Wave of prayer 14 april 2022

 

Deze week houdt Kumi Now zich bezig met de afbraak van huizen. Zoals jullie weten, worden er nauwelijks bouwvergunningen afgegeven door de Israëlische autoriteiten. Daarom gaat men zonder vergunning aan de gang. Als het dan toch op afbraak aankomt dan doen de bewoners dat zelf, anders moeten ze zeer hoge kosten betalen. Het leger breekt ook huizen af. Dat doen ze om de volgende redenen: om nieuw land te verkrijgen of als strafmaatregelen. Volgende week zal het gaan om administratieve detentie.

We gedenken ook Palestijnse gevangenen dag, die dit jaar op Paaszondag valt.

Gebed

Eeuwige, wij bidden dat de Israëlische autoriteiten ophouden om huisafbraak te gebruiken als een middel om Palestijnen uit hun huizen te verdrijven en van en uit het land te doen verdwijnen.

 Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

Afgelopen zondag was Palmzondag. Deze dag markeert het begin van de Goede Week in de Christelijke Westelijke georiënteerde kerken.

Gebed

Eeuwige, Uw zoon Jezus werd met veel enthousiasme en warmte begroet toen hij Jeruzalem naderde. De mensen braken takken af van de palmbomen en gingen hem tegemoet om hem toe te juichen en te roepen: ‘Hosanna! Gezegend hij die komt in de naam van de Heer’. Zo staat het geschreven in Johannes 12, 12.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed 

 

Op zaterdag 9 april zijn Sabeel Jeruzalem met Sabeel Australië, het Israëlisch Oecumenisch Netwerk en met de Palestijnse christenen in Australië samen gekomen om online te vieren met als thema ‘Stemmen van Hoop: samen op weg naar Pasen’.

Gebed

Eeuwige, terwijl wij mediteren over het lijden en de weg naar bevrijding aan het kruis van uw Zoon, Jezus uit Nazareth, bidden wij dat U ons leidt en beschermt door uw licht, dwars door de duisternis heen en met name tijdens deze zorgelijke tijden die wij meemaken.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

Sabeel Jeruzalem heeft zojuist weer een Cornerstone uitgegeven met als thema: een onderzoek naar Apartheid. In de zomer van 2021, publiceerde Jean Zaru, een Palestijnse grondlegger van Sabeel, een boodschap waarin zij te kennen gaf dat haar boodschap van hoop ingebed is in de geest en wilskracht van hen die weigeren toe te geven aan de krachten van onderdrukking, geweld en onrecht.

Gebed

Eeuwige, God van erbarmen en geloof, wij bidden dat U diegenen die lijden onder de onderdrukking in het Heilige Land, hoop houden zelfs als zij lijden onder de vervolging.

Eeuwige, in uw genade, hoor ons gebed

 

Naim Ateek (oprichter van het oecumenisch centrum voor Palestijnse bevrijdingstheologie Sabeel in Jeruzalem) en vrouwen uit de Sabeel beweging zullen komende zaterdag 16 april, voorgaan in de viering van Paaszaterdag in Jeruzalem.

Gebed

Eeuwige, Heer van tedere compassie ’De dageraad van daarboven zal over ons opgaan en schijnen op diegenen die in duisternis verkeren en in de schaduw van dood en onze leiden op de weg van de vrede.’ (Lucas 1, 78-9)

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

Het Latijnse Patriarchaat van Jeruzalem heeft twee nieuwe bisschoppen benoemd.  Pastoor Jamal Khader Daibes is Palestijn en benoemd tot bisschop van Jordanië. 

De nieuwe Patriarchale pastoot  uit Israël is Rafic Nahra. Hij is geboren in Egypte uit Libanese ouders.

Gebed

Eeuwige, wij danken U voor deze nieuwe benoemde bisschoppen.  Beide mannen geboren en opgegroeid in het Midden-Oosten. Zij hebben een diepe liefde en band met de mensen daar. 

Wij vragen schenk hen uw genade als zij de mensen begeleiden en hun gemeentes dienen.

Eeuwige in uw genade…..hoor ons gebed

 

Gebed

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Bulgarije, Hongarije en Roemenië.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

 

 

 

 

Dit delen: