Wave of Prayer 9 januari 2020

Ook vandaag wordt op het kantoor van Sabeel in Jeruzalem een viering gehouden. De gebeden die daar worden uitgesproken worden ook rondgestuurd. Kairos-Sabeel Nederland zorgt wekelijks voor een Nederlandse vertaling. De gebeden stellen ons in staat te delen in de nood en de hoop van de Palestijnse christelijke gemeenschap.

Deze week focust Kumi Now op het werk van het Al Mezan centrum voor Mensenrechten in Gaza. Het werd ooit opgezet in 1999 als een onafhankelijke mensenrechten organisatie. Het helpt mensen die door de Israëliers opgelegde beperkingen of om een andere reden Gaza in of uit moeten.
En dan gaat het met name om hen die ernstig ziek zijn. De autoriteiten hebben echter ontkend mensen tegen te houden die de allerlaatste medische hulp nodig hebben buiten Gaza. Na 50 jaar bezetting en een 10 jaar durende blokkade is het woord gezondheidszorg en de betekenis ervan tot een breek punt gekomen.
Eeuwige, wij danken U voor het werk van Al Mezan die hulp verleent aan hen die in Gaza wonen en dan toegespitst op mensenrechten. Wij bidden dat er een einde komt aan de blokkade van Gaza en dat patiënten die medische hulp nodig hebben gewoon in alle vrijheid kunnen reizen naar de plaats waar zij behandeld kunnen worden.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
De kerstvakantie is bijna voorbij en Palestijnse schoolkinderen en studenten gaan binnenkort weer aan de slag.
Eeuwige, wij bidden voor de leerlingen die weer opnieuw aan de studie gaan. Wij bidden voor hen die dagelijks door de checkpoints moeten en opgroeien onder bezetting. Dat zij kracht mogen ontvangen in hun te nemen beslissingen, om het vol te houden en hun studies met goed gevolg te beëindigen,  ondanks de moeilijkheden die zij iedere dag tegenkomen.
Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.
Palestijnse mensenrechten groepen hebben gerapporteerd  dat de Israëlische autoriteiten in 2019 5500 Palestijnen hebben gearresteerd. Er zitten in deze groep 889  kinderen  en 128 vrouwen.
Men schat dat er zo’n 450 gevangenen voor lange perioden in administratieve detentie worden gehouden, zonder rechtsgang of openbare behandeling. Hun onderzoek laat zien dat de meeste gevangenen onder dwang bekentenissen afleggen tijdens ondervragingen en dat zij zelfs martelingen en aanvallen ondergaan.
Eeuwige, wij gaan tot U en roepen om uw hulp.
Wij bidden
‘dat U recht doet aan de verdrukten,
brood geeft aan de hongerigen.
De Eeuwige bevrijdt de gevangenen,
opent de ogen van de blinden
en hij richt de gebogenen op’. Psalm 146, 7
Wij vragen dat de Israëlische autoriteiten zich houden aan het Internationale Recht en ophouden met martelpraktijken gepleegd op Palestijnen. Dat zij ook stoppen met het ontkennen van een eerlijk proces als het gaat om administratieve detenties.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Op 31 december stemde Israël in met het exporteren van aardbeien, tomaten en aubergines afkomstig uit Gaza. Dit besluit is een deel van de maatregelen genomen om een permanent ‘staakt het vuren’ tussen Israël en Hamas tot stand te brengen en te behouden.
Eeuwige, wij bidden dat boeren uit Gaza die heel veel grond hebben vrijgemaakt om aardbeien te kweken en die verkocht zullen worden in Israël en internationaal. Wij vragen dat zij een veilige markt zullen vinden voor hun oogst en dat dat de nodige werkgelegenheid zal geven in Gaza.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Op dinsdag 31 december gooiden joodse kolonisten stenen naar Palestijnse auto’s die tussen Nablus en Jenin reden. 25 auto’s werden aangevallen en verschillende passagiers raakten gewond door rondvliegend glas van de gebroken auto ruiten.
Eeuwige, wij bidden dat er een einde komt aan het ongecontroleerde geweld van joodse kolonisten gericht tegen Palestijnen die gewoon op weg zijn naar hun werk. Wij vragen dat de autoriteiten een einde maken aan deze acties van geweld en dat zij diegenen die deze misdaden begaan, berechten.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Iran, Irak en Syrië.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.