Wave of Prayer 9 mei 2019

Ook deze week gaan de gebeden die tijdens de wekelijkse viering op het kantoor van Sabeel in Oost-Jeruzalem werden uitgesproken de wereld rond als Wave of Prayer. Voor wie wil meeleven met Palestijnse christenen en het volk waar zijn onlosmakelijk mee zijn verbonden.

De situatie in Gaza blijkt, dat als het gaat om de Grote Mars tot Terugkeer en na het afbreken van het afgesproken ophouden van het geweld – over en weer – waarbij drie mensen uit Gaza werden gedood, de situatie daar uiterst desperaat is. Israël voert luchtaanvallen uit als vergelding van de honderden raketten die vanuit Gaza zijn afgevuurd. Het resultaat hiervan is dat vier Israëliërs en ongeveer 23 Palestijnen zijn gedood. Daarnaast zijn er ook vele gewonden. Deze bombardementen straffen op brute wijze de vredig gestemde mensen die in Gaza wonen af, mensen die alleen maar wensen te leven in waardigheid en vrijheid. Een Egyptisch voorstel tot staakt het uren had aan het begin van deze week, heeft wel effect, maar alles blijkt toch zeer fragiel.
Eeuwige, God van vrede, onze gebeden voor een echte voortdurende staakt het vuren en tevens de bescherming van de burgers, blijven wij onafgebroken en onverminderd bidden.
Ook komt er door aan gebrek aan water, elektriciteit en medische voorzieningen om de ziektes die uitbreken te onderdrukken geen einde. Kortom: een humanitaire ramp die veroorzaakt wordt door de Israëlische blokkade van Gaza, dreigt. Wij vragen U, troost uw mensen in Gaza, wees met hen als zij moeten schuilen in schuilkelders, in hun gebombardeerde huizenblokken moeten wonen, in de overvolle ziekenhuizen verzorgd worden en als zij uren in lange rijen moeten wachten om water te krijgen.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Deze week focust Kumu Now op het werk van de Al-Quds Universiteit van Jeruzalem. Deze helpt studenten om om te gaan met vooroordelen en de uitdagingen die zij tegenkomen onder de bezetting van Palestijnse gebieden, nu in handen van Israël. De Palestijnse mensen bestaan uit christenen, Samaritanen, met daarnaast een meerderheid moslims. De westerse media echter bestempelen alle Palestijnen als moslim terroristen en dit alles ondermijnt een algehele ondersteuning voor hun worsteling naar gerechtigheid.
Eeuwige, wij danken U voor het werk van de Al Quds universiteit en de wijze waarop zij studenten helpen inzicht te krijgen in de vooroordelen die zij tegenkomen. Wij bidden voor deze studenten opdat zij in staat zijn deze obstakels het hoofd te bieden en hoop te behouden voor de toekomst, hun toekomst.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Deze week, 5 mei bij ons, begint de Ramadan voor miljoenen moslims over de gehele wereld. Zij vasten van vóór zonsopgang tot nadat de zon onder is gegaan. Daarna wordt er gebeden en de Iftar maaltijd met elkaar gehouden.
Eeuwige, wij denken aan onze moslim broeders en zusters nu zij aan de heilige maand van de Ramadan beginnen. Wij bidden dat deze maand hen dichter bij U, tot elkaar en tot al uw kinderen, mag brengen.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Omar Shakir, een burger uit de Verenigde Staten en tevens de directeur van de Israëlische en Palestijnse afdeling van Mensenrechten heeft een week respijt gekregen om Israël te verlaten en wel tot op dinsdag 30 april. De reden hiervan was dat hij de boycot gericht op Israël steunde toen hij in Israël verbleef. De districts rechtbank citeerde Shakirs steun op twitter om posters geplakt in Israëlische nederzettingen te verwijderen, hetgeen overigens weer is herroepen.
Eeuwige, wij bidden voor diegenen die de moed hebben zich uit te spreken voor de misstappen die begaan worden in de illegaal gebouwde  Israëlische nederzettingen. Wij blijven bidden dat de Israëlische regering zich houdt aan het Internationaal Recht en het recht om vrijuit te kunnen spreken. Dat  zij geen gebruik maken van hun eigen juridisch opgezet systeem en hen die roepen om recht in de kiem proberen te smoren.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
De dood van Dr Subhi is alom bekend gemaakt. Hij werkte als arts in Jeruzalem van 1953 tot 1971. Hij had een groot hart voor diegenen die hij behandelde, vaak zowel door geen kosten voor de behandeling in rekening te brengen als kosteloos medicijnen te verschaffen voor hen die geen geld hadden. Hij was ook bekend om zijn grote kennis over de geschiedenis van Jeruzalem en hij schreef over de Palestijnse cultuur toen hij vanaf 1971 verbannen werd en in Koeweit en Amman woonde.
Eeuwige, wij danken U voor het leven van Dr. Ghosheh. In het bijzonder danken wij U voor de wijze waarop hij met veel compassie werkte onder de bevolking van Jeruzalem. Wij waarderen zijn liefde voor ‘zijn’ Palestina, zelfs toen hij, zoals vele andere Palestijnen verplicht werd gedurende de helft van zijn leven als ver banneling te leven.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Op woensdag 1 mei hebben Israëlische kolonisten tenminste 150 olijfbomen met de grond gelijk gemaakt. Deze bomen stonden op Palestijns grondgebied in het dorp Burqa ten oosten van Ramallah.
Er werd gerapporteerd dat Israëlische soldaten bescherming verschaften aan de kolonisten. Daarbij meldde een van de Palestijnse eigenaren van het land dat de kolonisten twee dagen van te voren hadden geprobeerd hem aan te vallen terwijl hij op het land aan het werk was.
Eeuwige, wij bidden voor de Palestijnse boeren die dicht bij de illegale Israëlische nederzettingen wonen en die lijden onder het dagelijkse geweld en vandalisme. Dit geweld wordt aangewend om Palestijnen te dwingen hun land te verlaten. Wij bidden dat deze afschrikwekkende manier van intimidatie zal ophouden.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen India, Pakistan en Sri Lanka.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.