Wave of Prayers

 

donderdag 1 september 2022

 

 

In de komende week beginnen de scholen weer in Palestina en Israël. De scholieren en studenten beginnen weer in een nieuwe klas, aan een nieuw studentenjaar. In het basisonderwijs zijn er grote verschillen. Volgende week zal Kumi Now nadenken over de onrechtmatige discriminatie in net onderwijs door de Israëlische autoriteiten.

Gebed

Eeuwige, wij bidden dat aan alle scholieren en studenten in Palestina en Israël dezelfde  ondersteuning en educatieve mogelijkheden worden gegeven, onafhankelijk van etniciteit of religie.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed 

 

Wadi Rabah is een man van grote waarde op het gebied van bescherming van wilde dieren  en van de delicate biodiversiteit in het gebied van de bezette West Bank. Het gebied heeft ook echt bescherming nodig omdat het een doorgang is voor miljoenen (trek)vogels, die de rivier de Jordaan overvliegen naar de  Middellandse Zee. Experts en activisten zijn uiterst waakzaam omdat de kolonisten van plan zijn het kerkhof Nahal Rabah voor kolonisten te bouwen.

De plannen in dit gevoelige gebied zijn niet bekeken met de ogen van hen die het milieu willen beschermen. 

Gebed

Eeuwige, wij roepen tot U als wij zien dat steeds meer land, behorend aan de Palestijnen, hen wordt ontnomen en dat daardoor het evenwicht wordt verstoord, waar nu juist veel aandacht aan moet worden besteed in verband met de komende klimaatverandering. Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

Vorige week is de 81 jarige Father Ioustinos van de Grieks Orthodoxe kerk van de Bron van Jacob gewond geraakt door toedoen van Palestijnen die inbraken in de kerk. Father Ioustinos wordt zeer gerespecteerd in de Nablus communiteit en heeft jaren gewerkt aan de restauratie van de kerk en het klooster nadat deze on 1927 door een aardbeving waren beschadigd.  Dit is een van de vele aanvallen die zij moeten verduren. De Palestijnse autoriteit is bekritiseerd voor het nalaten  van het nemen van veiligheidsmaatregelen in deze streek die onder hun supervisie valt.

Gebed

Eeuwige, wij danken U voor de toegewijde dienstbaarheid van Father Ioustinos en wij bidden dat hij snel over deze shock heen zal komen en ook over de verwondingen die hij heeft opgelopen door de recente aanval. Wij bidden dat dit incident volledig wordt onderzocht door de Palestijnse Autoriteit en dat de betreffende welke criminelen zullen boeten voor hun acties 

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

Op donderdag 25 augustus hebben honderden Palestijnse gedetineerden die vastzitten in het  Israëlische gevangenis systeem in de kleine buiten verblijven waar gelucht wordt een sit-down actie hebben gehouden.  Zij protesteren tegen de zeer strenge maatregelen, genomen door de Israëlische gevangenis bewakers om Palestijnse gevangenen die er lang moeten verblijven voortdurend te verplaatsen en ze in eenzame opsluiting vast te houden.

Gebed

Eeuwige, help ons te herinneren aan wat geschreven staat in de Schrift, in de brief aan de Hebreeën 13, 3.  ‘Bekommer u om de gevangenen alsof u samen met hen gevangen zat, en om de mishandelden als om mensen die net zo’n lichaam hebben als u.’

Wij bidden voor de honderden Palestijnen die in administratieve detentie zitten, voor hen die uit protest in hongerstaking gaan en voor hen die in eenzaamheid worden opgesloten.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

De eerwaarde Don Wagner heeft zijn memoires gepubliceerd na er 50 jaar als activist aan gewerkt te hebben. Daarin beschrijft hij de onrechtmatigheden aan het Palestijnse volk door Israël aangedaan. Dit boek heet: ‘Glory to God in the Lowest. Journeys to an Unholy Land.’

Dit heeft hij tot stand gebracht vanwege zijn werk voor Friends of Sabeel Noord-Amerika.

Hij heeft zich geheel toegewijd aan het kunnen en leren begrijpen van de christenzionisten en hun onkritische ondersteuning aan de Israëlische bezetting.

Gebed

Eeuwige, wij danken U voor de moed en vasthoudendheid van Don Wagner die met dit levenswerk heeft geprobeerd om de waarheid te achterhalen als het gaat om de onderdrukking van de Palestijnen.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

Vorige week schreef Human Rights’ Watch een brief aan de regering van President Biden over wat de Israëlische regering doet om het prachtige werk van zeven goede Palestijnse organisaties te verbieden. Zij zijn door de minister van defensie gedefinieerd als ‘terreur’ organisaties. 

De Verenigde Naties en negen ministeries van Buitenlandse Zaken hebben verklaard dat hierover geen enkele informatie voor handen is en dat de organisaties geld voor hun werk moeten blijven ontvangen.

De inhoud van brief van de regering van Biden heeft echter op geen enkele manier laten zien dat de waarheid hierover onjuist is en geen enkele tegengeluid laten horen.

Gebed    

Eeuwige, wij bidden dat de regering van de Verenigde Staten zich uitspreekt over de aanvallen op Palestijnse burger gemeenschappen en de Israëlische regering uitdaagt om deze beschuldigingen van de hand te wijzen.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

Gebed

 

Samen met de Wereldrad van Kerken bidden wij voor de landen Kaap Verdië, Gambia, Guinee Bissau en Senegal.

Eeuwige in uw genade…..hoor ons gebed

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.