Dit jaar volgt de Oost Orthodoxe kerk de Juliaanse kalender en de gelovigen bereiden deze hun Paasfeest voor. Dat valt op zondag 24 april, aanstaande.

Gebed

Eeuwige, wij danken U dat het feestelijke Paasfeest op verschillende data plaatsvindt, vanwege de verschillende tradities die er zijn.

Wij denken dan aan Uw Zoon, die aan het kruis is gestorven en na drie dagen is opgestaan. Wij denken er met volhardende hoop en dankbaarheid in onze harten, aan terug. 

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

Op donderdag 14 april werden tijdens de vijfde achtereenvolgende dag van beschietingen op de West Bank een Palestijnse mensenrechten advocaat en een tiener doodgeschoten. Muhammad Assaf, een 34 jarige vader die zijn kinderen naar school bracht, werd in Nablus in de borst geschoten door Israëlische soldaten. De 16 jarige Qusai Hamamrah die vast zat in een opstandje in Husan, dichtbij Bethlehem werd ook getroffen door kogels.

Gebed

Eeuwige, wij vragen U dat er in de bezette Palestijnse gebieden een einde komt aan dit gewelddadige optreden van  militaire eenheden.

Wij bidden in het bijzonder voor de getroffen families die rouwen om het verlies van Muhammed Assaf en Quasi Hamamrah.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed 

 

Oded Goldreich, professor in de Computer Wetenschap en werkzaam in het Weizmann wetenschappelijk instituut, heeft de intentie om het Israëlische prijzengeld dat hij gewonnen heeft, te doneren aan vijf organisaties die werk verrichten op het gebied van sociale gerechtigheid en die een einde willen maken aan de Israëlische bezetting. Hij nomineerde B’Tselem, Breaking the Silence, Adalah, Kav LaOved en Standing together. 

Gebed

Eeuwige, wij danken U voor het resolute besluit van Professot Goldreich, hetgeen politieke censuur heeft teweeg gebracht en hem bijna zijn officiële toezegging van de prijs ontzegd.

Wij bidden dat andere Israëliërs die tegen de bezetting zijn, worden aangemoedigd om hun stem te verheffen.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

Op woensdag 13 april bezochten Europese diplomaten de Oude Stad Jeruzalem. Zij werden op de hoogte gebracht van de Israëlische kolonisten organisaties die dreigen de christenen te verdrijven uit hun huizen en bezittingen bij de Jaffa poort. Zij kwamen ook te weten dat er strikte aantallen worden vastgesteld als het gaat om gelovigen die meedoen in de processies  op Paaszaterdag en ook dat er maar bepaalde aantallen gelovigen de Heilige Graf kerk mogen binnen gaan.

Gebed

Eeuwige, wij bidden dat de internationale gemeenschap druk uitoefent op de Israëlische autoriteiten om vrijheid van toegang tot de heilige plaatsen te garanderen en een einde te maken aan de uitzettingen die door kolonisten organisaties worden bevolen.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed 

 

Winkels en andere zaken waren op donderdag 14 april gesloten, als een algemene staking. Dit als protest dat Palestijnen in Ramallah en Bethlehem hadden afgekondigd vanwege de Israëlische militaire operaties. Een week eerder had een Palestijn uit Jenin het vuur geopend in Tel Aviv, waarbij drie mensen om het leven kwamen en tien gewond raakten. In antwoord hierop opende het Israëlische leger het vuur over de gehele West Bank. Daarbij werden in 24 uur tijd zes Palestijnen gedood. Vele anderen werden aangehouden en in het gevang gezet.

Gebed

Eeuwige, wij bidden dat er een einde komt aan de cirkel van geweld. Op de nacht dat uw Zoon, Jezus uit Nazareth werd gearresteerd, wees hij de leerlingen terecht vanwege hun gewelddadig antwoord en zei: ‘Wie het zwaard opneemt, zal door het zwaard omkomen (Mat, 26, 53).

Wij vragen U dat er een einde komt aan de Israëlische bezetting en het geweld dat daarbij gebruikt wordt naar de Palestijnse bevolking toe.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

Canadezen die zich in het Midden-Oosten bezig houden met Recht en Vrede hebben zojuist een rapport gepresenteerd: ‘Arming Apartheid’. Het analyseert de export van Canadese wapens naar Israël. Het zegt dat in de afgelopen jaren de militaire export is geëxplodeerd en tussen 1990 en 2020 een ongekende hoogte heeft bereikt. Michael Bueckert, vice President van CJPME zei het volgende: ‘Als het om mensenrechten gaat, is in de context van bezetting en apartheid het potentiële risico veel te hoog bij het transporteren van militaire goederen’.

Gebed  

Eeuwige, wij bidden dat de Canadese regering en de regeringen van landen in de wereld zich realiseren én zich afvragen hoe de verkoop van wapens opweegt tegen het potentiële risico van medeplichtigheid aan schendingen van Israëlische mensenrechten tegen Palestijnen.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

Een recent YouGov poll, uitgevoerd door het Australische Palestijnse Advocacy Network (APAN) en de Australische Vrienden van de Palestijnse Associatie, ontdekten dat de Australische regering in denken over en visie op Palestina geen representant is van de Australische bevolking.

De meeste Australiërs zijn tegen de illegale nederzettingen op de West Bank en de alsmaar doorgaande Israëlische bezetting.

Gebed

Eeuwige, wij bidden dat de Australiërs hun regering tot verantwoording roepen als het gaat om hun non kritische houding omtrent illegale nederzettingen en wat betreft de mensenrechten in de bezette Palestijnse gebieden.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

Gebed

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Belarus, Moldavië, en in het bijzonder bidden wij voor Rusland en Oekraïne. Dat de oorlog tussen beide landen eindigt en dat de twee landen willen besluiten tot een diplomatieke dialoog.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

 

 

Dit delen: