Wave of Prayers

 

In de afgelopen week hield Kumi Now zich bezig met een ethisch gezonde manier van toerisme bedrijven en met pelgrimage naar het Heilige Land.

 

Volgende week op maandag 20 juni is het Wereld Vluchtelingen Dag. Kumi Now zal dan daar aandacht aan besteden. Meer dan 5.6 miljoen Palestijnse vluchtelingen zijn in 2019 geregistreerd en meer dan 1.5 van deze vluchtelingen wonen in kampen onder verantwoordelijkheid van de UNRWA.

Gebed

Eeuwige, met onverminderde hoop blijven we bidden voor Palestijnse vluchtelingen, op dit moment de oudste bevolking zonder vaste woonplaats. Wij vragen U dat zij het recht krijgen, terug te keren naar hun thuisland, zoals 70 jaar geleden is vastgelegd door de Verenigde Naties.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

Op donderdag 16 juni zal Pater David Neuhaus voorganger zijn tijdens de online viering van Sabeel.

Hij is een Israëlische Jezuiet, geboren uit Duits-Joodse ouders in Johannesburg. Hij verhuisde naar Israël op 15 jarige leeftijd. Hij werd katholiek toen hij 26 was en op de leeftijd van 38 jaar tot priester gewijd in Jeruzalem.

Hij heeft heel wat taken op zich genomen,  zowel als leraar maar ook als pastor.  Op dit moment is hij secretaris-generaal-coördinator in Jeruzalem, verantwoordelijk voor de communicatie met de synode.

Gebed

Eeuwige, wij zijn dankbaar voor de wekelijkse online vieringen van Sabeel die christenen verspreid over de gehele wereld  bereiken met speciale gebedsintenties voor het Palestijnse volk. Wij danken U, dat bij de huidige afwezigheid van Naim Ateek, andere priesters hem vervangen en voorgaan in de wekelijkse dienst van gebed en meditatie.

Eeuwige, in uw genade, hoor ons gebed

 

Sabeel Nazareth houdt aanstaande vrijdag een bijzondere bijeenkomst waarbij zij hulde brengen aan Violette Khoury nu zij met pensioen gaat. Zij heeft Sabeel Nazareth 20 jaar lang geleid. Vanaf de oprichting van Sabeel steunde zij deze beweging.  Heel haar leven heeft zij als Palestijns burger van Israël onder zeer moeilijke omstandigheden geleefd.  Zij was in staat haar werk als apotheker te doen, haar familie te steunen en werk voor Sabeel te verrichten.

Gebed

Eeuwige, wij vieren deze week het afscheid van Violette Khoury nu zij na 20 jaar haar werk met zoveel toewijding te hebben gedaan, met pensioen gaat.  Wij danken U daarvoor en bidden dat dit feest van haar pensionering feestelijk en bijzonder zal zijn.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

B’ tselem heeft zojuist haar rapport vrijgegeven waarin melding wordt gemaakt van het opzettelijk uitrukken van jonge olijfboompjes op zaterdag 14 mei in Turmusaya, een Palestijns dorp in het district Ramallah. In het rapport staat dat drie gemaskerde mannen 190 boompjes hebben uitgetrokken. Dit alles onder bescherming van een Israëlische legereenheid.

Dit is in dit jaar de tweede keer dat kolonisten dit doen, hetgeen kosten en angst teweeg brengt bij de Palestijnse boeren.

Gebed 

Eeuwige, wij brengen de Palestijnse boeren voor uw aangezicht die proberen hun gewassen te kweken en tot wasdom te brengen en niet door kolonisten te laten vernietigen. Waar kunnen deze boeren naar toe als het leger de plunderaars bij deze acties beschermt?

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

Op zondag 5 juni bracht het bureau van de Verenigde Naties die toezicht houdt op de mensenrechten, een rapport uit. Het gaat om een gebouw bestaande uit 12 eenheden, dat voortdurend wordt bedreigd door de verwoestende praktijken in de Wadi Qaddum regio van Silwan in Oost-Jeruzalem. 

Als dit door gaat zullen 32 volwassenen en 42 kinderen  moeten verdwijnen.

De Israëlische autoriteiten willen dit gebied inrichten als een publieke tuin.

Gebed

Eeuwige, wij bidden dat deze verwoestende praktijken niet zullen doorgaan. Wij bidden voor deze Palestijnse families die door dit alles in voortdurende stress leven en waarvan sommigen hun woning al op hebben moeten geven.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

Op woensdag 8 juni gaf het Griekse ministerie met zeer veel leed te kennen dat leden van het Joodse Seminarie in de Griekse tuin op de berg Sion in Jeruzalem de wet hebben overtreden. 

Gebed

Eeuwige, wij bidden dat er een zeer zorgvuldig onderzoek plaatsvindt naar de ontheiliging van dit kerkhof dat tot de Grieks Orthodoxe kerk behoort. Wij vragen dat de Israëlische autoriteiten een einde maken aan de herhaaldelijke aanvallen op christelijke en islamitische heilige plaatsen.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

Op woensdag 8 juni heeft het Israëlisch Hoger Gerechtshof uitgesproken dat een groep kolonisten op legale wijze Ateret Cohanuim heeft aangekocht van de Grieks Orthodoxe Kerk.

Deze groep heeft in 2004  in een controversiële geheime overeenkomst drie gebouwen van de kerk gekocht.

Dat betekent dat hierdoor het Imperial Hotel bij de Jaffapoort nu in handen van christelijke Palestijnen, wellicht in andere handen komt.

Gebed 

Eeuwige, wij bidden dat vele kerkelijke leiders en de internationale gemeenschap de hedendaagse Israëlische legale manier van regeren zal uitdagen en een verdere poging om Palestijnen die in Jeruzalem wonen te verdrijven, uit hun hoofd te laten.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed  

 

Een onafhankelijke commissie, ooit opgericht door de Raadpleging van de afdeling mensenrechten van de Verenigde Naties, die inlichtingen verzamelt,  na de aanval op Gaza in 2021 heeft geconcludeerd dat er een einde moet komen aan de bezetting door Israël.

Dit rapport kwam uit op dinsdag 7 juni. Daar staat in dat Israël volledig de controle heeft over bezet Palestijns gebied, Oost-Jeruzalem incluis.

Het geeft aan hoe Israël heeft huisgehouden in het land waarbij de onderdrukking van Palestijnen maar doorgaat, ten gunste van de Israëlische kolonisten.  

Gebed   

Eeuwige, wij bidden dat het alsmaar durende mandaat van de commissie van de Verenigde Naties doorgaat met het bedrijven van onrecht, waaronder Palestijnen steeds te lijden hebben.

Wij vragen dat de internationale gemeenschap Israël tot de orde roept en met hen samenwerkt om de bezetting tot een einde te brengen, zodat mensenrechten zowel voor Palestijnen als voor Israëli’s gelijkelijk gelden. 

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed   

 

Gebed

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij de landen Botswana en Zimbabwe.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

 

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.