Wave of Prayers

 

 

 

Deze week houdt Kumi Now zich bezig met de situatie van de Palestijnse vluchtelingen. Volgende week dinsdag zal het gaan om het jaarlijkse Non Proliferatie Verdrag van Nucleaire Wapens (NPT) (dat valt op 1 juli)

Israëls positie wat betreft nucleaire wapens zal dan bekeken worden. In 1950 werd het Shimon Peres Nugev Nucleair Onderzoek Centrum gebouwd, dichtbij Dimona, maar daar heeft men nog niet openlijk toegegeven dat het nucleaire wapens bezit.

Israël is een van slechts vijf andere landen in de wereld die niet participeert in het NPT verdrag.

Gebed

Eeuwige, wij weten van de verwoestende kracht van nucleaire wapens en toch blijft Israël zeer geheimzinnig over de ontwikkeling en de verspreiding van deze wapens.

Wij bidden dat de regering van Israël zal verklaren hoe het zijn wapens ontwikkelt en het NPT verdrag ondertekent om het gebruik van deze wapens te minimaliseren.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed 

 

Nadine Betar zal voorgaan in de gebeden en de bijbelstudie tijdens de Online dienst op donderdag 23 juni. Nadine is Algemeen Secretaris voor de Jeugd van Jezus’ thuisland. Dit is een op  missie van het Latijnse Patriarchaat van Jeruzalem, georganiseerd op basis van vrijwilligers die meer dan 3500 jonge mensen tussen de leeftijd van 7- 35 jaar ter zijde staat . 

Gebed

Eeuwige, wij danken U voor Nadine Bitar die de komende week tijdens de afwezigheid van Rev. Naim Ateek voorgaat in de online dienst voor Sabeel.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

Op woensdag 15 juni gaf de Wereldwijde Christelijke Diaconie, World Vision, met spijt te kennen over de door het Israëlisch districts- gerechtshof genomen beslissing om Mohamned El Halabi te veroordelen vanwege het feit dat hij grote sommen geld onttrok aan liefdadigheidsgelden en dat doorgaf aan gewapende groepen in Gaza. Word Vision liet weten ‘dat er onregelmatigheden waren geweest in het proefproces maar ook was er een gebrek geweest aan substantiele bewijslast’.

Gebed

Eeuwige, wij bidden voor Mohamned el Halabi die al eerder een gevangenis straf van zes jaar heeft uitgezeten vanwege dezelfde beschuldiging aangaande liefdadigheids- fondsen.

Wij bidden dat zijn zaak in beroep komt en dat hij niet veroordeeld wordt op basis van geheime bewijsmiddelen of een bekentenis onder dwang.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

Een Israëlisch politie onderzoek dat ging over aanvallen van officieren tegen de rouwende menigte tijdens de uitvaart van Abu Aqleh,  heeft tot de conclusie geleid dat het ging om ongepast gedrag van de politie mensen. Maar nog voor het onderzoek plaatsvond was al overeengekomen dat geen van de politie mensen die betrokken waren, bestraft zouden worden.

Gebed

Eeuwige, mensen over de hele wereld waren diep geschokt toen zij op hun scherm de gewelddadige aanvallen van de Israëlische politie zagen,  gericht op de rouwstoet en de slippendragers, tijdens de uitvaart van Shireen Abu Aqleh. Zulke gewelddadige beelden zijn zeer moeilijk weg te poetsen uit je herinnering, juist nu de Israëlische politie van plan is, die te laten verdwijnen.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed   

 

Matan Kahana, een senior lid van de coalitie in Israël wekte enorme woede toen hij op dinsdag een opmerking had gemaakt op een jongensschool in Efrat en dat ook uitgezonden werd.

Hij had gezegd: ’’Als er een knop zou zijn waarop ik zou kunnen drukken waardoor alle Arabieren per trein zouden worden afgevoerd naar Zwitserland, dan zou ik op die knop drukken.

Deze Matan Kanhan is afgevaardigde van religieuze zaken en positioneert zich aan de rechterflank, de Yamina Party, de partij van Naftali Bennett.

Gebed  

Eeuwige, wij bidden dat er een einde komt aan welke vorm van racisme dan ook. Dat alle politici werken aan gelijkwaardigheid en gerechtigheid bestemd voor alle mensen van dit land.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

Op dinsdag 14 juni, joegen veiligheidsmensen,  in dienst genomen door de Palestijnse autoriteit een studentenrel uiteen op de An Nahah universiteit te Nablus. De studenten protesteerden tegen het besluit van de administratie om tien studenten te schorsen. Vijf leden van het Islamitisch blok en vijf leden van de groep van de tegenstanders, de Shabiba groep, werden van de universiteit verwijderd toen zij de week daarvoor verzeild raakten in een ruzie.

Gebed

Eeuwige, wij bidden dat het geweld tussen de studentengroepen en de veiligheidsmensen op de universiteit tot rust zal komen. Wij vragen dat de bezwaren van de studenten uitgesproken worden en dat de administratie van de universiteit alles in het werk zal stellen om naar beide partijen te luisteren.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

De Palestijnse Gevangenisorganisatie heeft op woensdag 15 juni meegedeeld dat er nu zes Palestijnen in Israëlische gevangenissen zitten die in hongerstaking zijn gegaan uit protest tegen de slechte omstandigheden waarin zij verkeren. Onder de gevangenen bevinden zich Khalil Awawdeh van de stad Dora in het zuiden van de West Bank, die al 105 dagen in hongerstaking is en Raed Rayyan van Beit Duqqo van West Jeruzalem,  70 dagen in hongerstaking. 

Gebed

Eeuwige, wij bidden voor Khalil en Raed en de andere gevangenen die verschrikkelijk lijden vanwege hun verlengde administratieve detentie. Wij vragen dat er een einde komt aan de Israëlische politiek die zich bedient van de administratieve detentie en die Palestijnse gevangenen zonder proces met een advocaat,  voor onbepaalde tijd vanwege geheime beschuldigingen gevangen houdt. Dit alles zonder hoop op een eerlijk proces of vrijlating.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

Gebed

 

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Malawi en Zambia.

Eeuwige, in uw genade……. hoor ons gebed

 

 

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.