Op dinsdag 26 juli zal Kumi Now zich bezig houden met de hereniging van families. Volgens internationaal recht moeten de meeste landen toestemming geven voor immigratie van burgers aan de meest nabije familieleden en hen een legale status toekennen.

Israël erkent het recht van Palestijnse families om te herenigen niet. De Wet op Nationaliteit en Toegang tot de Israëlische wetgeving ( 31. 7. 2003) heeft duizenden Palestijnen van de bezette Palestijnse gebieden, die getrouwd zijn met Israëlische burgers, achtergelaten zonder status. Zij leven nu onder constante dreiging met uitzetting.

Gebed 

Eeuwige, wij bidden dat Israël de Wet omtrent Nationaliteit en Toelating zal afschaffen. Wij vragen U dat er een einde komt aan de Israëlische bezetting en zijn discriminatoire praktijken waarmee  het recht van Palestijnen op familie hereniging nog steeds ontkend wordt.

Eeuwige, in uw genade,…..hoor ons gebed

 

Nora Arsenian-Carmi werd uitgenodigd om op zaterdag 16 juli op de webinar van de Vrienden van Australië te spreken. Nora is geboren in Jeruzalem, Palestina, een paar maanden voor de tot totstandkoming van de staat Israël in 1948. Sinds 1967 is zij een inwoner van Oost-Jeruzalem.

Conflicten zijn haar niet vreemd, want zij is van Armeense afkomst. Haar familie overleefde de genocide van 1915. Zij heeft zich gemanifesteerd als iemand die in staat is mee te werken aan de opbouw van een gemeenschap. Zij heeft in meer dan 37 jaar samengewerkt met o.a. de YMCA, met Sabeel en met Kairos Palestina. Zij blijft nauw verbonden met de Wereldraad van Kerken en neemt deel aan verschillende wereldwijde kerkelijk bijeenkomsten.

Gebed  

Eeuwige, wij danken U voor Norma Carmi, in het bijzonder voor haar geloof en haar onvermoeide committent om op vreedzame wijze te streven naar recht voor haar gemeenschap die onder bezetting leeft. 

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed 

 

Toen President Biden op woensdag 13 juli in Israël arriveerde, nam het Israëlische leger een groot stuk Palestijnse land tussen Ramallah en Nablus in bezit. Het land behoorde aan Palestijnse boeren die olijf- en amandelbomen kweekten en burgers zijn van naburige dorpen. Hun hoger beroep om dit ernstige vergrijp werd door de autoriteiten in de wind geslagen. Het land werd bestemd als veiligheidszone om de nabije Israëlische nederzettingen en outposts te beschermen.

Gebed

Eeuwige, wij bidden voor de Palestijnse boeren op de bezette West Bank nu hun land steeds meer van hen wordt afgenomen door het bouwen van illegale Israëlische nederzettingen.

Eeuwige, wij roepen tot U nu wij zien dat hun gemeenschappen worden vernietigd en zij achter blijven zonder enige toevlucht tot het recht.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed 

 

Tijdens de Eid al-Adha vieringen afgelopen vrijdag deden een groep mensen mee aan een mars georganiseerd door het Palestijns Ashtar theater als onderdeel van het jeugd festival in Ramallah.

De groep werd aangevallen door ruziezoekers en stoorzenders. In het begin dreef de Palestijnse politie deze Palestijnse lastpakken uiteen. Maar deze club viel de lopers opnieuw aan en deze keer deed de politie niets om tussenbeide te komen.

Gebed

Eeuwige, wij bidden dat de Palestijnse autoriteit zijn verantwoordelijk neemt om georganiseerde evenementen en culturele instituties te beschermen en daarnaast bandeloosheid in de straten in de gaten te houden.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

Volgens een laatste rapport, ‘Trapped’ geheten, opgesteld door het Save the Childrens Fund, lijden vier van de vijf kinderen die in Gaza leven aan depressie, verdriet en angst. Dit is veroorzaakt door de nu al 15 jaar durende Israëlische blokkade. Meer dan 800.000 kinderen in Gaza kennen het leven alleen maar in de vorm van een blokkade met escalaties van geweld en daarnaast de pandemie. Deze ervaringen veroorzaken veel lijden, in de vorm van angst, nachtmerries en bedplassen. Daarnaast hebben deze kinderen moeite met concentratie en communicatie.

Gebed

Eeuwige, wij bidden dat er een einde komt aan de Israëlische blokkade van Gaza, die veel lijden en angst met zich meebrengt met name voor de Palestijnse families en hun kinderen.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

Op woensdag 13 juli hing de Israëlische mensenrechten groep B’Tselem grote posters en digitale schermen op in de steden op de West Bank rondom Bethlehem en Ramallah vanwege het bezoek van President Biden aan Israël. Erop stond: ‘Mijnheer de president, dit is apartheid’.  

Gebed

Eeuwige, wij danken U voor het werk van de mensenrechten groep B’Tselem, Human Rights’ Watch, Amnesty International en andere mensenrechten organisaties die samen overeenstemming hebben bereikt over Israël als apartheidsregime. 

Wij vragen U dat de regeringen wereldwijd Israël tot verantwoordelijkheid manen om de wijze  waarop zij doorgaan de mensenrechten van Palestijnen geweld aan te doen.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed  

Gebed

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Djibouti en Somalië

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

 

 

Dit delen: