Wave of Prayers

 

 

 

De Wereldwijde Dag gewijd aan ouders, is door de Verenigde Naties afgelopen woensdag 1 juni van alle kanten met aandacht geobserveerd. Op deze dag zullen namelijk vele Palestijnse ouders bezig zijn met hun kinderen die opgesloten zitten in het Israëlische militaire gerechtshof of met ouders die rouwen om hen die beschoten en gedood zijn het Israëlische leger. Sabeel zal Gastheer zijn bij de Parents Circle, zoals deze organisatie heet, een organisatie die Palestijnse en Israëlische ouders die een kind verloren hebben bij elkaar brengt. Onlangs heeft Sabeel de Veiligheids Raad van de Verenigde Naties hiervan in kennis gesteld. (22-05-2022)

 

Volgende week focust Kumi Now op de schade toegebracht op Palestijns land door toedoen van de Israëlische bezetting.

Dat wordt de World Environment Day genoemd en herdacht op zondag 5 juni.

Gebed

Eeuwige, onze Schepper, wij schreeuwen het uit tot U,  als we zien hoeveel schade er gedaan wordt aan het land van de Palestijnen én aan het Palestijnse volk. Dit alles gebeurt onder de Israëlische bezetting.

Wij bidden om recht en vrede voor alle mensen die in het land wonen en voor de restauratie van de natuur, die om al deze redenen vergiftigd is.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

De dood van Rosemary Radford Ruether werd op 21 mei aangekondigd. Zij was een bijzondere theologe. Haar geschriften waren zowel gericht op de feministische theologie als op de bevrijding theologie, met name in Latijns Amerika en in Palestina.

Gebed 

Eeuwige, wij danken U voor het leven en werk van Rosemary en bidden voor haar familie die rouwen om haar verlies.

Wij zijn haar dankbaar voor haar jaren van ondersteuning van Sabeel en voor haar pleitbezorging voor recht voor het Palestijnse volk.

Eeuwige, in uw genade….. hoor ons gebed

 

Kairos Wereldwijd voor Palestijnse Solidaritieit in de Aziatische Pacific heeft zojuist een afrondend statement afgegeven waarbij een samenvattend schrijven van de vierdaagse conferentie in Taiwan van 27- 30 april is weergegeven. Meer dan 21 landen deden er aan mee en zij kwamen bij elkaar om de moeilijkheden van de verschillende gemarginaliseerde groepen te bezien en hoe zij konden worden geïnspireerd door het geweldloze verzet van Palestijnen die onder bezetting leven.

Gebed   

Eeuwige,

U doet wat rechtvaardig is,

U verschaft recht aan de verdrukten’’. (psalm 103, 6)

Geef ons kracht, zo vragen wij U en blijf hoop geven aan hen die zich in bijna hopeloze situaties bevinden en leven onder regimes die hen  het recht op leven, op land en menselijkheid ontnemen.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed 

 

De US State Department heeft zojuist de ultra nationalistische groep de ‘Kahane Chai’ of ‘Kach’ van de buitenlandse terroristische lijst van organisaties verwijderd.

De oprichter van deze groep, Meir Kahane heeft in het openbaar verkondigd dat Palestijnen van hun land moeten worden verwijderd. Zijn volgers gaan echter door met het uitvoeren van gewelddadige aanvallen.

Gebed  

Eeuwige, wij bidden dat de civiele autoriteiten in de Verenigde Staten doorgaan met het monitoren en het verwijderen van groepen die gebaseerd zijn op haat en racisme. 

Eeuwige, in uw genade……hoor ons gebed

 

Een onderzoek door CNN gepubliceerd op dinsdag 24 mei, gaf te kennen dat de Palestijns-Amerikaanse journaliste Shereen Abu Aqleh werd gedood door Israëlisch vuur. Dit onderzoek was gebaseerd op 11 video’s van het incident en een verslag van 8 ooggetuigen. De getuigenissen maken geen melding van de claim van het Israëlische leger dat er sprake was van verspreide en ongecontroleerde schietpartijen ter zelfder tijd, en dat de journalist daardoor werd gedood.

Gebed

Eeuwige, wij bidden de de internationale gemeenschap een volledig onderzoek instelt naar de dood van Shereen. Dat alles zal worden onderzocht en dat de aanvallers van het geweld verantwoordelijk worden gehouden voor deze schietpartij met dodelijke afloop. 

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

Op zaterdag 21 mei weigerde Nooran Alhamdan, een Palestijns-Amerikaanse studente, in de universiteitsstad Georgetown, D.C. Washington, handen te schudden met Anthony Blinken tijdens de graduation ceremony. Zij verklaarde dat het ging om  een protest tegen de steun van de Verenigde Staten aan Israël. Nooran en haar srudiegenoten droegen posters met zich mee ter gedachtenis aan Shereen Abu Aqeleh toen ze hun getuigschriften gingen ophalen.

Gebed

Eeuwige, wij danken U voor de moed van jonge Palestijnen in de diaspora die hun stem blijven verheffen tegen het geweld dat maar doorgaat tegen Palestijnen die onder Israëlische bezetting leven.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

Het Israëlisch Commitee tegen het vernietigen van huizen (ICHAD) gaat nu niet alleen het aantal neergehaalde Palestijnse huizen tellen, maar ook schuren, bijgebouwen en hekken die door de Israëlische autoriteiten worden verwijderd. 

Niet alleen in Oost-Jeruzalem, maar ook in de Jordaan vallei en in het Salfit gebied in Palestina lopen de getallen op.

Gebed

Eeuwige, wij bidden dat de internationale regeringen en organisaties hun werk blijven doen nu het aantal huizen en bijgebouwen dat door de Israëlische autoriteiten ontruimd wordt met hoge snelheid toeneemt.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

Gebed

 

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Angola en Mozambique.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed.

 

 

 

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.