Wave of prayers

 

 

Vorig weekend werd in het Heilige Land de Paaswake gevierd. Duizenden Palestijnse christenen en pelgrims vierden de ceremonie van het heilige vuur in de Heilige Grafkerk te Jeruzalem. Zij gingen daar ook mee door, zelfs toen de Israëlische autoriteiten nieuwe restricties hadden opgelegd. Deze wilden een limiet stellen: slechts 1000 mensen toelaten, 90% minder dan de voorafgaande jaren. Palestijnse christenen en de kerkleiders bekritiseerden deze wending als een soort van bevriezing van het recht om in de kerk mee te doen met de viering.

De lokale gemeenschap probeerde zich al vechtend een weg te banen naar de ingang, over de barricaden heen. Toch werden zij tegengehouden door het Israëlische leger.

Gebed

Eeuwige, Uw Zoon Jezus Christus heeft voor ons geleden, is aan het kruis gestorven en op de derde dag uit het graf opgestaan. Alleluja!

Dat christelijke kerkgangers de komende jaren mogen doorgaan met het vieren van de verrijzenis van uw Zoon in het Heilige Land.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

In de afgelopen week zijn meer dan 200 mensen, de meeste Palestijnen, gewond geraakt tijdens de schermutselingen in en rond de Al-Aqsa moskee. Veel Palestijnen waren woedend door het massale optreden van de politie daar ter plaatse. Zij zijn kwaad vanwege de herhaalde bezoeken van Joden die naar de moskee willen, er wel mogen binnengaan, maar daar niet mogen bidden.

Gebed

Barmhartige Vader, wij bidden dat er een einde komt aan het gebruik van geweld door de Israëlische politie in en rondom de Al-Aqsa moskee en als gevolg hiervan alle verwondingen, opgelopen bij de staf en gelovigen in de moskee. Wij vragen dat er rust komt in dit maar voortgaande geweld en dat de Israëlische autoriteiten optreden om de vrede te bewaren, in plaats van alsmaar geweld op te roepen.

Eeuwige, in uw genade …..hoor ons gebed

 

Op zaterdag 23 april hebben de Israëlische autoriteiten de sluiting aangekondigd van de Era Crossing, nadat raketten door een splintergroep vanuit Gaza naar Israël waren afgevuurd. Deze sluiting kwam juist op het moment voor de vakantie die het einde van de Ramadan aankondigt. 

Dit alles maakt het voor families nog moeilijker om in deze enclave te overleven.

Israël liet vorige week in diverse gebieden in Gaza het luchtalarm afgaan, als reactie op de raket aanvallen.

Gebed

Eeuwige, wij bidden voor de-escalatie van de spanningen in Jeruzalem, Gaza en de bezette Palestijnse gebieden. Wij vragen U met klem dat er een einde komt aan de Israëlische bezetting en een einde aan de isolatie en de armoede die steeds verder toeneemt in Gaza.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

Duizenden Israëlische kolonisten marcheerden op dinsdag 19 april naar de bezette nederzetting, outpost van Homesh, dichtbij Nablus.

Zij liepen door allerlei Palestijnse dorpen voordat zij vanaf een plek dichtbij Homesh aan de mars begonnen. Deze was weer gebouwd op land dat tot het Palestijnse dorp Burqa behoordt. Veertig Palestijnen uit  het dorp Burqa die protesteerden raakten gewonden tijdens de schermutselingen die weer gebeurden tegen het Israëlische leger, die op hun beurt weer de kolonisten beschermde. Deze mars vond plaats ondanks het feit dat het Israëlische Hoge Gerechtshof verklaard had dat de nederzetting van Homesh, illegaal is. Dit land behoort aan de particuliere bewoners van Burqa.

Gebed

Eeuwige, wij bidden dat er een einde komt aan de provocerende marsen van de kolonisten naar de outpost van Homesh en wij bidden ook dat er een einde komt aan de uitbreiding van de Israëlische nederzettingen in de Palestijnse bezette gebieden. Immers deze nederzettingen zijn volgens het Internationaal Recht illegaal.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

In de vorige week vierde een kleine Samaritaanse gemeenschap van ongeveer 800 personen het Paasfeest bij de Berg Gerizim. Deze kijkt uit op Nablus, een stad gelegen in de West Bank. De Samaritanen stammen af uit het volk van Israël, dat zich gevestigd had in het noordrijk, het bijbelse Samaria.

Gebed  

Eeuwige, wij herinneren ons het verhaal van uw zoon Jezus uit Nazareth die zo prachtig en liefdevol tegen de Samaritaanse vrouw sprak en haar ‘levend water’ aanbood bij de bron van Jakob. Zelfs toen, in die tijd, leefden Samaritanen en Joden in onmin met elkaar.

Help ons om mensen met een andere religieuze achtergrond de hand te blijven reiken. Dit alles gevoed door uw liefde en genadegaven.

Eeuwige, in uw genade …..hoor ons gebed 

 

In de vorige week vierden gelovigen, -de Joden- het Pascha. Joodse families kwamen bij elkaar voor de Seder maaltijd om de uittocht uit Egypte te gedenken, toen zij verlost werden uit de slavernij in Egypte. Zij aten daarbij lamsvlees, ongedesemd brood, bittere kruiden en wijn.

Gebed 

Eeuwige, wij bidden dat de Joden in Israël het Pascha in vrede mogen blijven vieren,  dat ook zij de verschillende religies en heilige plaatsen die zij samen moeten delen in het Heilige Land, blijven respecteren.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

Gebed

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Armenië, Azerbeidzjan en Georgië

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

 

Dit delen: