Wave of prayer 13 januari 2022

 

Kumi Now is het nieuwe jaar begonnen met het verspreiden van informatie die wekelijks wordt verzonden over onderwerpen die in die week spelen. We beginnen op 1 februari met een webinar  (seminar on web) over belangrijke Palestijnen die vernieuwend werk doen. Daarna volgt  op 15 februari een webinar met discussie door een panel. Deze webinars worden elke 1 en 3e dinsdag van de maand vóór 6 pm verzonden. Let dus in de komende maanden op deze  informatie.

Gebed:                                                                                                                                                          

Eeuwige, nu Kumi Now nog een jaar door werkt vragen wij dat er interessante en informatieve sessies komen voor  betrokkenen. Wij bidden dat de informatie die gegeven wordt iedereen bemoedigt die wil werken voor vrede in het Heilige Land in deze tijd waarin vrede verder dan ooit van ons  verwijderd is.

Eeuwige, in Uw genade. . . . hoor ons gebed

 

Suleiman al Hathaleen (Haji Sulaiman), een 75jarige activist en leider van een gemeenschap in de heuvels van Zuid Hebron werd geraakt door een Israëlische tractor toen bij een protest tegen de verwijdering van voertuigen uit de gemeente Umm al-Khar. Syleiman werd zonder verzorging in coma achtergelaten met hoofd wonden, breuken in  wervelkolom, ribben en heup. 

Gebed:

Eeuwige, wij bidden om een volledig en spoedig herstel van Suleiman. Wij danken U voor de vaardigheid en de kennis van hen die verantwoordelijk zijn voor zijn behandeling. Geef kracht aan de gemeenschappen in de strijd tegen de kolonisten en de onderdrukking door de Israëlische autoriteiten in de heuvels van Zuid Hebron. 

Eeuwige, in Uw genade . . . . hoor ons gebed. 

 

Palestijnse boeren moesten op maandag 3 januari toekijken hoe 500 dunam (125 hectare) landbouwgrond door de Israëlische  bezettingsmacht vernield. De grond waarop tarwe verbouwd wordt, werd door het Israëlische  Armored Engineering Corps (de gewapende technische divisie) gedeeltelijk gebruikt voor een  training. 

Gebed : Eeuwige, wij bidden voor de Palestijnse  boerengemeenschap die niets anders kan doen dan toekijken hoe hun oogst en hun land worden vernield. Wij bidden dat deze boeren de kracht en de mogelijkheid krijgen om hun tarwe opnieuw in te zaaien en dat die  kan doorgroeien tot de oogst.

Eeuwige, in Uw genade . . . . hoor ons gebed. 

 

Op maandag 18 januari  zal in Bethlehem de derde en laatste Kerstviering worden gehouden. De Armeense gemeenschap zal volgens de Gregoriaanse kalender dan de geboorte van Jezus vieren.

Gebed 

Jezus, help ons elke dag onze ogen op U te richten, niet alleen op de christelijke feestdagen. Help ons U met een open hart te dienen zodat  ‘door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde’ (Efeze 3:17)

Eeuwige, in Uw genade . . . . hoor ons gebed.

 

 

 

 

Dit delen: