Wave of prayer 27 oktober 2021

Deze week  richtte de  Kumi Now online bijeenkomst haar  aandacht op de benarde toestand waarin vrouwen en kinderen leven vanwege het conflict van de Israëlische bezetting van Palestina. Volgende week, op dinsdag 2 november, behandelt Kumi Now het onderwerp Islamophobia. De Kumi Now gemeenschap zou graag november bestempelen als de maand waarin vraagstukken als islamophobia  grondig worden bediscussieerd. Men hoopt dat meer onderricht de vooroordelen zal verminderen en dat dit de moslims in staat zal stellen met meer zelfvertrouwen bijdrages te leveren aan hun  uitgebreide  gemeenschappen.

 

Gebed:                                                                                                                                                                          

Eeuwige, onze rechtschapen Heer, help ons “het goede te zoeken” en niet het kwade, help ons het “recht aan de poort uit te oefenen”” (Amos 5:15). Help ons dat alle mensen uit onze diverse gemeenschappen  naar voren  komen  om hun bijdrage te leveren aan de opbouw van een  vredevolle maatschappij. 

Eeuwige,  in Uw genade . . . . hoor ons gebed. 

 

De eerste vrouwelijke basketbal scheidsrechter is in dienst getreden voor wedstrijden voor zowel de mannen-  als de  vrouwenteams.  Amira Ismail, 23 jaar oud, behaalde drie jaar geleden  haar internationale licentie maar kon de wedstrijden niet bijwonen vanwege de pandemie en de sociale druk. Zij is de enige vrouwelijke basketbal scheidsrechter van de 15 scheidsrechters in Gaza. Ze is ook werkzaam als farmacoloog in een ziekenhuis.


Gebed:

Eeuwige, wij zijn dankbaar voor Amira’s vasthoudendheid om haar kwalificatie voor handbal wedstrijden in Gaza te bereiken. Wij bidden dat ze veel andere jonge vrouwen inspiratie zal geven voor de sporten waar ze van houden, dat hun zelfvertrouwen zal toenemen en dat ze gezond blijven. Eeuwige. in Uw genade,  . . . hoor ons gebed.

 

Netflix heeft aangekondigd dat ze een nieuwe serie films gaan uitzenden die “Palestinian Stories”  heet. Om te beginnen zal het gaan om 32 bekroonde films die door Palestijnse regisseurs zijn gemaakt of om films die Palestijnse verhalen behandelen. Veel films laten de  onderdrukking zien waaronder  Palestijnen onder de Israëlische bezetting leven.

 

Gebed:                                   

Eeuwige,wij bidden dat de internationale gemeenschapde Israëlische regering aanspreekt over de bezetting en de excessen die aan het licht komen door de Palestijnen filmmakers.  

Eeuwige, in Uw genade . . . .hoor ons gebed. 

 

De Palestijnse film  “The Stranger” (Al Garib) werd geselecteerd  om genomineerd te worden voor de Oscars van 2022. De regisseur, Ameer Fakker Eldin, die uit een van de bezette Syrische Golan Hoogte komt, won tijdens het film festival van Venetië de Edipe Re prijs met zijn film. De film werd op de Golan Hoogte gemaakt en gaat over een dokter zonder papieren die in een klein dorpje woont en een persoonlijke crisis doormaakt.  Gebed: Eeuwige, wij bidden voor het Syrische volk op de Golan Hoogte lijdt onder de Israëlische annexaties. Zij lijden onder de verhoogde dreigementen van verplaatsing ten gunste van uitbreiding van Israëlische koloniën.

Eeuwige, in Uw genade. . . hoor ons gebed. 

 

 

 

 

Dit delen: