Wave of prayer 10 juni

***Deze week werd door  Kumi Now online het onderwerp milieuschade door de Israëls  bezetting van Palestina besproken. De natuur is vernield  door het omhalen van de oorspronkelijke bomen, de bouw van nederzettingen, de bouw van de scheidingsmuur, militaire activiteiten, de aanleg van waterprojecten die het water uit de Jordaanvallei wegvoeren en  door de ondergrondse waterwerken. De volgende week gaat Kumi Now het onderwerp ethisch toerisme en pelgrimages bespreken.

Gebed:  
Eeuwige, wij bidden dat de volledige  kosten van het vernielen van het Heilige Land door de Israëlische bezetters zullen worden erkend vóór dat onherstelbare schade is toegebracht.      

Eeuwige, in Uw genade ,. . . .hoor ons gebed. 

***Yousef Issa is een 23-jarige Palestijn uit de stad Lydda ten oosten van Tel Aviv. Hij stond buiten en was bezig met zijn eigen zaken toen hij plotseling door de Israëlische politie werd beschoten. Zijn verwondingen resulteerden in spraak- en bewegingsproblemen.  Geen enkele politieofficier is voor deze aanslag vervolgd.  

Gebed :                                                                                                                                                               
Eeuwige, Wij bidden dat de plegers van geweld op onschuldige slachtoffers verantwoordelijk worden gehouden onder de Israëlische wet, ongeacht hun etnische achtergrond of hun  beroep.                           

Eeuwige, in Uw genade,. . . . hoor ons gebed

***Vorige week heeft de Israëlische Land Autoriteit (ILA) uiteindelijk het eigenaarschap van het Al-Zaher Omar fort opgegeven. De gemeenteraad van  Safa’’amr heeft de afgelopen zeventig jaar het eigendom en het omliggende land geclaimd.

Gebed: 

Eeuwige, vele Palestijnse eigendommen zijn gestolen of ontoegankelijk gemaakt door de Israëlische autoriteiten.  Wij bidden dat ze worden teruggegeven aan de oorspronkelijke eigenaars en weer toegankelijk worden gemaakt  voor het publiek.

Eeuwige, in Uw genade,  . . . . .hoor ons gebed.

*** Op vrijdag 28 mei  heeft het Israëlische Centrale Hof de hoorzittingen uitgesteld inzake de gedwongen ontruiming van zeven Palestijnse huishoudens in Batnal-Hawa in de wijk Silwan van het bezette Oost Jeruzalem. Dit uitstel was ten faveure van Joodse kolonisten.

Gebed:

Eeuwige, wij bidden voor honderden  Palestijnen in Oost Jeruzalem die geconfronteerd worden met onrechtmatige uitzetting van hun huis. Wij bidden dat de internationale gemeenschap de Israëlische autoriteiten aanspreekt op hun politiek van huisuitzetting  van families in de bezette gebieden. Eeuwige, in Uw genade, ……..hoor ons gebed.  

***De ILA (Israëlische Land Autoriteit) heeft Israëlische bouwbedrijven  uitgenodigd te bieden op de volledige “herontwikkeling” van de wijk Lifta in oost  Jeruzalem. Lifta is een van de weinige overgebleven Palestijnse dorpen die een inzicht geven  in het karakter van de honderden Palestijnse dorpen die ontvolkt werden tijdens de Nakba. Afstammelingen van Palestijnen die door Lifta  gedwongen werden  te vertrekken vragen de internationale gemeenschap de volledige vernieling te verhinderen.

Gebed:

Eeuwige, wij bidden voor alle Palestijnen  die tijdens de Nakba  gedwongen werden hun huizen in de Palestijnse dorpen te verlaten. Wij bidden dat de overblijfsels van het dorp Lifta bewaard blijven voor het nageslacht . Wij bidden  ook dat het recht op terugkeer van Palestijnse vluchtelingen  naar hun huizen wordt gerespecteerd en niet langer wordt ontkend.                                                               
Eeuwige, in Uw genade. . . .hoor ons gebed.

***Mohammed Awad, een 25jarige uit Bethlehem en Ghadanfar Atwan, een 28jarige uit al-Khalil zijn twee Palestijnse gevangenen in Israëlische gevangenissen.  Zij zijn in de vierde week van hun hongerstaking om te protesteren tegen hun administratieve gevangenschap.    

Gebed: 

Eeuwige, wij bidden voor de gezondheid van Mohammad en Ghadnfar en hun leed vanwege hongerstaking. Wij bidden om een einde aan de Israëlische praktijk van administratieve gevangenschap waardoor Palestijnse politieke gevangenen hun toegang tot  rechtmatige rechtspleging wordt ontzegd. Eeuwige, in Uw genade. . . . hoor ons gebed.

***Jawad Abbasi is een vijftienjarige jongen uit Ras al Amoud, een wijk van Silwan in het bezette Oost Jeruzalem. Jawad  raakte gewond toen hij achtervolgd en geraakt werd door een  Israëlische politiewagen omdat hij een Palestijnse vlag op zijn fiets had. Hij werd vastgehouden door de politie en later weer vrijgelaten voor de behandeling van zijn wonden in het ziekenhuis.   

Gebed: 

Het is moeilijk te horen dat een kind expres door een politiewagen gewond werd omdat hij een vlag op zijn fiets had. Wij bidden om een einde aan  de treiter- en onderdrukkingscampagne die door de Israëlische  autoriteiten op de Palestijnse bewoners van Oost Jeruzalem wordt toegepast.                           
Eeuwige, in Uw genade, ……..hoor ons gebed.

***Tenminste  14 Palestijnen werden op vrijdag, 4 juni, gewond toen de Israëlische bezettingsmacht een ‘marathon’ aanviel en verspreidde. De marathon was georganiseerd door protesterende Palestijnen  buiten de wijk Sheikh Jarrah in bezet Jeruzalem. Zij droegen T-shirts met het opschrift 7850 , dit is het aantal mensen die verwachten uit hun huis gezet te worden.  Ze waren net klaar met rennen en waren aan het  feesten op de finish-streep toen de Israëlische bezettingsmacht traangas en rubberkogels op de menigte afvuurde.                                                                                                                                  

Gebed
Eeuwige: Wij danken U voor de mensen die creatieve vormen als geweldloos  protest aanwenden om hen, die onder dreiging de zwaarste acties van de bezetting,  te ondersteunen. Wij bidden dat recht wordt toegepast en dat de inwoners van Silwan en Sheikh Jarrah wordt toegestaan  in hun huizen mogen blijven waarin hun families generaties lang hebben gewoond.

Eeuwige, in Uw genade. . . . . hoor ons gebed.

*** In de afgelopen week hebben Palestijnse kunstenaars muurschilderingen geschilderd waarop verhalen uit hun steden te zien waren.

Gebed:
Eeuwige, onze Schepper, wij danken u voor de scheppende gave van alle kunstenaars en voor de schilders van de muurschilderingen. Wij danken U, dat, door duistere werken zichtbaar te maken ,deze minder beangstigend worden.  Eeuwige, help ons met liefde te leven als kinderen van het licht.

Eeuwige, in Uw genade, hoor ons gebed.

Wij bidden samen met de Wereldraad van Kerken voor de landen Lesotho, Namibië, Zuid Afrika en Eswatini. 

Eeuwige, in Uw genade. . . .hoor ons gebed.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.