Wave of Prayers

 

 

In de volgende week zal Kumi Now de BDS (Boycot, Divestment and Sanctions) acties lanceren.

BDS vraagt religieuze gemeenschappen, organisaties en zakenmensen, te onderzoeken of hun investeringen in Israël een bijdrage leveren aan de bezetting.

Gebed

Eeuwige, wij bidden dat steeds meer mensen over de hele wereld er van overtuigd raken dat er een einde moet komen aan hun investeringen en beleggingen in zaken, waarvan de producten en diensten ten goede komen aan de schending van internationaal recht en mensenrechten door Israël. 

Eeuwige, in uw genade, hoor ons gebed

 

De leden van Kairos Palestina en Kairos Wereldwijd voor Gerechtigheid,  hebben een theologische studie uitgegeven waarin zij voor voor christelijke en burgerlijke organisaties de Israëlische misdaden van apartheid onder de aandacht brengen.  Er wordt in dat schrijven uitgelegd waarom Palestijnen en een groeiend aantal kerken en mensen rechten organisaties de term apartheid gebruiken om naam te geven aan de onderdrukking van het Palestijnse volk door Israël.Het is een bijbels- theologische reflectie waarin de zonde van apartheid nader wordt gedefineerd.. Tegelijkertijd is het ook een dringende oproep voor de hele kerk om het pleidooi van de Palestijnse christenen te horen. Dat pleidooi gaat vergezeld van een lijst met aanbevolen acties. 

Gebed

Eeuwige, wij danken U voor het initiatief van Kairos Palestina en Kairos Wereldwijd voor Gerechtigheid, en voor hun vele aanhangers in de hele wereld. 

Wij vragen dat de kerken wereldwijd en hun leden deze roep horen en de zonde van apartheid weerstaan.

Heer, in uw genade…..hoor ons gebed

 

Vrienden van Sabeel in Frankrijk kwamen zondag 26 juni bij elkaar om het werk van de AFD, de Franse Ontwikkeling Instantie, onder de loep te nemen. 30 Leden hoorden hoe deze instantie is gericht op het bijdragen aan duurzame ontwikkeling, als ook op het ontwikkelen van projecten voor water en sanitaire voorzieningen door middel van een op te richten fonds in bezet Palestijns gebied.

Gebed  

Eeuwige, wij danken U voor de Vrienden van Sabeel in Frankrijk en in vele andere landen die het werk van Sabeel blijven ondersteunen en er voor blijven bidden, om zo een einde te maken aan de Israëlische bezetting.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

Vorige week gaf Ben & Jerry’s ice cream een verklaring uit waarin ze te kennen gaven teleurgesteld te zijn in een recente actie van Unilever, waarvan B&J deel uitmaken. B&J en Unilever hadden forse  kritiek gekregen vanwege het feit dat B&J van plan waren te stoppen met de verkoop van ijs in bezet gebied. Deze week kondigde Unilever aan, Ben & Jerry’s ice cream via lokale licentiehouders te gaan verkopen. Avi Zinger, de eigenaar van Amerikaanse Kwaliteits  Producten, zal voortaan het product verkopen onder een Hebreeuwse of Arabische eigennaam en Unilever zal niet profiteren van de verkoop.

Gebed

Eeuwige, wij zijn dankbaar voor die bedrijven die bereid zijn nog eens te onderzoeken of hun producten profiteren van de bezetting van Israël en de illegale Israëlische nederzettingen.

Wij bidden voor kracht en standvastigheid voor allen die censuur ondergaan vanwege hun ethische stellingname.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

Een Palestijnse teenager werd door de Israëlische politie gearresteerd nadat hij hen had gemeld dat hij zojuist had geprobeerd te vluchten voor een gewelddadige seksuele aanval van een Palestijnse werknemer. Hij werd wel gearresteerd omdat hij illegaal naar Israël was  gevlucht, maar hij werd niet toegelaten tot eenpolikliniek voor medische en psychologische zorg. Zijn aanrander werd beboet en verbleef korte tijd in de gevangenis vanwege illegaal bezoek aan Israël, maar er werd geen aanklacht ingediend vanwege seksueel geweld. De aanwezige Israëlische politie kon in de rechtbank geen verklaring geven bij deze mishandeling en de teenager werd vrijgelaten.

Gebed

Eeuwige, wij bidden voor deze Palestijnse jongen die terwijl hij werk aan het zoeken was zo geleden heeft onder deze aanval. 

Wij vragen U dat de Israëlische politie weer serieus kijkt naar de de praktijk van alle dag en zorg heeft voor alle mensen die zij dienen.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

Op donderdag 24 juni werd er in Ramallah een demonstratie gehouden ter herinnering aan Nizar Bayat, de Palestijnse activist die gearresteerd werd en dood geslagen door Palestijnse veiligheidsofficieren. Hoewel 14 officieren werden gearresteerd in verband met zijn dood in gevangenschap, zeggen critici dat het recht onder de Palestijnse Autoriteit niet adequaat wordt gehandhaafd. Recente rapporten van het Verenigde Naties Comité tegen marteling en Human Rights Watch zeggen beiden dat de Palestijnse Autoriteit in de West Bank en Hamas in Gaza systematisch Palestijnen die in detentie zitten, mishandelen en martelen.

Gebed 

Eeuwige, wij bidden voor allen die schuldig zijn aan het bedrijven van misdaden tegen mensenrechten, ter verantwoording zullen worden geroepen.Wij bidden voor activisten zoals Nizar Banat. Dat zij de stem voor hun belangen laten horen en vredig protesteren zonder bang te zijn voor geweld en andere daden van Palestijnse of Israëlische autoriteiten.

Eeuwige, in uw genade……hoor ons gebed

 

Op vrijdag 24 juni werden stafmedewerkers van de Society  van het Saint Yves Katholiek Centrum voor Mensenrechten en hun filmploeg, gehinderd in hun werk en vastgezet door Israëlische militairen, toen zij probeerden families te ondersteunden die in Masafer Yatta leven en die weer gedreigd worden met het verwoesten van hun huizen. De soldaten gaven aan dat zij niet de juiste vergunningen hadden om de ‘Firing Zone 918’  binnen te gaan. Zij werden in een militair voertuig vervoerd naar Beersheba en daar zonder middel van vervoer naar Jeruzualem achter gelaten. 

Gebed

Eeuwige, wij danken U voor de moed en doorzettingsvermogen van de leden van de Society van St Yves als de inwoners van Masafer Yatta die leven onder de dreiging om hun land uitgezet te worden, ondersteunen.

Eeuwige, in uw genade……hoor ons gebed 

 

Op zaterdag 9 juli komen Moslims uit Palestina en andere landen bij elkaar om Eid al-Adha te vieren. Ze gebruiken dan met familie en vrienden bij een feestelijke maaltijd. Vervolgens delen ze deze feestdag met minder bedeelde families.

Gebed

Eeuwige, wij bidden voor de moslims als zij dit feest met hun families vieren en extra zorg hebben voor mensen die het niet zo goed hebben.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed 

 

Gebed

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Soedan, Zuid Soedan en Oeganda.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

 

 

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.