Wave of Prayer 9 augustus 2018

Lees hieronder de gebeden die donderdag 9 augustus op het kantoor van Sabeel in Oost-Jeruzalem zijn uitgesproken. Ze geven een beeld van wat Palestijnse christenen onder bezetting bezig houdt.

De Grote Mars tot Terugkeer gaat nu de 19de week in.Palestijnen claimen het recht op terugkeer naar hun thuisland. Het Palestijnse ministerie van gezondheid heeft een rapport uitgebracht waarin staat dat sinds het begin van het protest het Israëlische leger 155 Palestijnen heeft gedood  en dat er meer dan 17.000 gewonden waaronder velen getroffen door traangas. 

Eeuwige, wij blijven bidden voor de veiligheid van hen die protesteren en voor hen die doorgaan op geweldloze wijze hun doel proberen te bereiken.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Twee Italiaanse kunstenaars zijn gearresteerd toen zij bezig waren een tekening op de afscheidings MUUR muur te maken van Ahed Tamimi. Zij werden gedwongen op maandag 30 juli het land te verlaten, nadat de Israëlische autoriteiten hun visums had ingetrokken.Zij mogen de eerste 10 jaar niet meer naar Israël terugkeren. 

Eeuwige, wij danken U voor al diegenen die bereid zijn hun artistieke gaven ten toon te spreiden om de Palestijnen die onder bezetting leven, te ondersteunen. Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Palestijnen gaan door om de nieuwe wet aangenomen in de Knesset ter discussie te stellen. Deze wet beperkt de rechten van het zelf verstaan in de staat Israël van Arabische Israëliers. Deze wet zou de deur sluiten naar welke vredige oplossing dan ook in het conflict. De Palestijnse burgers voelen zich toch al behandeld als tweederangs burgers en nu door deze nieuwe wet worden ze aan alle kanten belaagd door discriminatoire praktijken.

Eeuwige, wij blijven bidden om gerechtigheid voor alle mensen van ons land. “U Heer, verhoort de wens van de nederigen,  u bemoedigt hen en luistert met aandacht,  u doet recht aan wezen en verdrukten.  Geen mens kan hen nog uit het land verjagen.’’ (Psalm 10,17-18) Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Het ‘1001e Palestijnse LACH comedy festival’ zal in augustus plaatsvinden. Palestijnse stand-up komedianten houden gedurende 5 nachten voorstellingen in Jeruzalem, Ramallah en Bethlehem.

Eeuwige, help ons nu wij strompelend door het leven gaan om meer te lachen dan te huilen, meer geluk uit te stralen, dan somberheid, meer vrolijkheid dan wanhoop.Wij bidden dat zulke evenementen vreugde brengen in ons gemeenschappen. Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

De Al Kamandjati vereniging heeft van 22 juli tot 1 augustus een koor festival georganiseerd met de naam ‘’Zingen voor Jeruzalem’’. Daar deden zowel internationale koren als zangers en muzikanten uit geheel Palestina aan mee. Daarna kwam van 1 tot 5 augustus het Ramallah Orkest aan de beurt dat optrad in Jeruzalem, Bethlehem, Nablus, en Ramallah. De koren en het orkest kwamen samen toen zij de negende symfonie van Beethoven uitvoerden. Dit was de eerste keer dat dat gebeurde.  In het orkest zaten getalenteerde Palestijnse studenten. Zij kregen de gelegenheid om zij aan zij met beroemde muzikanten uit Palestina, Europa en America te musiceren.

Eeuwige, wij danken U voor de veerkrachtige Palestijnse geest zoals uitgevoerd in de muziek en andere kunstuitingen. Wij bidden met name voor de Al-Kamandjati vereniging en de mogelijkheden die zij biedt aan jonge Palestijnse muzikanten. Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Sabeel organiseert van 30 oktober tot 7 november 2018 een internationale Witness reis, met daarin de uitnodiging: ’Come and See’

Eeuwige, wij bidden voor de deelnemers aan deze reis. Dat hun ogen en harten worden geopend om te ontdekken en te ervaren hoe het leven van Palestijnen die onder bezetting leven, er uitziet. Wij bidden dat de bezoekers naar huis zullen terugkeren om opnieuw te werken aan gerechtigheid en vrede voor dit zo gekwelde land.Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Afgelopen week organiseerde Sabeel een eendaagse retraite voor de bijbelgroepen uit Nablus en Rafidia.De 26 jonge mensen die meededen bezochten de plaatsen Yafa, Lid en Ramleh.

Eeuwige, wij danken U voor deze jongeren die doorgaan samen te komen rond uw Woord en wiens harten opengaan om naar uw boodschap te luisteren. Wij blijven bidden voor alle bijbel studiegroepen en leiders die hen hierbij helpen.Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Kameroen, de centrale Afrikaanse Republiek en Equatoriaal Guinea.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.