Close

 

 

 

Op dinsdag 2 augustus kijkt de Kumi Now gemeenschap naar de  Conventie van Genève, in 1949 aangenomen. Artikel 33 van de vierde Geneefse Conventie verbiedt het inzetten van collectieve straf. En desondanks gebruikt Israël de collectieve straf als een van belangrijkste maatregelen tegen Palestijnen terwijl het internationaal recht dat niet toestaat.

Gebed 

Eeuwige, wij bidden dat de regering van Israël onmiddellijk het collectief straffen beëindigt.

Wij vragen U dat internationale organisaties en regeringen over de gehele wereld Israël hieraan zal houden als zij het Internationaal Recht schendt.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed 

 

Op dinsdag 19 juli werd door ‘de vredeskerken voor het Midden-0osten’, een coalitie van 30 kerken uit de Verenigde Staten, een verklaring uitgegeven, waarin zij hun teleurstelling uitten over het bezoek van president Biden aan Israël en Palestina. Daarin stond dat ‘terwijl de relatie tussen de Verenigde Staten en Israël opnieuw werd bevestigd en miljoenen dollars,  begeleid wordt door  andere hulp van de Verenigde Staten, er bijna niets gezegd werd over alle misdaden van Israël tegen de Palestijnen.

Gebed  

Eeuwige, wij bidden dat de leiding van de Verenigde Staten een vervolg wil geven aan dit bezoek van Biden en zich hardop uitspreekt over schendingen van mensenrechten tegen de Palestijnen.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

De Presbyteriaanse Kerk in de Verenigde Staten heeft verklaard dat de wijze waarop Israël het Palestijnse volk behandelt valt onder de categorie ‘apartheid’.

Gebed

Eeuwige, wij danken U voor de heldere wijze waarop de Presbyteriaanse kerk uit de Verenigde Staten zich heeft uitgesproken. Wij vragen dat deze resolutie en vervolg zal krijgen ‘ en met hoop vervuld zal leiden tot vredevolle verzoening voor de inwoners van Israël en Palestina, zoals dat ook is gebeurd in Zuid -Afrika, toen de apartheid internationaal werd erkend’.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

Kabelo Masalesa, een 11 jarige jongen uit Alexandra (Zuid-Afrika) verdronk in een zwembad in Palestina toen zijn team daar op bezoek was om mee te doen aan een voetbal toernooi. Zijn team  was een van de achttien teams die gesponsord werden om aan het toernooi mee te doen en dat van 13 tot 21 juli zou plaatsvinden.

Gebed

Eeuwige, wij bidden voor de familie en vrienden van Kabelo die rouwen om het plotselinge verlies van deze jongen.

Wij vragen U dat de band, gesmeed tussen jonge voetballers van beide landen door dit tragische ongeval niet verbroken zal worden.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed  

 

De Palestijnse componist Ahmed Abu Abed won in juni 2022 de eerste prijs tijdens het USA Muziek Compositie Internationale Competitie Festival. Abu Abed is een muzie leraar op de Moderne Amerikaanse School in Amman in Jordanië. Hij gaat begin 2023 naar New York om zijn muziekstuk dat deze prijs heeft gewonnen in het openbaar voor publiek uit te voeren.

Gebed 

Eeuwige, wij danken U voor de internationale erkenning van de muzikale gaven van Abu Abed. Wij zijn dankbaar voor zijn verlangen de Palestijnse volksmuziek die in zijn orkestrale composities doorklinkt, met ons te delen.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

Jonge Palestijnse musici werden in juli uitgenodigd om concerten te geven in Ankara en Istanboel. Palestijnen uit de diaspora kwamen samen met musici van het Edward Said Nationale Conservatorium in Ramallah om samen te spelen met Turkse musici van het Presidential Symphony Orchestra. 

De jonge musici wilden door het geven van deze concerten een boodschap van vrede afgeven.

Gebed

Eeuwige, wij danken U voor de kracht van samenhorigheid die muziek teweeg brengt, en voor de wijze waarop jonge musici samenkomen vanuit Palestina, de diaspora en Turkije  om van elkaar te leren en hun wederzijdse verlangen naar vrede aan elkaar over te brengen. 

Eeuwige, in uw genade….hoor ons gebed 

 

Na een lang en moeilijk ziekbed overleed op donderdag 21 juli aartsbisschop Gabriel Daho.

Drie jaar geleden werd hij gewijd als aartsbisschop van Jeruzalem, het Heilige Land en Jordanië door de patriarch Ignatius Aphrem 11, het hoofd van de Syrische Orthodoxe Kerk.

Gebed

Eeuwige, wij danken U voor leven en werk van Aartsbisschop Gabriel Daho. Wij bidden voor de leden van het Syrische Orthodoxe Patriarchaat, een van de oudste Christelijke gemeenschappen uit de regio.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed 

 

Gebed

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Burundi, de Democratische Republiek Congo en Rwanda.

 

 

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed