Wave of prayer 7 januari 2022

 

 

 

 

Aan het begin van het nieuwe jaar heeft Kumi Now een pauze ingelast om uit te zoeken wat de beste strategie voor de toekomst is. We willen graag iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan de Kumi Now bijeenkomsten. We denken daarbij aan de mensen die achter de schermen hebben gewerkt, aan de sprekers en onze MC’s uit de vriendenkring van Sabeel. We willen ook graag iedereen bedanken die de bijeenkomsten heeft bijgewoond, die deelnam aan acties of die bij het verspreiden van de boodschap heeft geholpen.

Gebed: 

Eeuwige,  wij zijn dankbaar voor  iedereen die aan Kumi Now heeft meegewerkt. Wij bidden voor de voortdurende acties en gebed. Wij vragen om bezinning door hen die besluiten hoe Kumi Now verder moet gaan.

Eeuwige, in Uw genade. . . . hoor ons gebed. 

 

De Tent of Nations heeft een nieuw boek gepubliceerd: The Stories I never knew, Acts of Loving Kindness in the struggle for Human Rights and Dignity in the Occupied Palestinian Territories and Israël, (Daden van liefderijke vriendelijkheid in de strijd voor Mensenrechten en waardigheid in de bezette Palestijnse gebieden en Israël). Het boek is geschreven door William Plitt en vertelt het verhaal van de familie Nassar en hun geloof  in het weigeren vijand te zijn.

Gebed

Eeuwige, onze schepper, wij bidden dat dit boek een succes wordt door te vertellen over de Tent of Nations en de familie Nassar die er naar streeft te leven zoals Jezus het ons geleerd heeft: weigeren vijand te zijn.

Eeuwige, in Uw genade . . . .hoor ons gebed.

 

Op vrijdag 7 januari viert de Oosters Orthodoxe Kerk in de hele wereld Kerstmis (volgens de Juliaanse kalender).

Gebed: 

Eeuwige, wij bidden  om Uw zegen over de Oosters Orthodoxe vieringen deze week. Wij vragen U ook om Uw leiding in het nieuwe jaar dat ook voor Sabeel opnieuw begint.  Wij vragen om creativiteit en inspiratie bij ons activisme en onze hulpverlening.

Eeuwige, in Uw genade . . . hoor ons gebed.  

 

Een Israëlische rechtbank heeft de eigenaars van een drukkerij in Umm al-Fahm, ten noorden van Jenin, een boete van 3.500 israëlische shekels opgelegd vanwege het werk van de rechtse “Returm to the Mountain”-beweging.  De drukkerij had geweigerd pamfletten te drukken voor de activitische Yair Kehati beweging. De gemeente Umm al-Fahm kwam bij elkaar om de boete in te zamelen die uitbetaald gaat worden in duizenden agora munten (het  kleinste wettige betaalmiddel in Israël.)

Gebed:

Eeuwige, wij bidden voor de mensen in Umm al-Fahm en voor hen die overal in Palestina bedreigd worden doorrechtse organisaties. Zegen de gemeenschap in Umm al-Fahm om hun steun aan de drukkerij en hun overtuigend geweldloos verzet. 

Eeuwige, in Uw genade. . .  hoor ons gebed.

 

De Israëlische bezettingsmacht houdt niet op met het verstoren van het onderwijs op de West Bank. Op woensdag 29 december viel de Israëlische strijdmacht de staf en de leerlingen van een middelbare school in Tuqu’town, ten oosten van Bethlehem aan. Het Ministerie van Onderwijs zei dat een aantal Israëlische soldaten probeerde in te breken op de campus van de Tuqu” Secondary Boys School toen ze werden tegen gehouden door de staf van de school. Een worsteling met de staf voorkwam dat ze de campus binnenvielen, de soldaten sloegen de leraren met de kolven van hun hun geweren en vuurden lachgas bij de school naar binnen.

Gebed: 

Eeuwige, wij bidden voor onze leerlingen en scholen vooral als zij worden aangevallen door de bezettende macht. Goede God, maak ons sterk en help ons het recht van elk kind op het ontvangen van onderwijs te erkennen

Eeuwige, in Uw genade. . . . hoor ons gebed.

 

Op 20 december vernietigden de Israëlische strijdkrachten het Bedouïne dorp Al-Arqib voor de 114e keer sinds 2020. Het dorp is de bron van constante  vernielingen en de meest recente vernieling van het dorp en de bebouwing  is de 196ste sinds het jaar 2010.

Gebed:

Goede God, wij bidden voor de mensen in Al-Araqib nu hun schuilplaatsen zijn neergehaald in het midden van de winter.  Wij bidden om een einde  aan de genadeloze mishandelingen die  door de Israëlische autoriteiten worden bevolen. 

 

Gebed

Wij bidden samen met de Wereldraad van Kerken voor alle stateloze mensen in de hele wereld.

Eeuwige, in Uw genade. . . . hoor ons gebed. 

 

                                                                                                                                                   

Dit delen: