Wave of Prayer 9 februari 2017

Lees hieronder een vertaling van de gebeden die donderdagmorgen tijdens de wekelijkse viering op het kantoor van Sabeel Jeruzalem zullen worden uitgesproken. Over de hele wereld gebruiken Vrienden van Sabeel deze gebeden in persoonlijke gebedsmomenten of in publieke vieringen. Zo gaan de gebeden de hele wereld rond als een ‘golf van gebed’.

Duizenden Palestijnen en joodse Israëliërs hebben zich afgelopen zaterdag verzameld in Tel Aviv om te protesteren tegen het afbreken van huizen en dan met name gericht op de Palestijnse inwoners van Israël. De demonstranten noemden deze campagne van de staat Israël die uit was op afbraak van huizen, racistisch van aard en een daad van ophitsing.

 

Eeuwige, hier in Palestina en in Israël voelen we een voortdurende verergering van onze situatie nu wij diep in ons hart al deze verregaande maatregelen en deze frustratie die daar uit voortvloeit, moeten verduren. Wij vragen U geef ons nog meer vertrouwen en kracht om deze zware last te kunnen dragen in een wereld die blind is voor onrecht. Wij vragen U dat geweld niet zal escaleren en dat allebei de volken in dit land doorgaan om samen, dit onrecht dat gebeurt, tegemoet te treden als een uitdaging die voor ons ligt en die wij op geweldloze wijze tot stand willen  brengen.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

De voorbereidingen voor de 10de conferentie van Sabeel die gehouden wordt komende maart 2017 zijn in volle gang. De deelnemers komen overal vandaan.: Australië, Brazilië, Canada, Colombia, Engeland, De Fiji eilanden, Frankrijk, Duitsland, India, Japan, Kenia, Nederland, Nieuw Zeeland, Noorwegen, Zweden Palestina, Schotland, Zuid Afrika, de Verenigde Staten en uit nog meer landen.

Eeuwige, wij bidden U voor het welslagen van de 10de conferentie die komend maart gehouden wordt. Wij denken aan de 200 deelnemers, sprekers en allen die achter de schermen werken nu zij zich hierop aan het voorbereiden zijn. Wij vragen U dat alle reizigers behouden mogen aankomen, gemakkelijk het land binnenkomen en gezegende ervaringen mogen meemaken gedurende deze conferentie, die voor velen bestaat uit nog eens drie dagen extra voorafgaande aan de conferentie zelf. Wij bidden U dat iedere deelnemer, betrokken bij deze conferentie mag groeien in geloof en kennis. Dat allen uitgedaagd worden om een verschil te maken met hetgeen iedereen daar opdoet en leert.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Sabeel is bezig komende week een tweedaagse training te organiseren voor ongeveer 35 personen die worden ingeleid en ingewijd om in de toekomst bijbel studies te gaan leiden. De deelnemers komen van verschillende kerken en denominaties uit Palestina en zullen les krijgen van eerste klas theologen om in de toekomst nieuwe contextuele bijbel studies weer in hun eigen gemeenschappen te organiseren.

 

Eeuwige, wij danken U voor die mensen die het voortouw willen nemen in de gemeenschappen waar zij voor staan en hongerig zijn om meer kennis te vergaren en het verder te verspreiden. Zend uw heilige Geest om deze training te begeleiden en dat het zowel in educatieve zin als in spirituele zin mag slagen voor allen die deze dagen meemaken.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Eeuwige, aan het begin van dit jaar zijn we als Sabeel bezig om nieuwe plannen te maken en projecten op te starten. Wij denken hierbij vooral aan de twee nieuwe staf leden die binnenkort zullen arriveren en hun werkzaamheden zullen starten bij Sabeel Jeruzalem en Sabeel Nazareth. Dat de nieuwe overgang soepel mag verlopen en dat zij gezegend worden als zij hun verantwoordelijkheden op zich nemen en hun taken met zorg vervullen,  wetend dat zij zich steeds vervuld en omgeven weten van uw aanwezigheid.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

 

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen: Andorra, Italië, Malta, Portugal, San Marino, Spanje en Vaticaan stad.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.