Wave of Prayer 9 november 2017

Elke donderdag is er een viering op het kantoor van Sabeel in Oost-Jeruzalem. De gebeden die daar worden uitgesproken worden door Kairos-Sabeel in het Nederlands vertaald. De gebeden geven een goed beeld van wat de christelijke gemeenschap in Israël en Palestina bezig houdt. Over de hele wereld gebruiken vrienden van Sabeel deze gebeden in persoonlijke gebedsmomenten of in publieke vieringen. Zo gaan de gebeden de hele wereld rond als een ‘golf van gebed’.

Een nieuw uitgekomen rapport van twee Israëlische mensenrechten groeperingen B’Tselem en HaMoked, beschuldigt Israël ervan systematisch jonge gearresteerde Palestijnen te misbruiken nadat zij meegedaan hebben aan protesten in bezet Oost-Jeruzalem. Daarbij hebben zij de wetten genegeerd die tieners juist moeten beschermen, als zij gevangen zijn genomen. Dit alles vanwege het gooien van stenen naar soldaten die midden in de nacht rondrijden. Zij worden dan verhoord zonder een advocaat.

Eeuwige, wij bidden U voor de jongens en meisjes wiens jeugd gestolen is vanwege oorlog en bezetting. Wij vragen U genees ons en geef nieuwe kracht, geef ons familie om ons heen en liefde. Dat het misbruik onze jongeren aangedaan, stopt.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Vanwege Amerikaanse interventie vertraagt de premier van Israël, Benjamin Netanyahu de stemming in zijn kabinet om ‘de Grotere Jeruzalem Wet’ die tijdens een zitting van het kabinet aan de orde komt. Deze wet zou een aantal illegale Israëlisch joodse nederzettingen annexeren bij de stad Jeruzalem om de joodse bevolking groter te maken dan de Arabische bevolking van de stad, waardoor het joodse karakter en alles wat daar uit volgt, versterkt wordt.

Eeuwige, wij vragen U leidt wat menselijk en menswaardig behoort te zijn: een leven van bedrog tot waarheid, van wanhoop tot hoop, van angst tot vertrouwen, van bezetting en oorlog tot vrede. Wij vragen U dat er gerechtigheid mag komen en dat vrede bezit neemt van onze harten, ons land, onze wereld, ons universum. Wij bidden U om vrede, vrede, vrede!
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Een groep van Britse activisten liep, 174 dagen van het Verenigd Koninkrijk naar Jeruzalem, een reis georganiseerd door onze vrienden in Amos Trust. Dit als een symbolisch teken van boetedoening; om schuld te bekennen voor het onrecht aangedaan door de ‘Balfour declaratie’, nú november 2017, honderd jaar geleden. De actievoerders beëindigden hun ‘pelgrimstocht’ met een viering in de Sint George’s kathedraal te Jeruzalem.

Eeuwige, wij danken U voor onze vrienden die zien wat wij te lijden hebben onder de bezetting en die duidelijk antwoord geven aan diegenen die ons onderdrukken. Wij danken U voor hun opofferingen en dat zij instrument mogen zijn en blijven van uw vrede. Wij zijn dankbaar zoals zij de waarheid spreken en ons hoop geven en laten horen over de gevolgen en impact van de bezetting.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

De Lutherse kerk vierde vorige week haar 500 jarige bestaan van de Reformatie. Congregatieleden van de Engels sprekende kerk, de Duits sprekende kerk, de Arabisch sprekende kerk, de Deense sprekende kerk en de Zweeds sprekende kerk waren aanwezig tijdens een viering in de Lutherse kerk in Jeruzalem.

Eeuwige, zend uw heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen en verwarm hen met het vuur van uw liefde. Wij danken U voor het werk en het getuigenis van de Lutherse kerk in dit land dat wij ‘heilig’ noemen.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Sabeel houdt deze week van 6 – 8 november haar jaarlijkse oecumenische retraite voor pastores. Deze zal plaatsvinden in het Karmelieten klooster van Stella Maris op de berg Carmel in Haifa. Ook de vrouwen van de pastores zullen daaraan deelnemen. De leiding ligt bij enkele bijzondere voorgangers en leken die de bijeenkomsten zullen leiden, zoals rev. Naim Ateek, de voorzitter van het Bestuur van Sabeel.

Eeuwige, wij vragen U om uw zegen over deze te houden retraite en tegelijkertijd ook voor de oecumenische geest die uitgaat van de Sabeel programma’s . Leidt, zo vragen wij U de sprekers en de deelnemers, opdat zij gevoed worden door onderlinge broederschap/zusterschap. Help hen om daarna de juiste houding in hun gemeenschappen te verspreiden, zodat de ‘Ander’ een zegen zal zijn.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Zeven Palestijnen zijn vorige week gedood en 12 anderen gewond geraakt nadat het Israëlisch leger een ondergrondse tunnel heeft opgeblazen die gelegen was tussen de zuidelijke Gazastrook en Israël.

Eeuwige, God van gerechtigheid en erbarmen, wij bidden hartstochtelijk tot U, dat er niet nog meer bloedvergieten zal plaatsvinden. Wij denken in het bijzonder aan de inwoners van Gaza en met name bidden wij voor de kinderen. Wij vragen U dat er toch een einde komt aan de tienjarige blokkade van Gaza en aan de kwaadaardige militaire bezetting.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Oceanië, Amerikaans Samoa, de Cook eilanden, Fiji, Frans Polynesië, Kanaky, Kiribati, de Marshall eilanden, Nauru, Niue, Palau, Papua Nieuw Guinea, Samoa, de Salomon eilanden, Tonga, Tuvalu en Vanuatu.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.