Wave of Prayer 9 juli 2020

Week 38 van het Kumi Now Initiatief met als onderwerp Morally Responsible Investing, werd samen met het bestuur Sabeel-Kairos van het Verenigd Koninkrijk, besproken. Op 14 juli is er ook nog gelegenheid te luisteren naar de Israëlische NGO Zochrot, waar het gaat om het recht van terugkeer, én over het Joods Nationaal Fonds.(www.kuminow.com/online)

Eeuwige, we danken U voor al diegenen die hun bijdrage willen leveren aan de  eerlijke, legale strijd voor recht en vrede door middel van het zelf kiezen van financiële investeringen. Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Covid 19 gaat maar door bevolkingsgroepen over de gehele wereld te treffen. We zien ook een toename van besmettingen in Palestina en Israël. Er komen dagelijks 1000 gevallen bij en dit is in aantal meer dan aan het begin van de pandemie waarna lockdowns werden afgekondigd. Nu is men weer opnieuw begonnen met deze restricties. Gevolg hiervan: de Westbank is vanaf vrijdag 5 juli voor 5 dagen afgesloten. Dit zal misschien langer duren vanwege besmettingen in het Hebron gebied en in de vluchtelingenkampen in Bethlehem.

Eeuwige, wij bidden tot U voor alle mensen die in deze wereld getroffen zijn door de pandemie. In het bijzonder bidden wij voor allen werkzaam in de medische zorg die grote risico’s lopen als zij de ernstig zieke mensen verplegen. Wij denken aan hen die wonen op de Westbank en opgesloten zitten onder een nog extra strenger regime dan het al bestaande vanwege de bezetting. Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

De datum van 1 juli, de datum waarop Benjamin Netanyahu besloten heeft de annexatie te laten gebeuren is zonder echte veranderingen ter plaatse voorbij gegaan. Gedurende dit tijdsbestek hebben vele stemmen van de internationale gemeenschap, Palestijnse groeperingen en Israëliërs geklonken om een halt toe te roepen aan verdere annexatie.

Eeuwige, wij bidden dat de internationale gemeenschap echte druk zet op de Israëlische regering en hun ‘medestanders’ in de Verenigde Staten om een einde te maken aan verdere annexatie van de Westbank. Wij bidden voor de Palestijnen, die in dit gebied wonen; dat zij ooit bevrijd worden van deze voortdurende bedreiging van uitsluiting en onderdrukking en in vrede zullen mogen leven. Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Ondanks het feit dat de pandemie voortsluimert en het aantal besmettingen in het land toeneemt, zijn de Israëlische bezettings autoriteiten begonnen met de bouw van 200 nieuwe huizen op de illegale Israëlische nederzetting Neve Daniel. Deze huizen worden gebouwd op land dat tot de Palestijnse dorpen Nahalin en al-Kader behoren. Door de pandemie hebben het Israëlische bezettingsleger en groepen kolonisten  geprofiteerd van de restricties en de lockdowns om meer land in bezit te nemen, om zo de nederzettingen uit te breiden.

Eeuwige, wij zien met eigen ogen hoe gemeenschappen en huizen kapot worden   gemaakt en afgebroken, juist nu in tijden van bezetting, restricties en lockdowns. Wij bidden dat recht zal zegevieren en dat ooit op een dag Palestijnen in vrede mogen leven op hun eigen land en mogen wonen in hun eigen huizen zonder het dreigement van afbraak en gedwongen overplaatsing. Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Vijf Israëlische en Palestijnse mensenrechten organisaties (Gisha, Adalah, HaMoked, Physicians voor mensenrechten Israël en de organisatie voor burgerrechten in Israël)  hebben een brief met het opschrift ‘urgentie’ gestuurd aan de minister van defensie Benny Gantz, Attorney General Avichai Mandelblit en de coördinator van gouvernementele activiteiten in het gebied Kamil Abu Rukun. Daarin vragen zij dat Palestijnen de grens bij Erez mogen overgaan. Sinds begin maart heeft de Palestijnse Autoriteit het onderling contact verbroken. Dit vanwege plannen om nog meer land van de West Bank te annexeren. Als gevolg hiervan worden vergunningen voor Gazanen om de grens over te gaan, niet uitgegeven.

Eeuwige,  wij vragen U dat zij die om medische en humanitaire redenen de grens willen overgaan een vergunning hiervoor krijgen. De als maar bestaande blokkade van dit gebied laat de falende gevolgen van het medische systeem in Gaza zien en hierdoor veel leed veroorzaakt bij de inwoners van dit gebied. Wij vragen U dat er een einde komt aan de blokkade, dat recht geschiedt voor de inwoners van Gaza zodat zij op een menselijke manier hun leven vorm mogen geven zonder onderdrukking en zonder het risico te lopen gebombardeerd te worden. Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons

Sabeel heeft samen met de Palestinian Tour Guide Union online wekelijkse sessies gehouden voor Palestijnse gidsen om ze te trainen nieuwe vaardigheden te leren. En dan met name in deze tijd nu er geen toeristen zijn. Tot nu toe zijn het sessies die gaan over nieuwe ideeën, Palestijns voedsel en bevrijdingstheologie.

Eeuwige, wij zijn dankbaar dat gidsen bijeen zijn gekomen om te luisteren naar wat er speelt in het toerisme en om nieuwe vaardigheden te leren. Wij zijn dankbaar voor de technologie die hierbij gebruikt wordt en voor de kundigheid van de sprekers om hun kennis en skills te delen. Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Samen met Wereldraad van Kerken bidden wij de landen Eritrea en Ethiopië.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.