Wave of Prayer 9 april 2015

Lees hieronder een vertaling van de gebeden die morgen tijdens de wekelijkse viering van Schrift en Tafel op het kantoor van Sabeel Jeruzalem zullen worden uitgesproken.

Over de hele wereld gebruiken vrienden van Sabeel deze gebeden in persoonlijke gebedsmomenten of in publieke vieringen. Zo gaan de gebeden de hele wereld rond als een ‘golf van gebed’.

Ongeveer 18.000 Palestijnen van het Yarmouk vluchtelingen kamp moesten vorige week geëvacueerd worden vanwege een aanval van de IS rebellen. Naast alle gevechten leven de inwoners van het kamp onder inhumane omstandigheden zonder enige hulp zoals voedsel water en medicijnen.

Genadevolle God, wij bidden U dat er een halt toegeroepen wordt aan het geweld dat daar plaatsvindt en dat het geldende belang van het Internationale Recht een einde maakt aan de al zo langdurende Palestijnse vluchtelingen crisis. Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

De komende dagen herinneren wij ons de Deir Yassin slachting van 1948 en verder op in de maand de Holocaust en de Armeense en Assyrische genocide.

Genadevolle God, wij bidden U met aandrang dat er nooit meer zulke verschrikkingen zullen gebeuren. Wij vragen U, Eeuwige, troost alle overlevenden die zijn overgebleven na deze verschrikkelijke gebeurtenissen en leidt ons allen uit de spiraal van geweld naar de weg tot vrede en liefde tot elkaar. Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Vorige week heeft het hoogste Israëlische gerechtshof de geplande uitbreiding van het muur door de Cremisan vallei geblokkeerd. Daar zijn twee Salesiaanse kloosters gehuisvest en een school voor meisjes geleid door religieuzen van een vrouwenklooster. De geplande route zou 50 families hebben afgezonderd van hun eigen Palestijnse land. Ook zouden honderden schoolkinderen van de nabije dorpen niet meer naar school kunnen gaan.

Genadevolle God, wij danken U dat de Crémisan communiteit na 9 jaar van protest tegen dit plan het proces hebben gewonnen en dat die Muur er niet komt. Wij blijven ook bidden voor de vele Palestijnse dorpen die allemaal dezelfde strijd voeren. Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Eeuwige, wij bidden U zowel voor de Paasvieringen van de Orthodoxe kerk die deze week plaatsvinden als voor onze Joodse buren die het Joodse Paasfeest vieren. Dat het een gezegende tijd mag zijn voor al hun families en gemeenschappen. Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Oost-Timor, Indonesië en de Filipijnen. Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Afbeelding: Onzevader in het Arabisch.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.