Wave of Prayer 9 juli 2015

Lees hieronder een vertaling van de gebeden die morgen tijdens de wekelijkse viering van Schrift en Tafel op het kantoor van Sabeel Jeruzalem zullen worden uitgesproken.

Over de hele wereld gebruiken Vrienden van Sabeel deze gebeden in persoonlijke gebedsmomenten of in publieke vieringen. Zo gaan de gebeden de hele wereld rond als een ‘golf van gebed’.

Deze week is het een jaar geleden dat Israël een massale aanval op Gaza richtte met als gevolg zeer vele vernielingen. Tot nu toe is er daar maar weinig aan veranderd. Slechts een klein deel van het door de gehele wereld beloofde geld dat voor Gaza bestemd is, is ontvangen. De pogingen tot wederopbouw van Gaza gebeuren buitengewoon langzaam vanwege de blokkades aan de grens. Tegelijkertijd is het werkeloosheidspercentage het hoogste in de wereld.

Eeuwige, God van erbarmen, wij bidden U dat de Internationale Gemeenschap deze humanitaire crisis niet accepteert en de bevolking in bescherming neemt. Een bevolking waarvan de helft onder de 18 jaar oud is.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Een 17 jarige jongen van het Qalandia vluchtelingenkamp is vorige week gedood door een Israëlische soldaat tijdens een schermutseling dichtbij Ramallah. Dit gebeurde toen hij bezig was over de muur te klimmen om te gaan bidden in Jeruzalem. Meer dan 10 jaar geleden werden zijn twee broers, toen nog kinderen, ook al gedood tijdens de Tweede Intifada.

Eeuwige, God van erbarmen, wij bidden U dat de jonge slachtoffers van deze zinloze bezetting het geweten van meer Israëliërs aanwakkert en oproept om naar vrede te zoeken, vrede waar gerechtigheid en mensenrechten het voor het zeggen hebben.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Vorige week heeft de United Church of Christ met grote meerderheid gekozen om de boycot en het onttrekken van investeringen in bedrijven die profiteren van Israëls bezetting op de Westelijke Jordaanoever te steunen.

Eeuwige, God van erbarmen, wij zijn dankbaar voor diegenen die handelen als er ongerechtigheid in de wereld geschiedt. Wij bidden U voor de andere kerken dat ook zij op profetische wijze zullen opstaan en moedig en hardop zich durven spreken over de werkelijke waarheid. Dat op deze wijze de God van liefde, gerechtigheid en vrede lof wordt toegezongen.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Eeuwige, God van erbarmen, wij bidden tot U vanwege de activiteiten die deze week bij Sabeel Nazareth plaatsvinden. Daarnaast is er zowel een bijeenkomst voor vrouwen georganiseerd als een uitstap voor jongeren naar de Hasbani rivier gepland. Zegen allen die hier aan deelnemen.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Colombia, Ecuador en Venezuela.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.