiken Vrienden van Sabeel deze gebeden in persoonlijke gebedsmomenten of in publieke vieringen. Zo gaan de gebeden de hele wereld rond als een ‘golf van gebed’.

Palestijnse moslims en nog miljoenen andere moslims over de hele wereld zijn op weg naar Saoedi Arabië voor de jaarlijkse bedevaart naar Mekka, de Hadj. Het is meest belangrijke vakantie besteding op de Moslim kalender. Dit jaar valt het op maandag 11 september.

Eeuwige, met diegenen die bruggen willen bouwen met anders gelovigen, bidden wij voor onze Moslimbroeders en zusters. Dat zij volgende week deze pelgrimsreis naar Mekka in vrede mogen meemaken. Wij bidden ook voor hun veiligheid en dat zij deze pelgrimsreis van gebed en devotie goed mogen doorstaan.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Het aantal Palestijnen dat gewond is geraakt door beschietingen van het Israëlische bezettingsleger stijgt. Journalisten en analisten vragen zich af of het Israëlische leger bezig is met een campagne waarbij knieën worden geraakt en waardoor jonge Palestijnen zo gehandicapt raken dat zij niet meer kunnen lopen.
Op deze wijze verstevigt Israël zijn militaire greep op de Westelijke Jordaanoever.

Eeuwige, wij bidden U om de veiligheid van ons volk, mensen die gedegradeerd worden tot eenvoudige schietschijven.
Wij vragen U om moed voor de de Israëlische soldaten om vragen te stellen bij de bevelen die zij krijgen van hun hooggeplaatsten. Maak ons sterk, zo vragen wij U, om de bezetting te laten verkruimelen zodat wij kunnen leven in veiligheid en vrede.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Paus Franciscus heeft geweldloosheid gekozen als enig effectief antwoord op de crisis die er in de wereld heerst. Hij zei dit op de jaarlijkse boodschap tijdens de Wereld Dag van de Vrede.

Eeuwige, U leerde ons altijd te reageren op onrecht en nooit de armen en verdrukten in de steek te laten. Als volgelingen van U weten wij dat wij geroepen zijn rechtop te staan en de machten te weerstaan zonder het zwaard ter hand te nemen. Blijf ons eraan herinneren, steeds voorgedaan door uw zoon Jezus uit Nazareth, om door woord en daad geweld af te zweren en aanwezig te zijn in de frontlinie om zo de verdrukten te beschermen.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

De studenten Jamal al Miqaty en Khalid al Bardawil, die de ingenieurs opleiding volgen op de universiteit al-Azhar in Gaza hebben een auto ontworpen die op zonne-energie rijdt. De heer Barsawil zei: ‘Wij besloten om op de kracht van God te vertrouwen, een kracht die God ons gegeven heeft. Dat is een alternatieve, vernieuwende kracht die ook nog eens schone energie geeft. Om die reden hebben wij zo’n voertuig die op zonne-energie loopt gecreëerd.

Eeuwige, uw zon schijnt op deze wereld voor iedereen, zonder vooroordeel. Wij danken U dat uw hemel open blijft en ons regen en zonneschijn schenkt, geheel in tegenstelling met de hekken om Gaza heen gebouwd en die zeer goed gecontroleerd worden en vaak gesloten zijn.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

In een interview met een TV-kanaal liet een prominente Palestijnse zich zeer denigrerend uit over Palestijnse christenen. De inhoud van dit interview ging heel snel via de sociale media de wereld over en veroorzaakte de woede van zowel christenen als moslims. Als natie zijn wij bedroefd vanwege de opmerkingen van deze volksvertegenwoordiger. Toch zijn we ook verzekerd door de schoonheid van het mozaïek van onze gemeenschap.

Eeuwige, wij danken U voor de veelkleurige maatschappij en de mensen die er wonen. Wij danken onze duizenden moslim broeders en zusters, alle politieke partijen en het brede spectrum van de Palestijnse maatschappij die op profetische wijze de opmerkingen van bovengenoemde man hebben bekritiseerd. Blijf onze mensen zegenen die liefdevol en tolerant willen zijn.
Heer, onze God wij bidden U verhoor ons.

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de Tsjechische republiek.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.