Volgende week dinsdag gedenkt Kumi Now de 20ste juli 2004, de dag waarop het Internationale Gerechtshof de uitspraak deed dat de MUUR internationaal recht schendt.

Daarbij werd gezegd dat de MUUR heeft geleid tot destructie en confiscatie van Palestijns land en Palestijnse eigendommen en daarnaast de bewegingsvrijheid  van Palestijnen onrechtmatig heeft beperkt.

Gebed

Eeuwige, wij bidden dat de Muur ooit neergehaald zal worden, zoals ook de Berlijnse Muur werd neergehaald.

Wij vragen U dat er een einde komt aan de Israëlische bezetting en dat de Palestijnen ooit gewoon mogen leven zoals zij verkiezen en overal op vredige wijze kunnen werken op en in hun land.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

Op woensdag 13 juli hebben de Vrienden van Sabeel van Noord Amerika (FOSNA) een webinar georganiseerd, waarin een gesprek werd gehouden over bevrijdingstheologie in  Palestijns-Israëlische context.

Dit evenement werd gehouden als herinnering aan de theologe Rosemary Radford Ruetter, een pionier op dit gebied. Zij stierf op 21 mei na een lang en moeilijk ziekbed.

Gebed

Eeuwige, wij danken u voor het leven en het werk van Rosemary Ruetter en wij denken met dankbaarheid terug aan haar ondersteuning van FOSNA (Friends of Sabeel North America) en haar werk voor de wereldwijde beweging van Sabeel.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

Het Israëlische Hoge Gerechtshof maakte de beslissing bekend in de zaak van de 15 jarige Attiya Nabaheen die door een Israëlisch militair schiet incident werd getroffen en daardoor ernstig gewond raakte. Dit gebeurde in november 2014.

Het vond plaats op het terrein van zijn familie bij Al Bureij, 500 meter van de afscheiding tussen Israël en Gaza. Hij werd achtergelaten met een laesie en is nu heel zijn leven gebonden aan een rolstoel. Het hof oordeelde dat de Israëlische regering niet verplicht is om Attiya op een of andere manier te compenseren vanwege een onrechtmatige Israëlische militaire aanval, want Attiya is inwoner van Gaza en dat is vijandig gebied.

Gebed

Eeuwige, wij bidden dat deze nieuwe vorm van geweld opnieuw juridisch behandeld zal worden en overruled. Wij bidden voor Attiya, een onschuldig jong mens die nu met verschrikkelijk lichamelijk letsel moet leven. Wij vragen U dat hij compensatie zal ontvangen van de Israëlische regering om zijn lijden wat te verzachten.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

In de maand juli zullen Palestijnse filmmakers, artiesten, chefs en activisten een hele serie evenementen organiseren op het Saot Festival. Dit alles om de Palestijnse cultuur in de wijk Neuhoelln in Berlijn te vieren. Er wonen hier meer dan 25.000 Palestijnen.

Gebed  

Eeuwige, wij zijn dankbaar dat deze groep Palestijnen die in Duitsland leeft hun culturele erfgoed vieren, ondanks het feit dat Duitsland nog steeds niet de Palestijnse nationaliteit erkent.  

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

Op woensdag 6 juli vernielde de Israëlische troepenmacht de waterleidingen in het dorp Duma, ten zuiden van Nablus, in de bezette Palestijnse gebieden ligt.

Israëlische soldaten, geëscorteerd door een bulldozer, reden naar de plaatselijke bron en vernietigden de water toevoer die gebruikt wordt door plaatselijke Palestijnse boeren, en bestemd is voor hun vee.

Gebed

Eeuwige,  wij vragen U dat de Israëlische autoriteiten ophouden deze water reservoirs te plunderen en in te nemen uit bezet Palestijns gebied.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

De familie Ahmad Harb Ayyad uit Zaitoun vlak bij Gaza stad, heeft de Israëlische soldaten beschuldigd van het doodslaan van hun zoon. De Israëlische soldaten namen de 32 man gevangen toen hij probeerde de grens bij de stad Tulkarm in het noorden van de West Bank over te steken. Hij was op weg naar zijn werk in Israël.

Gebed

Eeuwige, wij bidden voor de familie van Ahmad die rouwen om het verlies van hun zoon. Wij vragen U dat de internationale gemeenschap op zoek gaat naar de mogelijkheid om Palestijnen die bijna iedere dag gedood worden te beschermen.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

Gebed

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Eritrea en Ethiopië.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

Dit delen: