Wave of Prayer 9 juni 2016

Lees hieronder een vertaling van de gebeden die vanmorgen tijdens de wekelijkse viering van Schrift en Tafel op het kantoor van Sabeel Jeruzalem zullen worden uitgesproken.
Over de hele wereld gebruiken Vrienden van Sabeel deze gebeden in persoonlijke gebedsmomenten of in publieke vieringen. Zo gaan de gebeden de hele wereld rond als een ‘golf van gebed’.

Ons gebed wordt gevraagd voor de volgende intenties:

De film, ‘The Stones Cry Out’ is een film door Sabeel gesponsord waarin het verhaal wordt verteld van de Palestijnse worsteling met zijn geschiedenis en waarbij stemmen van Palestijnse christenen worden gehoord. Onlangs is er ook een Arabische versie gemaakt van de film, naast die er al zijn in het Engels, Duits, Zweeds, Frans en Italiaans.

Eeuwige, wij danken U voor de film ‘The Stones cry out’ die Yasmine Perni heeft gemaakt, een film die gaat over Palestijnse christenen. Wij danken U voor al die groepen jongeren en de kerken die geholpen hebben om de film te lanceren in Ramallah, Zababdeh, Al Lid, Jifna en Ailaboon.
Wij vragen dat de film steeds opnieuw nieuwe kijkers zal aantrekken.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Op vrijdag werd de kerk die naast de bron van Jacob in Nablus stad staat aangevallen door Palestijnse vandalen.
Door het onmiddellijke politieoptreden is er geen lichamelijk letsel toegebracht aan de priester, noch is er iets beschadigd als het gaat om waardevolle spullen in de kerk. De stad Nablus heeft de laatste tijd meer te lijden gehad van dit soort incidenten, met als gevolg dat de inwoners, christenen en moslims, zich niet veilig voelen.

Eeuwige, bij de bron van Jacob had Jezus een bijzondere ontmoeting met de Samaritaanse vrouw en liet ons zien hoe je bruggen kunt bouwen en elkaar kunt leren kennen. Wij vragen U sterk de gemeenschap van ons zo onrustige land om zo vasthoudend en solidair met elkaar te blijven. God, geef de mensen in Nablus uw levend water opdat veiligheid de angst doet verdwijnen en liefde boven haat zal triomferen.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Deze week gedenken Palestijnen de oorlog van 1967 toen Israël Palestina binnenviel en de controle kreeg over Oost Jeruzalem, Gaza, de Golan Hoogte en de Westelijke Jordaanoever.
Voor vele joodse Israëliërs worden er deze week festiviteiten gehouden vanwege de dag van Jeruzalem, wat de ‘Unificatie van Jeruzalem’ markeert, volledig in strijd met het Internationale Recht.

Eeuwige, in gebed gedenken wij allen die vluchteling zijn geworden gedurende deze invasie, deze ‘Naksa’ of deze achteruitzetting en wij bidden voor allen die nog steeds lijden onder 49 jaren van illegale Israëlische bezetting.
Onze gebeden en acties blijven met als doel voor ogen een juiste oplossing gebaseerd op de grenzen van 1967, hetgeen lange tijd de basis is geweest voor onderhandelingen om vrede te bewerkstelligen in dit land.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Sabeel heeft deze week zijn nieuwe Engelse website gelanceerd waarin informatie wordt gegeven over de conferentie in maart 2017 met als thema: Jezus Christus, de Bevrijder, toen en nú met de erfenis van onrecht als doelwit.

Eeuwige, Bartimeus, de arme bedelaar in Jericho, schreeuwde steeds luider om aandacht te krijgen. Wij vragen U dat mensen die niet meetellen, aan de kant staan, de moed hebben hun stem te laten horen.
Dat de nieuwe website onze stem zal laten horen opdat velen in actie komen voor het herstel van gerechtigheid.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Lesotho, Namibië, Zuid Afrika en Swaziland.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.