Close

Wave of prayer 25 januari

                                                                                                              

Op woensdag 19 januari hebben de Israëlische strijdkrachten de familie Salhiye uit hun huis en hun plantenkwekerij gezet. Dit vond plaats in het gebied genaamd Sheikh Jarrah in Oost Jeruzalem. In de voorafgaande mislukte pogingen om de familie uit te zetten vanwege  geweldloos verzet van de familie en anderen. De strijdkrachten arriveerden echter héél vroeg in de morgen, zette de familie uit hun huis, vernielden het huis en verscheidene gebouwen.

Gebed 

Eeuwige,  wij huilen om de families die wederom uit hun huis en hun zaak zijn gezet. Help de familie Salhiye, versterk en bemoedig hen en de internationale gemeenschap opdat iedereen eerder tot actie komt in plaats van uitspraken te doen tegen deze voortdurende uitzettingen en vernielingen. 

Eeuwige, in Uw genade. . . . hoor ons gebed. 

 

Nadat hij 13 dagen in coma had gelegen, stierf Suleiman al-Hatlin (Haj Suleliman)in het ziekenhuis. Hij was leider van een dorp in Zuid Hebron. Suleimman, die 75 jaar oud is, werd overreden door een vrachtwagen met aanhanger en had hoofdwonden en gebroken botten. 

Gebed

Eeuwige, wees met Suleiman’s familie en met de gemeenschappen Umm al-Khair en andere plekken waar Suleiman zo belangrijk was voor de mensen.  Eeuwige, in Uw genade. . . . .hoor ons gebed

 

Deze week wordt  de Week van Gebed voor Eenheid onder de christenen gehouden. Veel kerken komen samen voor oecumenische gebedsdiensten. Dit gebeurt  een week later dan op andere plaatsen ten gevolge van het Orthodoxe Epifaniën feest. Op maandag 24 januari hield Sabeel een dienst samen met het catechetisch bureau van het Latijns Patriarchaat in Jeruzalem. Het was een gebedsdienst voor 10 christelijke scholen. De dienst werd gehouden in de kathedraal van het Christelijk Patriarchaat in Jeruzalem.

Gebed 

”Hoe goed is het, hoe heerlijk . . als broeders bijeen wonen”(Ps.133:1). Eeuwige, geef kracht aan de mensen die geschillen aan de kant willen zetten en bijeen komen voor vrede en rechtvaardigheid. Zegen alle diensten van mensen in naam van de eenheid die plaats vinden in Jeruzalem.

Eeuwige, in Uw genade. . . . .  hoor ons gebed

 

Rasmia Barbur, 28 jaar oud, uit de noordelijke stad Hof Nagalil, werd het zesde gewelds-slachtoffer binnen de Israëlisch-Palestijnse gemeenschap. Zij werd door haar echtgenoot gedood. Geweld neemt in de Arabische gemeenschap in noord Israël toe: 126 Israëlische Palestijnen werden in 2021 vermoord. Politie onderzoek wordt niet altijd afgesloten, 23 procent werd daar opgelost in vergelijking met 71 procent in de Joodse gemeenschap.  

Gebed

Eeuwige, wees met de familie van Ramila en met allen die op een gewelddadige manier geliefden hebben verloren en breng de daders voor het gerecht.     Eeuwige, in Uw genade. . . . hoor ons gebed.

 

Joodse extremistische kolonisten uit de illegale kolonie Givat Ronen vielen Palestijnen en linkse Israëliers aan. Daar waren enkele ‘Rabbies voor de Mensenrechten’ bij. De groep plantte bomen in het Burin gebied in de buurt van Nablus op de West Bank. Tijdens een ongebruikelijk gebaar veroordeelde de Yesha Council de aanval. In dit Council zit het merendeel van de leiding der kolonisten. Zij noemden  het “afwijkend” en stelden dat “dit wangedrag tegen de waarden van het volk van Israël indruist.. . . dit is niet onze weg. We doen een beroep op de autoriteiten dit incident te onderzoeken en de daders voor het gerecht te slepen”. 

Gebed 

Eeuwige,  wij beschouwen de olijftak als een teken van vrede. Geef spoedig herstel aan hen die tijdens de aanval gewond raakten, en leid de aanvallers op het pad van de gerechtigheid. Versterk de harten van hen die een leidende positie bekleden zo, dat zij er aan bijdragen het geweld in hun gemeenschap uit te bannen.                                                                                                    

Eeuwige, in Uw genade,. . . . . . .hoor ons gebed.

 

Onderdelen van de Verenigde Naties, waaronder UNICEF, UNWRAS en OHCHR hebben een beroep gedaan op de Israëlische bezettingsmacht om de Palestijnse teenager Amal Nakhleh onmiddellijk vrij te laten. Amal ,die aan een ernstige auto-immuun ziekte lijdt, heeft constante medische behandeling nodig en moet gecontroleerd worden. Hij zit al een jaar vast in een Israëlische gevangenis, in administratieve hechtenis zonder beschuldiging of proces. 

Gebed                                                                                                                                                                                     

Eeuwige,  U heeft  gezegd: ”Laat de kinderen tot mij komen, verhinder ze niet want van hun is het koninkrijk  der hemelen”, (Mat. 19:14). Schenk de mensen die Amal vasthouden het inzicht dat ze fout zijn, toon medeleven door hem vrij te laten en terug te geven aan zijn familie. Geef Amal en zijn familie de kracht als zij zich afvragen wanneer hij vrij komt                                                                        

Eeuwige, in Uw genade. . .hoor ons gebed.                   

 

Wij bidden samen met de Wereldraad van Kerken voor de landen Cyprus, Griekenland en Turkije. 

Eeuwige, in Uw genade. . . .hoor ons gebed.